Regulaminy

Zapoznaj się z regulaminami szkoły.

2. Regulamin dziennika elektronicznego LIBRUS (pobierz)

3. Regulamin usprawiedliwiania nieobecności (pobierz)

       a) usprawiedliwienia Druk godzin / dni nieobecności
w Szkole Ucznia na obowiązkowych zajęciach edukacyjnych   (pobierz)

4 .Regulamin wycieczek Szkolnych (pobierz)

5. Regulamin Samorządu Uczniowskiego (pobierz)

6. Regulamin  korzystania z szatni Sportowych (pobierz)

7. Regulamin przechowywania Dokumentacji (pobierz)

8. Regulamin dyżurów nauczycielskich (pobierz)

9. Regulamin korzystania z szafek uczniowskich (pobierz)

10. Regulamin zajęć indywidualnych

11. Regulamin klas mundurowych (pobierz)

12. Regulamin pracowni zawodowej (pobierz)