PRAKTYKI

HARMONOGRAM

PRAKTYK ZAWODOWYCH

  TECHNIKUM  W PZS w REDZIE

2018/2019

 

 

Lp
Klasa
Nazwa zawodu/Symbol zawodu
Nazwa kwalifikacji
Liczba tygodni
Wymiar czasowy
Okres realizacji
1 2 C T

2 D T

Technik grafiki i poligrafii cyfrowej/311943
AU.54 Przygotowanie oraz wykonywanie prac graficznych i publikacji cyfrowych
2 80 godzin 19.11.2018

-30.11.2018

2 3 A T
Technik  Geodeta/311104
B.35 Obsługa geodezyjna inwestycji budowlanych
4 160 godzin 06.05.2019

-31.05.2019

3 3 A T
Technik architektury krajobrazu/314202
R.22 Organizacja prac związanych z budową oraz konserwacją obiektów małej architektury krajobrazu
4 160 godzin 06.05.2019

-31.05.2019

4 3 B T
Technik eksploatacji portów i terminali/333106
A.34 Organizacja i prowadzenie prac związanych z przeładunkiem oraz magazynowaniem towarów i ładunków w portach i terminalach
4 160 godzin 05.11.2018

-30.1.2018r.

5 3 C T
Technik cyfrowych procesów graficznych/311911
A.25 Wykonywanie i realizacja projektów multimedialnych
4 160 godzin 01.10.2018

-26.10.2018r.