Dyrekcja

Dyrektor szkoły

Dorota Nowicka – Klimowicz

Wicedyrektorzy

Ewa Macek

Justyna Paliwoda