Pedagog szkolny

PEDAGOG SZKOLNY

JOANNA PAŁKOWSKA

 

poniedziałek wtorek środa czwartek piątek
11:00 – 16:00 8:00 – 13:00  9.00-13.00 10:00 – 14:00  8.00-12.00

Zapraszam do gabinetu nr 5 ( parter)

Punkty konsultacyjne
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
Rumia, ul. Pomorska 3
codziennie 8:00-15:00
telefon (058) 671-09-56
Stowarzyszenie Przyjaciół Rodzin
Wejherowo, ul. Dworcowa 12
poniedziałek 9:00-15:00 i 17:00-20:00
telefon w godz. dyżuru (058) 672-25-91

Konwencja o Prawach Dziecka

Państwa-Strony niniejszej konwencji, uważając, że zgodnie z zasadami zawartymi w Karcie Narodów Zjednoczonych uznanie wrodzonej godności oraz równych i niezbywalnych praw wszystkich członków rodziny ludzkiej jest podstawą wolności, sprawiedliwości oraz pokoju na świecie, mając na uwadze, że ludy Narodów Zjednoczonych potwierdziły w Karcie swą wiarę w podstawowe prawa człowieka oraz w godność i wartość jednostki ludzkiej i postanowiły. Kliknij aby więcej się dowiedzieć...

Deklaracja Praw Człowieka

Powszechną Deklarację Praw Człowieka jako najwyższy cel wszystkich ludzi i narodów, aby wszyscy ludzie i wszystkie organy społeczeństwa – mając stale w pamięci niniejszą Deklarację – dążyły w drodze nauczania i wychowywania do rozwijania poszanowania tych praw i wolności i aby zapewniły za pomocą postępowych środków o zasięgu krajowym i międzynarodowym powszechne i skuteczne uznanie i stosowanie tej Deklaracji zarówno wśród narodów Państw Członkowskich, jak i wśród narodów zamieszkujących obszary podległe ich władzy. Kliknij aby więcej się dowiedzieć...

Jak rozpoznać czy dziecko bierze narkotyki

Bardzo późno dowiadujemy się, że ktoś z bliskich jest narkomanem. Nie każdy kto zażył narkotyku staje się od razu narkomanem. Aby dojść od pierwszego razu do uzależnienia, droga nie jest zbyt długa i poprzedzają je pewne oznaki.
Aby w porę zareagować i nie dopuścić do zagrożenia, poniższa ściągawka przedstawia charakterystyczne zachowania. Kliknij aby więcej się dowiedzieć...

Jak uchronić się przed sektami

Nie ma recepty na to jak uchronić się przed działalnością werbunkową sekt. Jedyna rada to mieć oczy szeroko otwarte i bacznie zwracać uwagę na ludzi, którzy nagle pojawiają się wokół Ciebie i z dnia na dzień deklarują się jako Twoi najlepsi przyjaciele. Jednocześnie twierdzą oni, że znają jedyny sposób na osiągnięcie zbawienia czy odnalezienia szczęścia.
Jest natomiast pewien sposób na to, aby sprawdzić czy nowo poznana grupa stanowi jakieś zagrożenie. Grupa psychologów i socjologów angielskich, w oparciu o doświadczenia ludzi, którym udało się wyrwać z sekt, stworzyła poniższą listę stwierdzeń. Mogą one pomóc przy wyrobieniu sobie opinii o nowo poznanej grupie. Wystarczy skreślić te punkty, które nie dotyczą poznanej przez Ciebie grupy. Kliknij aby więcej się dowiedzieć...