Ślubowanie

Dyrekcja i Grono Pedagogiczne Powiatowego Zespołu Szkół w Redzie mają zaszczyt zaprosić rodziców/opiekunów uczniów na uroczystą przysięgę klas pierwszych. Ślubowanie odbędzie się 16 października 2018 r. o godzinie 10:00 na sali gimnastycznej.

Unique notes of the same song

erazmus logo

Trwa rekrutacja do wyjazdów zagranicznych w ramach projektu Erasmus +„Unique notes of the same song” Zapraszamy uczniów do zgłaszania się do udziału w projekcie „Unique notes of the same song”realizowanego przez Powiatowy Zespół Szkół w Redzie współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Partnerstwo Strategiczne na rzecz edukacji szkolnej: Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk. Udział Czytaj więcej…

Szkoła Przyjazna Rodzinie

szkoła przyjazna rodzinie

Nasza szkoła reprezentowana przez Panią Dyrektor Dorotę Nowicką – Klimowicz we wrześniu 2017 r. podpisała z Fundacją Centrum Wspierania Inicjatyw dla Życia i Rodziny w Warszawie porozumienie dotyczące przystąpienia do programu „Szkoła Przyjazna Rodzinie”. Celem programu „Szkoła Przyjazna Rodzinie” jest pomoc rodzicom i nauczycielom w działaniach wychowawczych opartych na takich wartościach jak odpowiedzialność, szacunek dla samego siebie i drugiego człowieka, szacunek Czytaj więcej…

Klasa III AT na lekcji teatralnej

lekcja teatralna

Klasa III AT uczestniczyła w lekcji w Teatrze Kameralnym w Sopocie. Uczniowie mieli możliwość zapoznania się z kulisami tego teatru, ale przede wszystkim aktywnie brać udział w warsztatach rozbudzających wyobraźnię, kreatywność i wrażliwość.  Dzięki tym zajęciom mogli poznać siebie samych i siebie nawzajem, co dobrze wpłynęło na integrację klasy. Warto dodać, że prowadząca zajęcia, pani Weronika Łucyk, potrafiła uaktywnić nawet Czytaj więcej…

Płatne staże w ramach projektu „Programy motywacyjne dla uczniów pomorskich szkół zawodowych”:

Uwaga! Uczniowie  którzy zadeklarowali udział w płatnych stażach w okresie wakacyjnym, poniżej podajemy dane kontaktowe do firmy odpowiedzialnej za realizację praktyk i staży zawodowych dla uczniów w ramach projektu „Programy motywacyjne dla uczniów pomorskich szkół zawodowych”: Prosimy zgłaszać się do sekretariatu szkoły po odbiór umowy.   Regionalna Izba Gospodarcza Pomorza tel.: 58 305 23 25, e-mail: biuro@rigp.pl