Technik realizacji nagrań i nagłośnień

NOWOŚĆ NA TERENIE POWIATU!

Kochasz muzykę, imprezy plenerowe? Nie ma takiego koncertu czy sztuki teatralnej, która mogłaby się odbyć bez specjalisty od nagłośnień. Jeśli pasjonuje Cię muzyka, jeśli interesujesz się obróbką dźwięku, to zapraszamy Cię na kierunek technik realizacji nagrań i nagłośnień do redzkiego technikum.

Uczniowie w tym zawodzie otrzymają wiedzę teoretyczną i praktyczną niezbędną w pracy realizatora nagrań. Na zajęciach duży nacisk położony jest na praktyczne aspekty omawianych zagadnień. Ćwiczenia praktyczne obejmują umiejętności zapisu dźwięku, miksowania nagrań, kształtowania brzmienia dźwięku oraz wzajemnej kompozycji poszczególnych elementów obrazu dźwiękowego z użyciem różnorodnych narzędzi warsztatowych m. in. urządzeń studyjnych, instrumentów muzycznych oraz programów komputerowych.

Technik realizacji nagrań i nagłośnień zajmuje się edycją, montażem, przetwarzaniem i synchronizacją dźwięku, aż po finalizację projektu dźwiękowego. W zadaniach zawodowych uwzględnienia również technologię MIDI, wiedzę z zakresu percepcji dźwięku oraz akustyki.  

Po ukończeniu nauki w naszej szkole absolwent m. in.: konfiguruje i obsługuje konsolety mikserskie; planuje i wykonuje adaptację akustyczną planu nagraniowego; organizuje plan nagraniowy; obsługuje urządzenia rejestrujące materiał dźwiękowy; konfiguruje i obsługuje programy do wielośladowego miksowania dźwięku; przetwarza dźwięk z zastosowaniem techniki analogowej i cyfrowej; obsługuje sprzętowe i programowe procesory przetwarzające intonację, barwę, dynamikę i przestrzeń dźwięku; wykonuje prace z zakresu montażu cyfrowego i analogowego dźwięku; wykonuje materiały dźwiękowe o różnym charakterze; organizuje plan nagłaśniania i rozmieszczania urządzeń nagłaśniających we współpracy z realizatorem dźwięku; konfiguruje i obsługuje konsolety mikserskie do realizacji nagłośnienia i realizacji odsłuchu.

Posiadając wykształcenie średnie ogólne i świadectwo dojrzałości (matura) można rozpocząć studia wyższe prowadzące do licencjatu lub dyplomu magisterskiego na kierunku realizacja obrazu filmowego, telewizyjnego i fotograficznego, reżyseria dźwięku, reżyseria, organizacja produkcji filmowej i telewizyjnej.

Po ukończeniu Technikum możesz podjąć zatrudnienie przy produkcji filmów (fabularnych, dokumentalnych, reklamowych), programów radiowych i telewizyjnych, spektakli teatralnych, nagrań fonograficznych i organizacji różnorodnych imprez muzycznych. Możesz także rozpocząć własną działalność gospodarczą.

Nasza kadra to zespół doświadczonych pedagogów, którzy w swojej pracy wykazują się pasją, zaangażowaniem oraz wykorzystują nowoczesne metody pracy z uczniem. Zajęcia zawodowe będą prowadzić praktycy – specjaliści z TTM sp. z o. o, cieszący się uznaniem w swojej dziedzinie. Zajęcia odbywają się w nowoczesnych, dobrze wyposażonych salach dydaktycznych i pracowniach komputerowych. Zajęcia praktyczne odbywają się w profesjonalnym studio nagrań oraz na terenie Twojej Telewizji Morskiej Sp. z o.o.

ZAJĘCIA PRAKTYCZNE POD OKIEM SPECJALISTÓW TTM

OPIS ZAWODU

Zawód technik realizacji nagrań i nagłośnień jest zawodem szerokoprofilowym. Zakresem swym obejmuje realizację dźwięku w studio i poza nim, przy produkcji różnego rodzaju nagrań i nagłośnień: na estradzie, planie filmowym, teatralnym, radiowym i telewizyjnym. W trakcie nauki nabywa umiejętności w zakresie organizacji i planowania rozmieszczania systemów nagłaśniających we współpracy z realizatorem dźwięku, zarówno na imprezach plenerowych jak i w pomieszczeniach czy salach koncertowych. Potrafi konfigurować i obsługiwać konsolety mikserskie do realizacji nagłośnienia i realizacji odsłuchu – przygotowuje i obsługuje systemy mikrofonowe. Stosuje różne sposoby przetwarzania i odtwarzania dźwięku. Współpracuje z specjalistami w trakcie prac nagłośnieniowych. Technik realizacji nagrań i nagłośnień zajmuje się również montażem, przetwarzaniem i synchronizacją dźwięku, aż po finalizację projektu dźwiękowego.

Zawód technik realizacji nagrań i nagłośnień jest profilowany zarówno na działania studyjne, jak i plenerowe, które stają się coraz bardziej popularną formą rozrywki. Ponadto produkcji dźwięku stawia się coraz większe wymagania dotyczące nie tylko jakości, ale i czasowi poświęconemu na ich przygotowanie.

MOŻLIWOŚCI ZATRUDNIENIA

Po ukończeniu szkoły możesz kontynuować naukę na uczelniach zarówno technicznych, jak i artystycznych o specjalizacji „Realizacja dźwięku” lub podjąć zatrudnienie przy produkcji filmów (fabularnych, dokumentalnych, reklamowych), programów radiowych, telewizyjnych, spektakli teatralnych, nagrań fonograficznych i organizacji różnorodnych imprez muzycznych.

Absolwenci kierunku technik realizacji nagrań i nagłośnień mogą podejmować pracę w:

 • w studiach nagrań, stacjach radiowych i telewizyjnych,
 • w studiach fonograficznych, filmowych grupach produkcyjnych,
 • przy nagłośnieniu koncertów i imprez plenerowych,
 • przy produkcji różnego rodzaju nagrań i nagłośnień na estradzie, na planie filmowym, w teatrze, operze, filharmonii,
 • firmach zajmujących się wytwarzanie oprogramowania multimedialnego,
 • prowadzić własną działalność gospodarczą.

Zaletą kształcenia Powiatowym Zespole Szkół w Redzie w kierunkach branż kreatywnych jest duże zapotrzebowanie na rynku pracy na fachowców z dziedziny realizacji dźwięku, gdyż szkół kształcących w zawodzie technik realizacji nagrań i nagłośnień w Polsce jest niewiele, a firm zajmujących się dźwiękiem i nagłośnieniami tysiące.

PREDYSPOZYCJE

Technika realizacji nagrań i nagłośnień powinna charakteryzować:

 • dobry słuch muzyczny, wrażliwość artystyczna,
 • cierpliwość, spostrzegawczość,
 • podzielność i koncentracja uwagi,
 • zdolność do analizowania sytuacji,
 • umiejętność przewidywania skutków podejmowanych działań,
 • kreatywność i konsekwencja w realizacji zadań,
 • otwartość na zmiany,
 • umiejętność radzenia sobie ze stresem;
 • aktualizacja wiedzy i doskonalenie umiejętności zawodowych,
 • umiejętność negocjowania warunków porozumień,
 • współpraca w zespole.

SYLWETKA ABSOLWENTA

Nauka w naszej szkole umożliwia:

 • zdobycie tytułu technika realizacji nagrań i nagłośnień
 • uzyskanie świadectw potwierdzających kwalifikacje zawodowe:
  K1. Realizacja nagrań
  K2. Realizacja nagłośnień
 • przystąpienie do egzaminu maturalnego i po jego zdaniu kontynuowanie nauki na studiach wyższych.

Absolwent naszej szkoły w zawodzie technik realizacji nagrań i nagłośnień będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 • przygotowanie i obsługa systemów mikrofonowych do nagrań z uwzględnieniem różnych technik rejestracji, systemów mikrofonowych do nagłośnień uwzględniających różne systemy projekcji,
 • przygotowanie i obsługa systemów rejestrująco-odtwarzających, systemów nagłaśniających i przetwarzających dźwięk.

Kształcąc się na kierunku technik realizacji nagrań i nagłośnień zdobędziesz wiedzę i kompetencje z zakresu:

 • organizowania planu nagłaśniania i rozmieszczania urządzeń nagłaśniających we współpracy z realizatorem dźwięku,
 • konfigurowania i obsługi konsolety mikserskiej do realizacji nagłośnienia i realizacji odsłuchu oraz obsługi systemów mikrofonowych,
 •  stosowania sposobów przetwarzania i odtwarzania dźwięku,
 • obsługi programów komputerowych przeznaczonych do obróbki dźwięku,
 • wykonywania pomiarów akustyki pomieszczeń,
 • rejestrowania, montażu, przetwarzania i archiwizacji materiału dźwiękowego,
 • zestawiania urządzeń do realizacji dźwięku za pomocą różnych połączeń,
 • wykonywania postprodukcji materiału dźwiękowego,
 • realizowania nagłośnienia imprez plenerowych, estradowych i teatralnych,
 •  współpracy z podległymi pracownikami w trakcie prac nagłośnieniowych,
 • konfigurowania i obsługi konsolet mikserskich,
 • planowania i wykonywania adaptacji akustycznej planu nagraniowego,
 • obsługiwania urządzeń rejestrujących materiał dźwiękowy,
 • przetwarzania dźwięku z zastosowaniem techniki analogowej i cyfrowej,
 • obsługiwania sprzętu i programowych procesorów przetwarzających intonację, barwę, dynamikę i przestrzeń dźwięku,
 • sporządzania kopii materiałów dźwiękowych na różnych nośnikach,
 • wykonywania materiałów dźwiękowych o różnym charakterze,
 • obsługiwania programów do konwersji plików dźwiękowych,
 • wykonywania konserwacji konsolet mikserskich, przedwzmacniaczy mikrofonowych, procesorów przetwarzających dźwięk,
 • organizowania planu nagłaśniania i rozmieszczania urządzeń nagłaśniających we współpracy z realizatorem dźwięku,
 • obsługi systemów mikrofonowych, systemu MIDI.

Przedmioty zawodowe realizowane w szkole:

 • Zasady akustyki i elektroakustyki
 • Instrumentoznawstwo i zasady muzyki
 • Język obcy zawodowy w produkcji dźwięku
 • Kompetencje społeczne i zasady bezpieczeństwa, higieny pracy
 • Działalność gospodarcza w produkcji dźwięku
 • Elementy toru fonii
 • Podstawy gry na fortepianie
 • Realizacja nagrań
 • Realizacja nagłośnień

Ukończenie szkoły i dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe daje pełne uprawnienia uznawane w Unii Europejskiej.

MOŻLIWOŚĆ UZYSKANIA DODATKOWYCH KWALIFIKACJI

Absolwent naszej szkoły po zdobyciu kwalifikacji technik realizacji nagrań i nagłośnień może uzyskać dodatkowo dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie technik technik realizacji dźwięku lub zawodzie asystenta produkcji filmowej/ telewizyjnej po potwierdzeniu dodatkowych kwalifikacji.

Posiadając wykształcenie średnie ogólne i świadectwo dojrzałości (matura) można rozpocząć studia wyższe prowadzące do licencjatu lub dyplomu magisterskiego na kierunku realizacja obrazu filmowego, telewizyjnego i fotograficznego, reżyseria dźwięku, reżyseria, organizacja produkcji filmowej i telewizyjnej.

TYPOWE DZIAŁALNOŚCI WYKONYWANE W RAMACH ZAWODU

Na zajęciach zawodowych zapoznasz się z zasadami i technikami wykorzystywanymi przy realizacji nagrań i nagłośnień:

 • realizacja nagrań we współpracy z realizatorem dźwięku;
 • obsługa systemu MIDI;
 • realizacja nagłośnień we współpracy z realizatorem dźwięku;
 • rejestracja materiału dźwiękowego;
 • montaż, przetwarzanie i archiwizowanie materiału dźwiękowego.

NARZĘDZIA I TECHNOLOGIA WYKORZYSTYWANA W KSZTAŁCENIU TECHNIKA REALIZACJI NAGRAŃ I NAGŁOŚNIEŃ

 W ramach poznawania zagadnień związanych z realizacją nagrań uczeń nauczy się:

 • rejestrować różnymi metodami materiał dźwiękowy,
 • obsługiwać stoły mikserskie i studyjny sprzęt dźwiękowy,
 • obsługiwać programy komputerowe przeznaczone do obróbki dźwięku,
 • wykonywać pomiary akustyki pomieszczeń,
 • organizować plan nagraniowy,
 • wykorzystywać wiedzę muzyczną przy rejestrowaniu dźwięku poszczególnych instrumentów muzycznych,
 • nabędzie umiejętność obsługi i konfigurowania instrumentów MIDI,
 • zdobędzie wiedzę potrzebną do wykonywania postprodukcji materiału dźwiękowego.

W ramach zajęć z zakresu realizacji nagłośnień uczeń będzie:

 • obsługiwał i dobierał urządzenia nagłośniające,
 • zrealizował nagłośnienie imprez plenerowych, estradowych i teatralnych,
 • obsługiwał i dobierał systemy mikrofonowe, konsolety mikserskie,
 • lokalizował i usuwał uszkodzenia urządzeń nagłaśniających.

 

SYSTEM SZKOLEŃ, KURSÓW I WYCIECZEK PROPONOWANYCH W SZKOLE

Podczas nauki w naszej szkole uczeń poznaje m. in. zasady akustyki i elektroakustyki. Realizacji nagrań i nagłośnień uczy się w nowocześnie wyposażonych pomieszczeniach firmy Twoja Telewizja Morska TTM sp. z o.o.

Powiatowy Zespół Szkół w Redzie proponuje swoim uczniom wiele szkoleń i warsztatów m.in.:

 • szkolenia graficzne i reklamowe, np. Pozycjonowanie stron www, Fotografia cyfrowa,
 • szkolenia interpersonalne, np. Podstawy komunikacji, Negocjacje, Zarządzanie czasem, Zarządzanie marką,
 • warsztaty ze studiami nagrań,
 • warsztaty realizacji nagłośnień koncertów i imprez plenerowych,
 • wycieczki zawodowe,
 • szeroki wachlarz kółek zainteresowań.

 Przyjdź do Naszej Szkoły i zdobądź ciekawy zawód!