Podejmij wyzwanie – połącz naukę z pasją – technikum realizacji nagrań i nagłośnień

Kochasz muzykę, imprezy plenerowe? Nie ma takiego koncertu czy sztuki teatralnej, która mogłaby się odbyć bez specjalisty od nagłośnień. Jeśli pasjonuje Cię muzyka, jeśli interesujesz się obróbką dźwięku, to zapraszamy Cię na kierunek technik realizacji nagrań i nagłośnień do redzkiego technikum.

Uczniowie w tym zawodzie otrzymają wiedzę teoretyczną i praktyczną niezbędną w pracy realizatora nagrań. Na zajęciach duży nacisk położony jest na praktyczne aspekty omawianych zagadnień. Ćwiczenia praktyczne obejmują umiejętności zapisu dźwięku, miksowania nagrań, kształtowania brzmienia dźwięku oraz wzajemnej kompozycji poszczególnych elementów obrazu dźwiękowego z użyciem różnorodnych narzędzi warsztatowych m. in. urządzeń studyjnych, instrumentów muzycznych oraz programów komputerowych.

Technik realizacji nagrań i nagłośnień zajmuje się edycją, montażem, przetwarzaniem i synchronizacją dźwięku, aż po finalizację projektu dźwiękowego. W zadaniach zawodowych uwzględnienia również technologię MIDI, wiedzę z zakresu percepcji dźwięku oraz akustyki.

Po ukończeniu nauki w naszej szkole absolwent m. in.:  konfiguruje i obsługuje konsolety mikserskie; planuje i wykonuje adaptację akustyczną planu nagraniowego; organizuje plan nagraniowy; obsługuje urządzenia rejestrujące materiał dźwiękowy; konfiguruje i obsługuje programy do wielośladowego miksowania dźwięku; przetwarza dźwięk z zastosowaniem techniki analogowej i cyfrowej;  obsługuje sprzętowe i programowe procesory przetwarzające intonację, barwę, dynamikę i przestrzeń dźwięku; wykonuje prace z zakresu montażu cyfrowego i analogowego dźwięku; wykonuje materiały dźwiękowe o różnym charakterze; organizuje plan nagłaśniania i rozmieszczania urządzeń nagłaśniających we współpracy z realizatorem dźwięku; konfiguruje i obsługuje konsolety mikserskie do realizacji nagłośnienia i realizacji odsłuchu.

Posiadając wykształcenie średnie ogólne i świadectwo dojrzałości (matura) można rozpocząć studia wyższe prowadzące do licencjatu lub dyplomu magisterskiego na kierunku realizacja obrazu filmowego, telewizyjnego i fotograficznego, reżyseria dźwięku, reżyseria, organizacja produkcji filmowej i telewizyjnej.

Po ukończeniu Technikum możesz podjąć zatrudnienie przy produkcji filmów (fabularnych, dokumentalnych, reklamowych), programów radiowych i telewizyjnych, spektakli teatralnych, nagrań fonograficznych i organizacji różnorodnych imprez muzycznych. Możesz także rozpocząć własną działalność gospodarczą.

Nasza kadra to zespół doświadczonych pedagogów, którzy w swojej pracy wykazują się  pasją, zaangażowaniem oraz  wykorzystują  nowoczesne metody pracy z uczniem. Zajęcia zawodowe będą prowadzić praktycy – specjaliści z TTM sp. z o. o, cieszący się uznaniem w swojej dziedzinie. Zajęcia odbywają się w nowoczesnych, dobrze wyposażonych salach dydaktycznych i pracowniach komputerowych. Zajęcia praktyczne odbywają się w profesjonalnym studio nagrań oraz na terenie Twojej Telewizji Morskiej Sp. z o.o.