Technikum branż kreatywnych

Gimnazjalistki! Gimnazjaliści!

Szkolnictwo zawodowe jest bardzo popularne w wielu krajach Europy. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych kształci w sposób nowoczesny i praktyczny. We wszystkich kierunkach technikum realizowane są innowacyjne programy nauczania, umożliwiające uzyskiwanie certyfikatów i uprawnień honorowanych w kraju i zagranicą, pozwalające pogłębić znajomość języków obcych. Wybrane zajęcia edukacyjne z przedmiotów zawodowych są prowadzone przez specjalistów z różnych dziedzin, praktyków z rynku pracy. Wbrew powszechnej opinii wybór technikum nie zamyka przed wami możliwości podjęcia studiów. Nauka w technikum może ułatwić decyzję o wyborze kierunku dalszego kształcenia, założeniu własnej działalności gospodarczej, czy zatrudnieniu w firmie poznanym w czasie praktyk zawodowych. Nasi absolwenci łatwą znajdują oferty na pomorskim rynku pracy, który poszukuje pracowników średniego szczebla technicznego z dobrym przygotowaniem do efektywnego wykonywania zadań zawodowych w warunkach gospodarki narodowej. Stoicie przed ważnym, a często i trudnym wyborem. Chciałabym, aby zaproponowane warsztaty w ramach Akademii Zawodowca pomogły Wam w decyzji o swojej przyszłości edukacyjnej i zawodowej. Życzę powodzenia na dobrze wybranej ścieżce edukacyjnej.

 dyrektor szkoły
Dorota Nowicka – Klimowicz 

Kim są nasi absolwenci?

Z badań przeprowadzonych przez szkołę wynika, że 70% absolwentów kontynuuje naukę na uczelniach wyższych i pogłębia swoją wiedzę zawodową, a 30% stawia wyłącznie na rozwój zawodowy – podejmuje pracę bądź prowadzi własną działalność gospodarczą. Nasi absolwenci odnajdują się na rynku pracy – zarówno w kraju, jak i za granicą. Są poszukiwanymi specjalistami w dziedzinie ekonomii, architektury krajobrazu, geodezji i branży poligraficzno – medialnej. Podejmują pracę w agencjach reklamowych, studiach graficznych, pracowniach architektonicznych, firmach transportowo – spedycyjnych, a także zakładają własne przedsiębiorstwa. Absolwenci naszej szkoły są także pracownikami naukowymi, menadżerami. Pracownicy wysoko oceniają ich umiejętności praktyczne. Absolwent Technikum w ZSP REDA, to człowiek kreatywny, otwarty, kierujący się zasadami moralnymi, posiadający umiejętności organizacyjne, szanujący tradycje narodowe i regionalne. Nasz absolwent to także aktywny obywatel, który chętnie angażuje się w działania wolontariatu na rzecz osób potrzebujących.

Z kim współpracujemy?

 Nawiązaliśmy współpracę z instytucjami takim jak: 

 • uczelnie: Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu w Gdyni, Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa w Gdańsku, Uniwersytet Gdański, Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni;
 • pracodawcy: agencje marketingowo – reklamowe, firmy geodezyjne, przedsiębiorstwa poligraficzne i transportowe, ogrodami – pracowniami architektury krajobrazu (współpraca w ramach praktyk zawodowych); pracodawcy uczestniczą w modyfikowaniu programów nauczania, aby je lepiej dostosować do wymagań rynku pracy;
 • Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce, Instytut Pamięci Narodowej;
 • Urząd Miasta w Redzie, Państwowa Inspekcja Pracy w Gdańsku;
 • ZUS, banki, urzędy skarbowe, Muzeum Łączności w Redzie;
 • fundacje: Centrum Edukacji Obywatelskiej; Przedsiębiorczość, Innowacje, Kreatywność; Polska Akcja Humanitarna; Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Dąbrówce, Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Wejherowie; hospicja;
 • instytucje integracji i pomocy społecznej: Powiatowa Komenda Policji w Wejherowie, Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie, Stowarzyszenie Przyjaciół Rodziny i Środowiskowego Domu Samopomocy w Wejherowie.

Jak wyglądają nasze pracownie?

4Skuteczne kształcenie zawodowe potrzebuje odpowiednich warunków do rozwoju. Szkoła dysponuje przestronnymi, estetycznymi pomieszczeniami i gabinetami oraz kompleksem sportowym z boiskami do gry w piłkę nożną, siatkówkę, koszykówkę. Wszystkie sale lekcyjne posiadają dostęp do Internetu.

 • W szkole funkcjonuje nowocześnie wyposażona baza do kształcenia zawodowego. Dysponujemy pracownią do technik reklamy i promocji, pracownią grafiki komputerowej, pracownią przygotowania do druku, pracownią architektury krajobrazu, pracownią geodezji i kartografii oraz pracownią eksploatacji portów i terminali. W najbliższym czasie planujemy powstanie Atelier Fotograficznego. Dzięki profesjonalnemu wyposażeniu i oprogramowaniu lekcje prowadzone są w ciekawy i nowoczesny sposób.
 • Pracownie do nauczania przedmiotów ogólnokształcących wyposażone są w tablice interaktywne, sprzęt audiowizualny i multimedialny.
 • W szkole znajduje się również skomputeryzowana, z bogatym księgozbiorem biblioteka wraz z czytelnią.
 • Zaplecze sportowe stanowią: sala gimnastyczna, siłownia ze specjalistycznym sprzętem i akcesoriami treningowymi

Jak możesz z nami rozwijać swoje pasje?

 W naszej szkole możesz: 

 • Uczestniczyć w kołach zawodowych, prowadzonych przez nauczycieli – specjalistów praktyków. Nasi uczniowie rozwijają swoje pasje podczas uczestniczenia w zajęciach, takich jak: tworzenie animacji poklatkowych, e – sport, fotografia reklamowa, reklama i public relations, projektowanie graficzne.
 • Uczestniczyć w kołach artystycznych, przedmiotowych kołach zainteresowań i zajęciach sportowych. Uczestniczą w olimpiadach, konkursach krajowych i zagranicznych będziesz poszerzać wiedzę i umiejętności zawodowe.
 • Brać udział w projektach edukacyjnych realizowanych w szkole, finansowanych z funduszy europejskich, w tym w praktykach zagranicznych, np. w Hiszpanii.
 • Uczestniczyć w organizowanych przez szkołę szkoleniach o charakterze zawodowym, po których otrzymasz certyfikaty.
 • Brać udział w konkursach wewnątrzszkolnych zawodowych i ogólnokształcących oraz projektach szkolnych.
 • Angażować się w akcje charytatywne: „WOŚP”, „Góra grosza”, „Dar krwi – darem życia”, „Szlachetna paczka”. Propagujemy ideę honorowego krwiodawstwa i organizujemy festyn „Młodzież – Dzieciom”.
 • Bierzemy udział w Maratonie Pisania Listów w walce o poszanowania praw człowieka, organizowanym przez Amnesty International. Pomagamy także zwierzętom – wspieramy schronisko „Ciapkowo”. Organizujemy różne imprezy okolicznościowe, które uatrakcyjniają czas między lekcjami, np. dzień walki z nudą, dzień zdrowego żywienia, dzień języka ojczystego i języków obcych itp.
 • Brać udział w warsztatach wokalnych i prężnie działającym szkolnym zespole muzycznym, 
 • Uczestniczyć w spotkaniach z ciekawymi ludźmi: przedstawicielami administracji publicznej, przedstawicielami zawodów prawniczych, właścicielami przedsiębiorstw, poetami, artystami, sportowcami W ramach organizowanych warsztatów, prelekcji i spotkań ze specjalistami z różnych dziedzin możesz odkrywać w sobie nowy potencjał, a także wykazywać się kreatywnością. Nasi doradcy zawodowi pomogą Ci w wyborze dalszej drogi zawodowej.
 • Z nami poszerzysz swoją wiedzę zawodową i zainteresowania na zajęciach pozalekcyjnych, wycieczkach krajoznawczych, edukacyjnych i przedmiotowych. Zdobędziesz kwalifikacje zawodowe i staniesz się pracownikiem poszukiwanym na rynku pracy.
 • Działania wynikające z inicjatywy uczniów i nauczycieli: zbiórka baterii, makulatury i puszek, sprzątanie świata; organizacja Dnia Przedsiębiorczości; Gramy o przedsiębiorczość Turniej gry ekonomicznej w ramach Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości ; udział w ogólnopolskiej akcji Zapal Znicz Pamięci; udział w akcji Europejski Tydzień Kodowania; udział w programie Młodzi Głosują, organizacja Tygodnia Edukacji Globalnej, udział w akcjach promowanych przez Polską Akcję Humanitarną.
 • W szkole nauczyciele przeprowadzają spotkania z ciekawymi ludźmi, wycieczki do zakładów pracy. Ponadto młodzież uczestniczy w wykładach studyjnych pracowników naukowych wyższych uczelni.

Chcesz odbyć praktyki w renomowanej firmie?

7

Miejsca odbywania praktyk są indywidualnie dostosowane do możliwości i preferencji uczniów. Pracodawcy chętnie ich zatrudniają, dzięki czemu jeszcze przed ukończeniem szkoły nasi uczniowie mają możliwość zarobienia własnych pieniędzy poza godzinami nauki.

 Jeśli zdecydujesz się kształcić w naszej szkole jako: 

 • technik organizacji reklamy, to praktyki odbędziesz w przedsiębiorstwach zajmujących się promocją i reklamą, w interaktywnych agencjach reklamy, studiach fotograficznych, mediach m. in. RYDLEX.PL – Kreatywna Agencja Reklamowa, YELLOW GROUP GDYNIA, AVOCADO Grupa Reklamowa;
 • technik cyfrowych procesów graficznych, to praktyki odbędziesz w drukarniach cyfrowych, nowoczesnych firmach poligraficznych, agencjach graficznych, firmach informatycznych, wydawnictwach m. in. P.P.H.U. ABAT S.j., Agencja Reklamowa „Pixella”, PROMOTION PL GDYNIA;
 • technik procesów drukowania, to praktyki odbędziesz w nowoczesnych firmach poligraficznych i drukarniach m. in. Drukarnia Wejherplast, Drukarnia Elfax, Drukarnia Contrast Gdynia;
 • technik architektury krajobrazu, to praktyki odbędziesz w pracowniach projektowych, gospodarstwach ogrodniczych, sadowniczych, firmach zajmujących się hodowlą roślin ozdobnych m. in. Róża Melcer „Serwis Ogrodowy”- Gospodarstwo Szkółkarskie, Ogrody Green Time, Ekolan S.A., „DB” S.C. Sławomir Bańkowski Maciej Damaszke, Ogrody Hortulus Spectabilis;
 • technik geodeta, to praktyki odbędziesz w przedsiębiorstwach usług geodezyjnych m in. EKOLAN s.a, Geo Vert, EEOPIK i wielu innych;
 • technik eksploatacji portów i terminali, to praktyki odbędziesz w firmach logistyczno – spedycyjnych o zasięgu europejskim.

 Uczniowie mają też możliwość odbywania praktyk zawodowych w krajach Unii Europejskiej