Dyrekcja

Dyrektor szkoły

Dorota Nowicka – Klimowicz

Wicedyrektorzy

 

 

Marzena Zalewska

ds.dydaktyczno-wychowawczych

gab. nr 104 budynek A

Justyna Paliwoda

ds. kształcenia zawodowego

gab. nr 4 budynek B

 

Kinga Krajkowska

ds. Liceum Ogólnokształcącego

dla Dorosłych

i dydaktyczno-wychowawczych

gab. nr 104 budynek A

 

Kierownik Szkolenia Praktycznego

Tadeusz Puzio gab. nr 4 budynek B