Najbliższa rekrutacja

REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2018/2019

Regulamin rekrutacji  (pobierz)

Warunki przyjmowania kandydatów (pobierz)

Podanie(pobierz)

Pobierz dokumenty w zależności od typu szkoły:

LICEUM MUNDUROWE:

Zaświadczenie lekarskie (pobierz)

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA:

Zaświadczenie od pracodawcy /potwierdzenie praktyki (pobierz)

 

Rekrutacja do Technikum na rok szkolny 2018/19

W roku szkolnym 2018/2019 planujemy dokonać naboru do klas pierwszych Liceum mundurowego, Technikum mundurowego, Technikum i I Branżowej Szkoły I Stopnia  w poniższych zawodach.

 

ZAPRASZAMY!