Ślubowanie klas pierwszych

16 czerwca w Powiatowym Zespole Szkół w Redzie  odbyło się uroczyste ślubowanie uczniów techników klas mundurowych i technikum branż kreatywnych.

Ślubowanie rozpoczęto uroczystym apelem, podczas którego odegrano hymn państwowy oraz podniesiono flagę państwową na maszt.

W podniosłej atmosferze, w obecności rodziców, nauczycieli, przedstawicieli Starostwa Powiatowego w Wejherowie, władz samorządowych i zaproszonych gości pierwszoklasiści wypowiedzieli rotę ślubowania.