Prace kontrolne i egzaminy

TERMINY OBOWIĄZUJĄCE
SŁUCHACZY I NAUCZYCIELI
W SEMESTRZE WIOSENNYM ROKU SZKOLNEGO 2020/2021

TERMIN ZADANIE UWAGI
30.01.2021 Ostateczny termin złożenia dokumentacji nauczyciela do dyrektora szkoły. Plan dydaktyczny, PSO, zagadnienia egzaminacyjne, tematy prac kontrolnych, pytania egzaminu pisemnego i ustnego.
14.03.2021 Ostateczny termin oddania prac kontrolnych przez słuchaczy 6 semestru.

 

Dokładny termin wyznacza nauczyciel.

Do nauczycieli przedmiotu.
27.03.2021 Ostateczny termin oddania prac kontrolnych przez słuchaczy 2 i 4 semestru.

 

Dokładny termin wyznacza nauczyciel.

Do nauczycieli przedmiotu.
16.04.2021 Ostateczny termin składania przez słuchaczy 6 semestru podań o egzaminy w terminie dodatkowym lub poprawkowe. Do dyrekcji.
Kwiecień 2021 Rada klasyfikacyjna dla 6 semestru.  
24.04.2021 Oficjalne zakończenie roku szkolnego dla VI semestru  
06.06.2021 Ostateczny termin składania przez słuchaczy 2 i 4 semestru podań o egzaminy w terminie dodatkowym lub poprawkowe. Do dyrekcji.
Czerwiec 2021 Reda klasyfikacyjna.  
Czerwiec 2021 Zdanie sprawozdań z prac kontrolnych i egzaminów semestralnych wraz z pracami słuchaczy. Do dyrekcji.
24-28.08.2021 Egzaminy poprawkowe i w terminie dodatkowym.  
31.08.2021 Zdanie pełnej dokumentacji przez opiekunów semestrów. Do dyrekcji.
Sierpień 2021 Rada po sesji poprawkowej i rada organizacyjna semestr jesienny.  

 

   Wykaz egzaminów sesja wiosenna

w LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM DLA DOROSŁYCH 2020/2021

 

KLASA/SEMESTR PRZEDMIOT FORMA EGZAMINU DATA NAUCZYCIEL
 

 

 

 

 

I LO

SEMESTR I i II

JĘZYK POLSKI EGZAMIN PISEMNY 29.05.2021 mgr Kinga Krajkowska
EGZAMIN USTNY 12.06.2021
JĘZYK ANGIELSKI EGZAMIN PISEMNY 29.05.2021 mgr Piotr Szmigiel
EGZAMIN USTNY 12.06.2021
HISTORIA EGZAMIN USTNY 11.06.2021 mgr Dawid Kasprzyk
PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI EGZAMIN USTNY 27.00.2021 mgr Ewa Krajewska
GEOGRAFIA EGZAMIN USTNY 12.06.2021 mgr Natalia Krawczuk
BIOLOGIA EGZAMIN USTNY 28.05.2021 mgr Natalia Krawczuk
CHEMIA EGZAMIN USTNY 17.04.2021 mgr Maria Czerska
FIZYKA EGZAMIN USTNY 28.05.2021 Mgr. Magdalena Tomaszewska
INFORMATYKA EGZAMIN USTNY 26.03.2021 Mgr. Tomasz Nielek
WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE EGZAMIN USTNY 29.05.2021 Mgr. Dawid Kasprzyk
MATEMATYKA EGZAMIN PISEMNY 29.05.2021 mgr Magdalena Tomaszewska
EGZAMIN USTNY 11.06.2021

 

KLASA/SEMESTR PRZEDMIOT FORMA EGZAMINU DATA NAUCZYCIEL
 

 

 

 

II LO

SEMESTR III i IV

 

 

JĘZYK POLSKI EGZAMIN PISEMNY 29.05.2021 mgr Kinga Krajkowska
EGZAMIN USTNY 12.06.2021
JĘZYK ANGIELSKI EGZAMIN PISEMNY 11.06.2021 mgr Piotr Szmigiel
EGZAMIN USTNY 12.06.2021
MATEMATYKA EGZAMIN PISEMNY 29.05.2021 mgr Magdalena Tomaszewska
EGZAMIN USTNY 12.06.2021
ROZSZERZENIE: GEOGRAFIA EGZAMIN PISEMNY 12.06.2021 mgr Natalia Krawczuk
PRZEDMIOT UZUPEŁNIAJĄCY: HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO EGZAMIN USTNY 11.06.2021 mgr Dawid Kasprzyk

 

KLASA/SEMESTR PRZEDMIOT FORMA EGZAMINU DATA NAUCZYCIEL
 

 

III LO

SEMESTR V i VI

 

 

JĘZYK POLSKI EGZAMIN PISEMNY 17.04.2021 mgr Kinga Krajkowska
EGZAMIN USTNY 18.04.2021
JĘZYK ANGIELSKI EGZAMIN PISEMNY 17.04.2021 mgr Piotr Szmigiel
EGZAMIN USTNY 18.04.2021
MATEMATYKA EGZAMIN PISEMNY 17.04.2021 Mgr Magdalena Tomaszewska
EGZAMIN USTNY 18.04.2021
ROZSZERZENIE: GEOGRAFIA EGZAMIN PISEMNY 18.04.2021 mgr Natalia Krawczuk

SESJA EGZAMINACYJNA 28-29.05.2021 i 11-12.06.2021 sem. II i IV

                                                                               17-18.04.2021 sem. VI

 

*ze względu na sytuację pandemii terminy egzaminów mogą ulec zmianie

 

 

 WYKAZ  OPIEKUNÓW W LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM DLA DOROSŁYCH 2020/2021

Klasa opiekun
I LO mgr Dawid Kasprzyk
II LO Mgr Natalia Krawczuk
III LO mgr   Magdalena Tomaszewska

 

  • Strona tytułowa pracy kontrolnej (pobierz)
  • Wzór podania o egzamin (pobierz)
  • Podanie o wyrównanie różnic programowych (pobierz)
  • Ważne informacje dla słuchaczy (pobierz)