UWAGA KANDYDACI DO LICEUM WOJSKOWEGO

 

W roku szkolnym 2017/2018 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych jako jedna z dwóch szkół w województwie pomorskim przystąpił do realizacji pilotażowego programu Ministerstwa Obrony Narodowej:

Piony Certyfikowanych Wojskowych Klas Mundurowych

W roku szkolnym 2018/2019 rusza kolejna II edycja programu.

Projekt zakłada intensyfikację współpracy resortu obrony narodowej na rzecz zapewnienia standardów szkolenia zgodnych ze standardami stosowanymi w wojsku. Celem opracowanego programu jest zwiększenie zasobów przeszkolonych rezerw osobowych dla Sił Zbrojnych RP poprzez kompleksowe wsparcie procesu szkolenia wojskowego i proobronnego uczniów.

Uczniowie klas wojskowych w PZS Reda uczestniczą w systematycznych szkoleniach i obozach szkoleniowych na terenie jednostek wojskowych . Program trwa dwa lata.

W ramach zajęć w jednostkach wojskowych odbywają się  zajęcia teoretyczne i praktyczne w tym także szkolenie poligonowe.

W obszarze wsparcia dla pełnoletniego absolwenta szkoły uczestniczącego w programie pilotażowym przewiduje się prawo do m.in.:

  1. odbycia skróconego, poligonowego szkolenia przygotowawczego dla ochotników,kończącego się złożeniem przysięgi wojskowej i przeniesieniem do rezerwy;
  2. pierwszeństwa w zakresie naboru do Wojsk Obrony Terytorialnej oraz innych rodzajów służby wojskowej;
  3. przyjęcia na studia na preferencyjnych warunkach (dodatkowe punkty podczas procesu rekrutacji);
  4. stałych konsultacji (już w toku realizacji programu) przedstawicieli WKU w zakresie możliwości podjęcia służby adekwatnych do potrzeb Sił Zbrojnych i uwarunkowań kandydata.