Zmiana zasad pracy sekretariatu

W związku z zagrożeniem rozprzestrzeniania się koronawirusa zmienione są zasady pracy sekretariatu. Od  dnia 13 marca do 25 marca 2020 r. zostaje on zamknięty dla petentów i pracuje  w trybie wewnętrznym.  

Wszelkich informacji udzielać będą pracownicy sekretariatu  w godzinach 8.00-15.00 telefonicznie. Rodzice oraz pozostali petenci  proszeni są o załatwianie spraw:

 – telefonicznie

    – tel. (058) 678 70 80

    – kom. 668 696 363

– drogą elektroniczną szkola@zspreda.pl

– poprzez dziennik elektroniczny https://portal.librus.pl.

Dziękuję za zrozumienie.

Dorota Nowicka-Klimowicz

Dyrektor szkoły