Technik organizacji reklamy

Może od zawsze chciałeś być sławny? Twoje nazwisko ma wzbudzać zachwyt, a Twoje kampanie reklamowe i projekty multimedialne mają znaleźć się w prasie, telewizji, kinach, mediach społecznościowych, czy na billboardach? Planujesz być zawodowcem w swoim fachu. Sama myśl o tym wzbudza błysk w twoim oku?

Wiążesz swoją świetlaną przyszłość z byciem ekspertem w dziedzinie nowych mediów, technik dziennikarskich i e – marketingu? Proponujemy Ci kierunek, który umożliwia naukę wszystkich zagadnień związanych z szeroko pojętą technologią multimedialną i technikami reklamy. Program zajęć również obejmuje zagadnienia z public relations, psychologii i prawa w reklamie. Nauczysz się także, jak przygotować ofertę produktów i usług reklamowych, poznasz zasady sprzedaży tych produktów.
Ten kierunek to również montaż filmów, praca z kamerą, tworzenie grafik i animacji, obróbka dźwięku i copywriting. Tajemnice obróbki zdjęć, fotomontażu przestaną być zagadką. W trakcie nauki będziesz odbywał praktyki zawodowe w zaprzyjaźnionych agencjach reklamowych i studiach telewizyjnych.

Kierunek odpowiada na potrzeby zmieniającego się rynku pracy.

Co po szkole?
Obecny rynek reklamowy jest tak obszerny, że masz duże możliwości wyboru tego, czym chcesz się zajmować. Analiza przeprowadzona przez Polską Izbę Danych wykazała, że zatrudnienie w Polsce natychmiast znalazłoby ponad 3 tys. osób. Ponadto ogromne zapotrzebowanie w dziedzinie reklamowo – medialnej zgłaszają państwa Unii Europejskiej. Należy podkreślić, że rynek reklamy w Polsce znajduje się wciąż w fazie rozwoju. Nowo powstające firmy, jak również istniejące już na rynku, zainteresowane są zatrudnieniem specjalistów związanych organizacją reklamy.

Po ukończeniu szkoły możesz pracować w agencjach reklamowych i mass mediów, telewizji, drukarniach, biurach podróży, działach promocji, działach badań rynku, jako pracownik biura ogłoszeń środków masowego przekazu, czy też specjalista ds. produkcji i reklamy internetowej.

Absolwent tego kierunku może również podjąć pracę jako specjaliści ds kontaktów z prasą i kształtowania opinii publicznej w prasie, radiu i telewizji lub prowadzić działalność gospodarczą na własny rachunek.

PRZEDMIOTY PUNKTOWANE

język polski, matematyka, język obcy nowożytny, informatyka

OPIS ZAWODUZSP FOTO SESJA 2

Technik organizacji reklamy należy do grupy zawodów kreatywnych. Jest zawodem szerokoprofilowym łączącym wiedzę ekonomiczną, organizacyjną, graficzną, psychologiczną oraz lingwistyczną. Tak szeroki zakres wiedzy i kompetencji umożliwia absolwentom pozyskanie ciekawej pracy w szeroko rozumianej reklamie, która jest nieodłącznym elementem gospodarki rynkowej. Technik organizacji reklamy zajmuje się m.in. pozyskiwaniem klientów do współpracy z agencjami reklamowymi i mediami, definiowaniem szczegółowego celu reklamy przedsiębiorstwa (klienta agencji reklamowej), dobieraniem metody prowadzenia badań rynkowych i reklamowych oraz weryfikowaniem i interpretowanie wyników tych badań, dobieraniem środków i nośników reklamy w zależności od celu (funkcji) reklamy oraz branży towarowej, stosowaniem różnorodnych technik reklamowych, sprzętu i materiałów wykorzystywanych w reklamie, a także organizacją działań promocyjnych przedsiębiorstwa i działalności wystawienniczej.

Podejmując kształcenie w PZS w Redzie poznasz specyfikę pracy na rzeczywistych stanowiskach pracy:

 • specjalista ds. reklamy, pracownik działu obsługi klienta, specjalista ds. marketingu, doradca reklamowy, organizator działań promocyjnych, media buyer, media planner, senior key account manager, strategic planes, copywriter, account supervisior, grafik komputerowy, specjalista do spraw public relations, organizator usług sprzedaży internetowej, i inne.

Po ukończeniu szkoły absolwent może kontynuować naukę na wybranej uczelni, a także samodzielnie prowadzić działalność gospodarczą.

MOŻLIWOŚCI ZATRUDNIENIA

Zgodnie z krajowym standardem kwalifikacji zawodowych Agent reklamowy (342901) (zawód szkolny: technik organizacji reklamy) może pracować w agencjach reklamowych, działach marketingu przedsiębiorstw, studiach graficznych, biurach promocji i reklamy, instytucjach kultury, mediach, agencjach ds. kontaktów z prasą i kształtowania opinii publicznej i innych.

Osoba pracująca w tym zawodzie zajmuje się szeroko pojętą reklamą i promocją. Głównym zadaniem specjalisty ds. marketingu i reklamy jest zaprezentowanie danego produktu lub usługi w jak najbardziej atrakcyjnej dla klienta formie. Charakter pracy wymaga kontaktowania się z różnymi instytucjami i współpracy z wieloma kontrahentami. Agent reklamowy może nadzorować zadania zawodowe w zakresie analizy rynku reklamy i pozyskania klienta, kompleksowej obsługi klienta i zawiera umów sprzedaży produktów i usług reklamowych, planowania i usprawniania pracy własnej i podległego personelu, pośredniczenia w zleceniach i organizowania kampanii reklamowych, kreowania wizerunku własnego przedsiębiorstwa, a także planowania i przygotowywania kampanii public relations.

PREDYSPOZYCJE 

Technika organizacji reklamy powinna charakteryzować:

 • umiejętność przewidywania skutków podejmowanych działań,
 • wyobraźnia twórcza, kreatywność i konsekwencja w realizacji zadań,
 • zainteresowanie takimi dziedzinami jak: marketing, psychologia, informatyka,
 • umiejętności organizacyjne i marketingowe oraz umiejętność pracy w zespole,
 • komunikatywność, odpowiedzialność, życzliwość i uprzejmość,
 • umiejętność kształtowania prawidłowych stosunków interpersonalnych, łatwość nawiązywania kontaktów,
 • chęć poszerzania wiedzy.

SYLWETKA ABSOLWENTA

Absolwent PZS w Redzie w zawodzie technik organizacji reklamy będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 • organizowania oraz prowadzenia sprzedaży produktów i usług reklamowych;
 • organizowania oraz prowadzenia kampanii reklamowej;
 • projektowania oraz wykonywania środków reklamowych,

KWALIFIKACJE W ZAWODZIE

 • Nauka w naszej szkole umożliwia:
  • zdobycie tytułu technika organizacji reklamy
  • uzyskanie świadectw potwierdzających kwalifikacje zawodowe:

  A.26. Sprzedaż produktów i usług reklamowych

  A.27. Organizacja i prowadzenie kampanii reklamowej

  • przystąpienie do egzaminu maturalnego i po jego zdaniu kontynuowanie nauki na studiach wyższych.

PRZEDMIOTY ZAWODOWE REALIZOWANE W SZKOLE

ZSP FOTO SESJA 17

 • Marketing w działalności reklamowej
 • Sprzedaż w reklamie
 • Język obcy w działalności reklamowej
 • Działalność gospodarcza w reklamie
 • Elementy prawa, etyki i psychologii w reklamie
 • Organizacja i techniki reklamy
 • Strategia produktów, usług i badania marketingowe w reklamie
 • Organizacja sprzedaży reklamy
 • Opracowywanie oraz wykonywanie środków reklamowych
 • Planowanie i prowadzenie kampanii reklamowej

Ukończenie szkoły i dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe daje pełne uprawnienia uznawane w Unii Europejskiej.

TYPOWE DZIAŁALNOŚCI WYKONYWANE W RAMACH ZAWODU

W ramach kształcenia zawodowego uczeń nabywa kompetencje:

 • Organizowania stanowiska pracy technika organizacji reklamy zgodnie z obowiązującymi wymaganiami ergonomii, przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej, opracowania zakresów czynności na poszczególnych stanowiskach pracy zgodnie ze specyfiką działalności przedsiębiorstwa,
 • Rozpoznawania potrzeb klienta usług reklamowych, prowadzenia rozmów handlowych i negocjacji z potencjalnym klientem produktów i usług reklamowych,
 • Prezentowania oferty sprzedaży produktów i usług reklamowych oraz prowadzenia dokumentacji dotyczącej sprzedaży produktów i usług reklamowych,
 • Współpracowania przy realizacji usług reklamowych z różnymi instytucjami i specjalistami, prezentowania informacji reklamowej oraz stosowania metod badań rynku reklamy,
 • Obsługiwania programów graficznych potrzebnych do wykonywania reklamy, obsługiwania programów do prezentacji trójwymiarowej (3D),
 • Opracowywania werbalnych, dźwiękowych i wizualnych koncepcji reklamy, w tym scenariuszy, tekstów i sloganów reklamowych,
 • Obsługiwania urządzeń, narzędzi i sprzętu technicznego stosowanego w usługach reklamowych: automaty do sitodruku, urządzenia poligraficzne, cyfrowy aparat fotograficzny, kamery video itp.,
 • Organizowania działalności wystawienniczej, informacyjnej oraz nadzorowania prac przygotowalni poligraficznej i drukarni,
 • Uczestniczenia w targach i wystawach promujących klienta i usługi reklamowe oraz stosowania przepisów prawa autorskiego i własności intelektualnej,
 • Oceniania skuteczności i efektywności kampanii reklamowej, kierowania zespołem pracowników.

NARZĘDZIA I TECHNOLOGIA WYKORZYSTYWANA W KSZTAŁCENIU TECHNIKA ORGANIZACJI REKLAMY

W ramach poznawania zagadnień związanych z przygotowaniem oferty produktów i usług reklamowych uczeń:

 • Rozpoznaje rynek produktów i usług reklamowych na podstawie analizy ekonomicznej i marketingowej, a także stosuje narzędzia marketingu i metody kalkulacji cen,
 • Opracowuje ofertę handlową zgodnie z oczekiwaniami i potrzebami klientów oraz przygotowuje prezentację produktów i usług reklamowych z wykorzystaniem oprogramowania komputerowego.

W ramach zajęć z zakresu prowadzenia sprzedaży produktów i usług reklamowych uczeń:

 • Tworzy i aktualizuje bazy danych o klientach oraz prezentuje ofertę sprzedaży produktów i usług reklamowych,
 • Prowadzi sprzedaż produktów i usług reklamowych zgodnie z przyjętą strategią marketingową, korzystając z programów komputerowych,
 • Realizuje zlecenia i zamówienia na usługi reklamowe oraz prowadzi dokumentację dotyczącą sprzedaży produktów i usług reklamowych.

W toku zajęć dotyczących tworzenia przekazu reklamowego uczeń:

 • Pozyskuje i przetwarza informacje niezbędne do realizacji reklamy
 • Prezentuje informacje reklamowe w formie graficznej, tekstowej i tabelarycznej oraz określa ich przydatność do wykonywania reklamy,
 • Określa mechanizmy wpływające na tworzenie reklamy, dobiera środki prezentacji przekazu reklamowego oraz dobiera środki reklamowe służące do opracowania przekazu reklamowego
 • Stosuje przepisy prawa oraz przestrzega zasad etyki zawodowej, dotyczących organizacji i prowadzenia kampanii reklamowych

W ramach zajęć z zakresu projektowania środków reklamowych uczeń:

 • Projektuje różnorodne formy środków reklamowych i innych narzędzi promocji
 • Projektuje elementy systemu wizualnej identyfikacji firmy
 • Prezentuje projekty reklamy produktów i usług reklamowych

W toku kształcenia uczeń zapoznaje się z tworzeniem planu medialnego:

 • Dobiera media, nośniki reklamy do przyjętej strategii reklamy oraz ustala czas       emisji reklamy w mediach,
 • Sporządza plan przebiegu kampanii reklamowej w mediach zgodnie z przyjętym budżetem,

Na zajęciach dotyczących przygotowania środków reklamowych uczeń:

 • Planuje etapy produkcji oraz sporządza harmonogram przygotowania środków reklamowych
 • Określa metody i techniki produkcji reklamy oraz przygotowuje reklamę w wersji drukowanej i elektronicznej
 • Przestrzega standardów jakości pracy w procesie produkcji środków reklamowych,

Na zajęciach dotyczących badania skuteczności reklamy uczeń:

 • Opracowuje oraz interpretuje wyniki badań rynku reklamy oraz ocenia jakość produktów i usług reklamowych według określonych kryteriów
 • Określa efektywność reklamy na podstawie ustalonych wskaźników oraz ocenia skuteczność reklamy na podstawie badań rynkowych.

ZASOBY INTERNETOWE POŚWIĘCONE ZAWODOWI

SYSTEM SZKOLEŃ, KURSÓW I WYCIECZEK PROPONOWANYCH W SZKOLE

ZSP FOTO SESJA 37PZS w Redzie proponuje swoim uczniom wiele szkoleń i warsztatów m.in.:

 • szkolenia graficzne, np. Zarządzanie barwą, Pozycjonowanie stron www, Fotografia cyfrowa,
  • szkolenia interpersonalne, np. Podstawy komunikacji, Meeting Planning, Negocjacje, Zarządzanie czasem, Umiejętności sprzedażowe, Skuteczna prezentacja,
  • warsztat radiowy, zarządzanie agencją interaktywną, współpraca z drukarnią, zajęcia w studiu fotograficznym, fokusowi,
  • wycieczki zawodowe,
  • kółka zainteresowań: koło filmowe, fotograficzno-reklamowe i inne.

Szkoła organizuje warsztaty w zależności od potrzeb uczniów. W toku kształcenia przewiduje się realizację indywidualnych projektów krajowych i zagranicznych.

Praktyka zawodowa:

W trakcie nauki uczniowie odbywają praktyki zawodowe. Są one realizowane w klasie  III (4 tyg.).

Szkoła zapewnia miejsca praktyk.

Elementy umundurowania.

Kliknij tutaj