Nowy rozkład dzwonków w roku szkol. 2019/2020

Dzwonki  na rok szkolny 2019/2020   LP Jednostka lekcyjna   Przerwa śródlekcyjna 0      7.10  –  7.55      5’ 1      8.00  –  8.45      5’ 2      8.50  –  9.35      10’ 3      9.45  –  10.30      10’ 4    10.40  –  11.25      15’ 5    11.40 Czytaj więcej…

STYPENDIA zachęcamy do składnia wniosków

Stypendium Marszałka Województwa Pomorskiego https://des.pomorskie.eu/-/stypendia-w-ramach-pomorskiego-programu-pomocy-stypendialnej-na-rok-szkolny-2019-2020   STYPENDIUM PREZESA RADY MINISTRÓW:  http://www.kuratorium.gda.pl/stypendium-prezesa-rady-ministrow STYPENDIUM MINISTRA WŁAŚCIWEGO DO SPRAW OŚWIATY I WYCHOWANIA:  http://www.kuratorium.gda.pl/stypendium-ministra-wlasciwego-do-spraw-oswiaty-i-wychowania DO SAMODZIELNEGO ZŁOŻENIA: STYPENDIUM STAROSTY WEJHEROWSKIEGO https://powiatwejherowski.pl/stypendia Stypendium Miasta Gdyni dla uczniów i studentów wyróżniających się w nauce, a także w działalności twórczej lub społecznej https://nasze.miasto.gdynia.pl/cu/Service/getServiceCard/id,60,cid,59.html  STYPENDIUM BURMISTRZA MIASTA RUMIA : https://rumia.eu/stypendia   Regulamin udzielania pomocy w ramach Czytaj więcej…

Rekrutacja – badania lekarskie

Uwaga! Po ogłoszeniu listy przyjętych do szkoły uczniowie Technikum odbierają skierowania na badania lekarskie. Badania są wykonywane przez lekarza tylko w obecności rodzica/opiekuna na terenie szkoły w dniach 10-11 lipca 2019r.od godz.8.00 do godz.16.00 Badanie lekarskie kandydat może również wykonać we własnym zakresie i dostarczyć do szkoły zaświadczenie o braku przeciwwskazań  przydatności do zawodu.(termin dostarczenia zaświadczenia (15 .07.19r.)

Uroczyste zakończenie roku szkolnego

Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2018/2019 odbędzie się 19.06.2019 (środa) o godzinie 9.00 na sali gimnastycznej harmonogram spotkań z wychowawcami

Zwrot kluczyków i książek

Przypominamy!!!! O zwrocie kluczyków do szafek( do wychowawcy lub woźnej) i książek do sekretariatu. Dziękuję