Dzień Otwartych Koszar

Rocznica utworzenia 13. Dywizjonu Trałowców im. adm. floty Andrzeja Karwety była okazją dla starszych kadetów z klasy 2BLO do zapoznania się z tą formacją polskiej Marynarki Wojennej oraz uczestnictwa w Dniu Otwartych Koszar. Uczniowie mieli możliwość zajrzenia na pokład najnowszych w polskiej flocie wojennej niszczycieli min, Albatrosa, Mewy i Kormorana. Odbył się ponadto chrzest morski, marynarski poczęstunek i liczne pokazy, Czytaj więcej…

Wizyta w 43. „Oksywskiej” Bazie Lotnictwa Morskiego

16 grudnia kadeci z klasy 2bLO udali się z wizytą do 43. „Oksywskiej” Bazy Lotnictwa Morskiego im. kmdr. por. pil. Edwarda Stanisława Szystowskiego w Gdyni-Babich Dołach. Celem wyjazdu było zapoznanie się ze specyfiką jednostki. Pan Dariusz Dębski, przewodniczący Oddziałowej Komisji Krajoznawczej PTTK Oddział Marynarki Wojennej przybliżył nam historię i topografię miejsca, które pierwotnie było szpitalem zakaźnym, a następnie Czytaj więcej…

Nocne manewry

Uczniowie pierwszej klasy mundurowej Technik eksploatacji portów i terminali  spędzili noc w szkole. Wzięli udział w manewrach. W programie była m.in. musztra, pokonywanie toru przeszkód, elementy wojskowości i strzelanie do celu. Zorganizowano także wykład i pogadankę na temat zdrowia psychicznego. Szkolne manewry były dla uczniów niepowtarzalną okazją do kontaktu z bronią, przybierania postaw strzeleckich, czy działania i zasad poruszania się na polu walki. Młodzież Czytaj więcej…

ABSOLWENCI KLAS WOJSKOWYCH ZŁOŻĄ PRZYSIĘGĘ WOJSKOWĄ

5 września br. w dwunastu jednostkach wojskowych na terenie całego kraju odbędzie się przysięga wojskowa dla absolwentów szkół objętych programem Certyfikowane Wojskowe Klasy Mundurowe w ramach skróconej służby przygotowawczej. 430 uczniów z II edycji programu, trwającej w latach 2018-2020, przez pięć tygodni szkoliło się w wybranych jednostkach wojskowych: 7 Brygadzie Obrony Wybrzeża w Słupsku, 4 Pułku Przeciwlotniczym w Lesznie, 19 Czytaj więcej…

Zwiedzanie Portu Wojennego Gdynia

W dniu 7.02. uczniowie klasy 1bg LO mieli przyjemność zwiedzić Port Wojenny Gdynia, który jest główną bazą morską 3 Flotylli Okrętów. W pierwszej części uczniowie byli świadkami szkolenia dla płetwonurków w Ośrodku Szkolenia Nurków i Płetwonurków Wojska Polskiego polegającym na symulacji zatonięcia helikoptera w warunkach burzowych, następnie wysłuchali prelekcji dotyczącej zadań i roli nurków w wojsku. Drugą częścią wycieczki Czytaj więcej…

Spotkanie z Formoza

Dziś (13 grudnia) w naszej szkole uczniowie klas mundurowych uczestniczyli w spotkaniu z przedstawicielami Agencji Mienia Wojskowego oraz przedstawicielami wojsk specjalnych czyli Jednostką Wojskową Formoza. Goście opowiedzieli o sposobie rekrutacji do podziałów Wojsk Specjalnych oraz specyfice służby.

Rozprowadzenie klas mundurowych

W tym miesiącu rozprowadzenie miało miejsce wyjątkowo 8 listopada. Termin związany był ze zbliżającym się Narodowym Świętem Niepodległości. O godzinie 11.11 uczniowie i nauczyciele wspólnie odśpiewali hymn, po czym pani dyrektor Justyna Paliwoda przybliżyła historię święta listopadowego. Na koniec odbyła się tradycyjna defilada.