WŁAŚCIWY KIERUNEK EDUKACJI – Technik grafiki i poligrafii cyfrowej – klasa e-sportowa

To nowy zawód utworzony na potrzeby zmieniającej się rzeczywistości –digitalizacji, komputeryzacji i informatyzacji, druku 3D. Zdjęcie użytkownika PZS Reda. Jest zawodem szerokoprofilowym kształcącym w dziedzinie związanej z multimediami i technologią poligrafii cyfrowej. Daje to przyszłym absolwentom realne szanse na zatrudnienie nie tylko w Polsce, ale także w krajach UE. Technik grafiki i poligrafii cyfrowej obsługuje różnego rodzaju programy graficzne oraz typowe programy do składu komputerowego (m.in. Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Adobe InDesign, CorelDraw). Wykonuje i publikuje internetowe projekty graficzne i multimedialne w tym bannery, buttony oraz strony internetowe. Od jego umiejętności zależy ostateczny wygląd etykiet, opakowań, ulotek, prospektów, albumów, gazet, czasopism, książek i innych wydruków wielkoformatowych.

Gdzie znajdziesz pracę jako technik grafiki i poligrafii cyfrowej?Zdjęcie użytkownika PZS Reda.

Technik grafiki i poligrafii cyfrowej jest obecny niemal w każdej agencji reklamowej, we wszystkich firmach wydawniczych oraz drukarniach cyfrowych i zakładach poligraficznych. Absolwent może znaleźć zatrudnienie w studiach graficznych i fotografii cyfrowej, przemyśle (np. w wzornictwie przemysłowym, w reklamie firm i sprzedaży produktów firmowych) i wielu innych dziedzinach IT.

Nasze pracownie pozwalają zdobyć umiejętności praktyczne i dają satysfakcję z tworzonych własnoręcznie projektów:

Pracownie DTP – stanowiska komputerowe wraz ze skanerami oraz oprogramowaniem Adobe: Photoshop, Illustrator, InDesign.

Pracownia druku cyfrowego – drukarki cyfrowe, ploter.Zdjęcie użytkownika PZS Reda.

Pracownia introligatorska oraz Wyposażenie do fotografii i wideo – aparaty, mikrofony, zestawy oświetleniowe, kamera.

Perspektywy dalszego kształcenia: kierunek umożliwia podjęcie nauki w szkołach wyższych na kierunkach: informatyka, grafika artystyczna, grafika komputerowa, multimedia i grafika komputerowa, papiernictwo i poligrafia. Absolwent może kontynuować nauki na innych kierunkach związanych z branżą IT i poligrafią.