Mundury

1.W Powiatowym Zespole Szkół w Redzie uczeń ma obowiązek nosić mundur w okresie trzech dni tzw. dni mundurowe, oraz podczas ważnych uroczystości szkolnych i świąt państwowych, m.in. Rozpoczęcie Roku Szkolnego 2018/2019.

2.Zakup umundurowania odbywa się na koszt ucznia. Za zakup umundurowania odpowiadają rodzice/opiekunowie uczniów. Informację nt. zakupu można uzyskać w sekretariacie szkoły.

Szczegółowy opis umundurowania (pobierz)

Skrócony spis umundurowania do druku (pobierz)