Prace kontrolne i egzaminy

TERMINY OBOWIĄZUJĄCE
 SŁUCHACZY I NAUCZYCIELI
W SEMESTRZE JESIENNYM ROKU SZKOLNEGO 2021/2022

 

TERMIN ZADANIE UWAGI
30.09.2021 Ostateczny termin złożenia dokumentacji nauczyciela do dyrektora szkoły. Plan dydaktyczny, PSO, zagadnienia egzaminacyjne, tematy prac kontrolnych, pytania egzaminu pisemnego i ustnego.
23.10.2021 Ostateczny termin oddania prac kontrolnych przez słuchaczy.

 

Dokładny termin wyznacza nauczyciel.

Do nauczycieli przedmiotu.
28.11.2021 Zdanie sprawozdań z prac kontrolnych Do dyrekcji.
03-04.12.2021

10-11.12.2021

Sesja egzaminacyjna.

Egzaminy pisemne i/ lub ustne

 
16.12.2021 Ostateczny termin składania przez słuchaczy 6 semestru podań o egzaminy w terminie dodatkowym lub poprawkowe. Do dyrekcji.
Grudzień  2021 Reda klasyfikacyjna.  
Grudzień 2021 Zdanie protokołów z egzaminów semestralnych wraz z pracami słuchaczy. Do dyrekcji.
17-18.12.2021 Egzaminy w terminie dodatkowym.  
14-15.01.2022 Egzaminy poprawkowe.  
17.01.2022 Zdanie pełnej dokumentacji przez opiekunów semestrów. Do dyrekcji.
Styczeń 2022 Rada po sesji poprawkowej i rada organizacyjna semestr jesienny.  

 

 

 

 

*ze względu na sytuację pandemii terminy egzaminów mogą ulec zmianie

 

 

 WYKAZ  OPIEKUNÓW W LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM DLA DOROSŁYCH 2020/2021

Klasa opiekun
I LO mgr Dawid Kasprzyk
II LO Mgr Natalia Krawczuk
III LO mgr   Magdalena Tomaszewska

 

  • Strona tytułowa pracy kontrolnej (pobierz)
  • Wzór podania o egzamin (pobierz)
  • Podanie o wyrównanie różnic programowych (pobierz)
  • Ważne informacje dla słuchaczy (pobierz)