Statuty

Zapoznaj się ze statutami naszych szkół.  

Plan rozwoju szkoły

Zapoznaj się z dokumentami dot. planu rozwoju szkoły. Współpraca z instytucjami w obszarze sportu (pobierz) w latch 2010-2013 Współpraca z instytucjami w obszarze sportu (pobierz) w latch 2015-2016

Ubezpieczenie

Zapoznaj się z warunkami korzystania z ubezpieczenia. UBEZPIECZENIE 1. Warunki korzystania z ubezpieczenia (pobierz) 2. Ogólne warunki ubezpieczenia (pobierz) Polisa Ubezpieczeniowa ważna przez okres od 01.09. 2016r do 31.08.2017r . Uwaga: Przez okres 3 lat od zdarzenia losowego wynikłego w trakcie trwania ubezpieczenia Ubezpieczony ma prawo do roszczeń z tytułu ubezpieczenia.  

Regulaminy

Zapoznaj się z regulaminami szkoły. 2. Regulamin dziennika elektronicznego LIBRUS (pobierz) 3. Regulamin usprawiedliwiania nieobecności (pobierz)        a) usprawiedliwienia Druk godzin / dni nieobecności w Szkole Ucznia na obowiązkowych zajęciach edukacyjnych   (pobierz) 4 .Regulamin wycieczek Szkolnych (pobierz) 5. Regulamin Samorządu Uczniowskiego (pobierz) 6. Regulamin  korzystania z szatni Sportowych (pobierz) 7. Regulamin przechowywania Czytaj więcej…