Ubezpieczenie

Zapoznaj się z warunkami korzystania z ubezpieczenia.

UBEZPIECZENIE

1. Warunki korzystania z ubezpieczenia (pobierz)

2. Ogólne warunki ubezpieczenia (pobierz)

Polisa Ubezpieczeniowa ważna przez okres od 01.09. 2016r do 31.08.2017r .

Uwaga: Przez okres 3 lat od zdarzenia losowego wynikłego w trakcie trwania ubezpieczenia Ubezpieczony ma prawo do roszczeń z tytułu ubezpieczenia.