„TWOJA WIZJA – TWOJA SZKOŁA”

Dyrektor Powiatowego Zespołu Szkól w Redzie zaprasza do wzięcia udziału w POWIATOWYM KONKURSIE GRAFICZNYM „TWOJA WIZJA – TWOJA SZKOŁA”.
Konkurs skierowany jest dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych powiatu wejherowskiego. Zadaniem uczniów jest przygotowanie pracy konkursowej wykonanej techniką: malarstwo na papierze, rysunek, collage, grafika komputerowa.
Tematem konkursu jest wizja szkoły w przyszłości: „Jak powinna wyglądać szkoła w 2030 roku ?”
Udział Szkoły w Powiatowym Konkursie Graficznym należy nadsyłać na Karcie zgłoszeniowej dołączonej do regulaminu konkursu na adres e-mail: bacor3@wp.pl, gabriel37@wp.pl lub fax. (058) 678 70 80 do dnia 04.12.2019 r.
Prace konkursowe należy przesłać do Sekretariatu Powiatowego Zespołu Szkół w Redzie w terminie do dnia 04.12.2019 r.

regulamin konkursu i karta uczestnictwa

Z wyrazami szacunku
Organizatorzy Konkursu
Barbara Kortus
Gabriel Wołosewicz
PZS REDA