Dokumenty szkoły

Statuty

Plan rozwoju szkoły

W czasie nauki zdalnej obowiązuje wewnątrzszkolny system oceniania oraz przedmiotowy system oceniania uzupełniony o szczegółowe warunki oceniania wynikające ze specyfiki nauczania na odległość. Informacje te znajdują się w dokumencie : zasady organizacji pracy na odległość.

.

Ubezpieczenie

W roku szkolnym 2021/2022 rodzice indywidualnie ubezpieczają swoje dzieci w dowolnie wybranym Towarzystwie Ubezpieczeniowym

Pogramy

 

REGULAMINY:

 1. Regulamin Powiatowego Zespołu Szkół w Redzie.
 2. Regulamin klas mundurowych PZS Reda
 3. Regulamin strzelnicy
 4. Regulamin dziennika elektronicznego LIBRUS.
 5. Polityka monitoringu wizyjnego
 6. Regulamin usprawiedliwiania nieobecności.
  • Druk usprawiedliwiania nieobecności
 7. Regulamin Samorządu Uczniowskiego.
 8. Regulamin Samorządu Rady Słuchaczy.
 9. Regulamin opracowania prac kontrolnych i egzaminów semestralnych słuchaczy.
 10. Regulamin dyżurów nauczycielskich.
 11. Regulamin wycieczek i innych imprez krajoznawczo – turystycznych.
 12. Regulamin korzystania z szafek uczniowskich.
 13. Regulamin biblioteki.
 14. Regulamin pracowni komputerowej.
 15. Regulamin korzystania z szatni sportowych.
 16. Regulamin pracowni zajęć praktycznych.
 17. Regulamin pracowni chemicznej/fizycznej/biologicznej.
 18. Regulamin zastępstw doraźnych.
 19. Regulamin wydawania mLegitymacji szkolnej PZS Reda.
  1. Wniosek uczeń pełnoletni.
  2. Wniosek uczeń niepełnoletni.

 

PROCEDURY:

 1. Procedura ewakuacyjna PZS Reda.
 2. Procedura organizacji nauczania indywidualnego.
 3. Procedura dokumentacji przebiegu nauczania.
 4. Procedura organizacji egzaminu zawodowego egzaminu oraz potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie
 5. Procedura w przypadku podjęcia próby samobójczej lub samobójstwo ucznia.
 6. Procedura postępowania w sytuacji zaistnienia wypadku ucznia.
 7. Procedura postępowania nauczycieli w sytuacjach kryzysowych.
 8. Procedura postępowania w przypadku stwierdzenia naruszenia godności nauczyciela lub innego pracownika szkoły przez ucznia.
 9. Procedura powiadamiania o zakłóceniu toku lekcji.
 10. Procedura realizacji zajęć „Wychowania do życia w rodzinie”.
 11. Procedura uzyskiwania zwolnienia  z nauki drugiego języka obcego.

ZASADY PRACY NA ODLEGŁOŚĆ:

DO POBRANIA:

 1. podanie o egzamin klasyfikacyjny
 2. podanie o egzamin poprawkowy
 3. podanie o egzamin sprawdzający
 4. podanie o powtarzanie klasy
 5. podanie o przeniesienie do innej klasy
 6. podanie o przeniesienie do liceum
 7. podanie o przeniesienie do technikum
 8. podanie o warunkowa promocje
 9. podanie o zwolnienie z wf