Szanowni Maturzyści!

Do części ustnej egzaminu maturalnego przystąpią TYLKO absolwenci, którzy do 22 maja przekażą do dyrektora szkoły informację o chęci przystąpienia do części ustnej egzaminu z jednego lub więcej przedmiotów – ze względu na konieczność przekazania wyniku z tego egzaminu lub tych egzaminów w postępowaniu rekrutacyjnym na uczelnię zagraniczną! Pozostali uczniowie przystępują tylko do egzaminu maturalnego w części pisemnej.