Praktyki zawodowe

Dokumenty do pobrania:

 

HARMONOGRAM PRAKTYK ZAWODOWYCH W TECHNIKUM
W PZS W REDZIE-klasy III

2020/2021

Lp. Klasa Nazwa zawodu/symbol zawodu Nazwa kwalifikacji Liczba tygodni Wymiar czasowy Okres realizacji
1 3 C T

 

Technik grafiki i poligrafii cyfrowej/311943 AU.54 Przygotowywanie materiałów graficznych do procesu drukowania 4 160 godzin 05.10.2020-30.10.2020
2 3 B T Technik eksploatacji portów i terminali/333106 AU.34 Organizacja i prowadzenie prac związanych z przeładunkiem oraz magazynowaniem towarów i ładunków w portach i terminalach 4 160 godzin 05.10.2020-30.10.2020
3 3 E T Technik eksploatacji portów i terminali/333106 AU.34 Organizacja i prowadzenie prac związanych z przeładunkiem oraz magazynowaniem towarów i ładunków w portach i terminalach 4 160 03.11.2020-01.12.2020
4 3 A T Technik realizacji nagrań i nagłośnień/352122 ST.03 Realizacja nagłośnień 4 160 04.05.2021-

31.05.2021

5 3 A T Technik architektury krajobrazu/314202 RL.22 Organizacja prac związanych z budową oraz konserwacją obiektów małej architektury krajobrazu 4 160 04.05.2021-

31.05.2021

6 3 D T Technik organizacji reklamy/333906 AU.30 Organizacja i prowadzenie kampanii reklamowej 4 160 03.11.2020-

01.12.2020

 

HARMONOGRAM PRAKTYK ZAWODOWYCH W TECHNIKUM
W PZS W REDZIE – klasy II

2020/2021

Lp. Klasa Nazwa zawodu/symbol zawodu Nazwa kwalifikacji Liczba tygodni Wymiar czasowy Okres realizacji
1 2 A T Technik reklamy/333907 PGF.07

Wykonywanie przekazu reklamowego

4 140 godzin 07.04.2021-

05.05.2021

2 2 B T Technik eksploatacji portów i terminali/333106 SPL.02

Obsługa podróżnych w portach i terminalach

 

4 140 godzin 01.03.2021-

26.03.2021

3 2 C T Technik grafiki i poligrafii cyfrowej/311943 PGF.04

Przygotowanie oraz wykonywanie prac graficznych i publikacji cyfrowych

4 140

godzin

06.05.2021-

04.06.2021