Dokumenty szkoły

Statuty

Plan rozwoju szkoły

W czasie nauki zdalnej obowiązuje wewnątrzszkolny system oceniania oraz przedmiotowy system oceniania uzupełniony o szczegółowe warunki oceniania wynikające ze specyfiki nauczania na odległość. Informacje te znajdują się w dokumencie : zasady organizacji pracy na odległość.

Ubezpieczenie

W roku szkolnym 2023/2024 rodzice indywidualnie ubezpieczają swoje dzieci w dowolnie wybranym Towarzystwie Ubezpieczeniowym

Pogramy

 

REGULAMINY:

 1. Regulamin Powiatowego Zespołu Szkół w Redzie.
 2. Regulamin klas mundurowych PZS Reda (pobierz)
 3. Regulamin strzelnicy
 4. Regulamin dziennika elektronicznego LIBRUS.
 5. Polityka monitoringu wizyjnego
 6. Regulamin usprawiedliwiania nieobecności.
  • Druk usprawiedliwiania nieobecności
 7. Regulamin Samorządu Uczniowskiego.
 8. Regulamin Samorządu Rady Słuchaczy.
 9. Regulamin opracowania prac kontrolnych i egzaminów semestralnych słuchaczy.
 10. Regulamin dyżurów nauczycielskich.
 11. Regulamin wycieczek i innych imprez krajoznawczo – turystycznych.
 12. Regulamin korzystania z szafek uczniowskich.
 13. Regulamin biblioteki.
 14. Regulamin pracowni komputerowej.
 15. Regulamin korzystania z szatni sportowych.
 16. Regulamin pracowni zajęć praktycznych.
 17. Regulamin pracowni chemicznej/fizycznej/biologicznej.
 18. Regulamin zastępstw doraźnych.
 19. Regulamin wydawania mLegitymacji szkolnej PZS Reda.
  1. Wniosek uczeń pełnoletni.
  2. Wniosek uczeń niepełnoletni.

 

PROCEDURY:

 1. Procedura ewakuacyjna PZS Reda.
 2. Procedura organizacji nauczania indywidualnego.
 3. Procedura dokumentacji przebiegu nauczania.
 4. Procedura organizacji egzaminu zawodowego egzaminu oraz potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie
 5. Procedura w przypadku podjęcia próby samobójczej lub samobójstwo ucznia.
 6. Procedura postępowania w sytuacji zaistnienia wypadku ucznia.
 7. Procedura postępowania nauczycieli w sytuacjach kryzysowych.
 8. Procedura postępowania w przypadku stwierdzenia naruszenia godności nauczyciela lub innego pracownika szkoły przez ucznia.
 9. Procedura powiadamiania o zakłóceniu toku lekcji.
 10. Procedura realizacji zajęć „Wychowania do życia w rodzinie”.
 11. Procedura uzyskiwania zwolnienia  z nauki drugiego języka obcego.
 12. Standardy ochrony małoletnich w PZS Reda

ZASADY PRACY NA ODLEGŁOŚĆ:

REGULAMINY PRZYZNAWANIA STYPENDIÓW

 • Regulamin przyznawania stypendiów i nagród Marszałka Województwa Pomorskiego finansowanych z budżetu województwa pomorskiego (zał. 1)
 • Regulamin przyznawania stypendiów i nagród Marszałka Województwa Pomorskiego w ramach projektu Pomorski program pomocy stypendialnej – III edycja współfinansowanych ze środków unijnych (zał. 2)
 • Regulamin przyznawania stypendiów Marszałka Województwa Pomorskiego w ramach projektu Programy motywacyjne dla uczniów pomorskich szkół zawodowych współfinansowanych ze środków unijnych (zał.3)

Termin składania wniosków – dla wszystkich wymienionych stypendiów Marszałka Województwa Pomorskiego termin ten upływa 15 lipca. W związku z tym, że w roku bieżącym jest to sobota, czyli dzień wolny, termin ten upłynie w dniu 17 lipca 2023 roku.

 • STYPENDIUM STAROSTY WEJHEROWSKIEGO – przyznawane jest jednorazowo w roku kalendarzowym, w szczególności za osiągnięcia ostatniego roku szkolnego i akademickiego.Stypendium to nie posiada charakteru socjalnego.
  Z wnioskiem o przyznanie Stypendium winien wystąpić zainteresowany uczeń/student lub w jego imieniu szkoła. Wnioski należy składać do 31 sierpnia danego roku kalendarzowego.
 1. STYPENDIUM STAROSTY WEJHEROWSKIEGO
 2. UCHWAŁA RADY POWIATU WEJHEROWSKIEGO

DO POBRANIA:

 1. podanie o egzamin klasyfikacyjny
 2. podanie o egzamin poprawkowy
 3. podanie o egzamin sprawdzający
 4. podanie o powtarzanie klasy
 5. podanie o przeniesienie do innej klasy
 6. podanie o przeniesienie do liceum
 7. podanie o przeniesienie do technikum
 8. podanie o warunkowa promocje
 9. podanie o zwolnienie z wf