WŁAŚCIWY KIERUNEK EDUKACJI Liceum Ogólnokształcące klasa policyjna

Klasa policyjna jest propozycją dla osób, które swoją przyszłość łączą ze służbą w policji.

Program nauczania został opracowany tak, aby zwiększyć szansę naszych absolwentów na powodzenie podczas niełatwych testów rekrutacyjnych (merytorycznych i sprawnościowych) do służby w policji lub dalszej edukacji np. w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie, Szkole Policji w Słupsku.

Na zajęciach z edukacji policyjnej przybliżymy specyfikę pracy policjantów. Ukończenie tej klasy ułatwia również absolwentowi podjęcie pracy w

innych formacjach mundurowych (np. Straży Granicznej, Bezpieczeństwie Wewnętrznym).

Zapewniamy: udział w obozach klas mundurowych i surwiwalach, zwiększenie własnej sprawności fizycznej podczas marszy kondycyjnych, udział w rozprawach sądowych, zajęcia z Laboratorium Kryminalistycznego, namacalne poznanie logistyki Komendy Powiatowej Policji w Wejherowie – odział Reda, udział w zajęciach z wykwalifikowaną kadrą policyjną, naukę i doskonalenie umiejętności strzeleckich, podstawy chwytów, dźwigni, siły fizycznej i sportów walki, naukę udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

Zdjęcie użytkownika PZS Reda.

W trakcie nauki młodzież przeszkolona będzie w zakresie: nabycia podstawowych umiejętności policjanta, strażnika miejskiego; wiedzy z zakresu psychologii zachowań przestępczych, prawa karnego i procesowego.