Wyniki rekrutacji

Wyniki rekrutacji

UWAGA!

Zgodnie z zasadami rekrutacji określonymi w Ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (Dz.U. z 2021 r. poz. 1080), w tym z art. 14 ust. 1 pkt 2 stanowiącym o tym, że szkołą publiczną jest szkoła, która przeprowadza rekrutację uczniów w oparciu o zasadę powszechnej dostępności.

Powiatowy Zespół Szkół w Redzie ogłosi ostateczne listy osób 

zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych na rok szkolny 2021/2022

w budynku B szkoły  w Redzie przy ul. Łąkowej 38

(przypominamy, że jest to jedyna formalnie wiążąca forma publikacji wyników rekrutacji)

oraz na stronie internetowej placówki w zakładce

Wyniki rekrutacji dnia 22 lipca 2021r. o g. 8.00.


Jednocześnie  przypominamy, że system elektronicznej rekrutacji jest narzędziem wspomagającym mającym na celu ułatwienie złożenia dokumentacji kandydatom do szkoły, w związku z powyższym listy kandydatów publikowane w systemie mogą różnić się od  obowiązujących list zatwierdzonych przez Komisję Rekrutacyjną PZS w Redzie.

W razie wszelkich wątpliwości prosimy o bezpośredni kontakt z Komisją Rekrutacji Powiatowego Zespołu Szkół w Redzie sala nr 2 budynek B.

Listy kandydatów zakwalifikowanych do PZS w Redzie

 Liceum Ogólnokształcące

Technikum