Mundury

W jaki sposób można zakupić umundurowanie?

Złożenie zamówienia na umundurowanie jest możliwe w firmie GreenWorld.

Firma została zaproponowana przez Radę Rodziców przy Powiatowym Zespole Szkół. Nie prowadzi sprzedaży detalicznej on-line. Zakup umundurowania  jest możliwy tylko w wyznaczonych dniach  z wliczonym kosztem dostaw hurtowych w kartonach, a nie pojedynczych sztuk. Koszt zakupu podstawowej wersji dla klas wojskowych wynosi ok. 1200 zł bez butów, czapki zimowej i rękawic, dla klas cywilnych ok. 395 zł.

26-27.08.2024r.  UMUNDUROWANIE / ZAKUP / ODBIÓR ZAMÓWIEŃ

Szczegółowe pytania dotyczące zakupu umundurowania prosimy kierować do przedstawicieli firmy GreenWorld:

 • tel. +48 501396066
 • email: sklep@gieldamundurowa.

Czy mundury można kupić w dowolnej firmie?

Uczeń nie ma obowiązku zakupu umundurowania w wyżej wymienionej firmie. Można dokonać zakupu w własnym zakresie w dowolnym punkcie sprzedaży.

Obowiązek noszenia mundurów

 1. W Powiatowym Zespole Szkół w Redzie uczeń ma obowiązek nosić mundur lub mundurek w okresie czterech dni w ciągu tygodnia, w tzw. dni mundurowe od poniedziałku do czwartku oraz podczas ważnych uroczystości szkolnychświąt państwowych, m.in. Rozpoczęcie Roku Szkolnego.
 2. Zakup umundurowania odbywa się na koszt ucznia. Za zakup umundurowania odpowiadają rodzice/opiekunowie uczniów. Informację nt. zakupu można uzyskać w komisji rekrutacyjnej.
 3. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za jakość mundurów zakupionych przez rodziców.
 4. Szkoła oferuje możliwość zakupu loga dla poszczególnych klas i samodzielnego obszycia umundurowania.

Opis umundurowania

Umundurowanie obowiązujące w liceum ogólnokształcącym (klasy OPWpolicyjne) oraz w technikum (klasy technik eksploatacji portów i terminali oraz technik lotniskowych służb operacyjnych) 

KLASA PENITENCJARNA

umundurowanie klasa policyjna

umundurowanie polowe kadeta klasy wojskowej liceum i technikum


Umundurowanie obowiązujące w technikum cywilnym na kierunkach:

 • technik architektury krajobrazu
 • technik geodeta
 • technik grafiki i poligrafii cyfrowej
 • technik reklamy
 • technik realizacji nagrań
 • technik fotografii i multimediów