Akademia Fact-Checkingu, czyli jak radzić sobie z fałszywymi informacjami

24.05.2018 uczniowie Technikum PZS Reda o profilu „Cyfrowe Procesy Graficzne” wzięli udział w warsztatach „fact-checkingu”. Akademia jest projektem realizowanym przez Stowarzyszenie Demagog, którego misją jest działanie na rzecz poprawy jakości debaty publicznej w Polsce, tak aby bezstronna i wiarygodna informacja była podstawowym źródłem wiedzy obywateli.

Akademia Fact-Checkingu polega na prowadzeniu warsztatów w szkołach gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych, które mają pomóc młodym ludziom poruszać się po oceanie napływających informacji, plotek i kłamstw w internecie.

Krytyczny umysł to kluczowe narzędzie w każdych czasach, jednak szczególnie ważne w okresie masowej dezinformacji.

Stowarzyszenie Demagog jako pierwsza w Polsce profesjonalna organizacja fact-checkingowa inicjuje projekt, którego celem jest dostarczanie młodym ludziom niezbędnej wiedzy o faktach oraz prawdziwych informacjach, którą możemy czerpać tylko z rzetelnych i wiarygodnych źródeł. Wychodząc naprzeciw wyzwaniom masowej dezinformacji,  pojawiającego się kłamstwa, plotek i mistyfikacji w internecie oraz mediach, stowarzyszenie chce uczyć młodych ludzi jak odróżniać prawdziwe informacje od fałszywych. Wierzymy, że młodzież wyposażona w narzędzia i wiedzę, jaką jej przekażemy, będzie potrafiła zweryfikować błędne informacje pojawiające się w internecie. Chcemy zaszczepiać w gimnazjalistach zmysł konstruktywnej krytyki w stosunku do zmanipulowanych faktów.

W planie warsztatów znajdowały się takie zagadnienia jak:

 • odróżnianie fake-newsów od prawdy
 • rozróżnianie faktów od opinii
 • dlaczego warto sprawdzać źródła, na które powołują się autorzy informacji
 • selekcjonowanie oraz wybieranie wiarygodnych i rzetelnych źródeł informacji
 • wpływ  nieprawdziwych informacji na nasze życie
 • wiadomość a mistyfikacja
 • narzędzia, za pomocą których możemy weryfikować informacje (szczególnie ważne w czasach bardzo szybkiego przepływu informacji)
 • warsztaty praktyczne – czyli fact-check w praktyce

 ZDEFINIOWANIE PROBLEMU:

Jednym z największych problemów naszych czasów nie jest brak informacji, lecz jej nadmiar. Młodzi ludzie w coraz większym stopniu narażeni są na zalewającą ich falę dezinformacji. Coraz trudniej odróżnić w internecie co jest faktem, a co opinią. W sieci pojawiają się viralowe informacje często zniekształcające rzeczywistość.

W coraz mniejszym stopniu ludzie ufają mediom. Pojawia się coraz więcej portali wykorzystujących fałszywe informacje oraz chwytliwe hasła do wzbudzenia uwagi odbiorców oraz zwiększenia zasięgu. Wartość merytoryczna, rzetelność oraz dobry research zeszły na dalszy plan. W odpowiedzi na te wyzwania powstała Akademia Fact-Checkingu.

CELE DŁUGOFALOWE WARSZTATÓW

 • Aktywizacja młodych ludzi
 • Rozpoczęcie prac nad poprawą jakości debaty publicznej od najmłodszych lat
 • Podnoszenie świadomości młodych ludzi na temat fałszywych informacji w internecie oraz zagrożeń z nich wynikających.

Katarzyna Wolszczak