Praktyki zawodowe

HARMONOGRAM PRAKTYK ZAWODOWYCH W TECHNIKUM W PZS W REDZIE

                                                                     2019/2020

 

Lp. Klasa Nazwa zawodu/symbol zawodu Nazwa kwalifikacji Liczba tygodni Wymiar czasowy Okres realizacji
1 3 C T

3 D T

Technik grafiki i poligrafii cyfrowej/311943 AU.54 Przygotowywanie materiałów graficznych do procesu drukowania 2 80 godzin 14.10.2019-25.10.2019
2 3 B T Technik eksploatacji portów i terminali/333106 AU.34 Organizacja i prowadzenie prac związanych z przeładunkiem oraz magazynowaniem towarów i ładunków w portach i terminalach 4 160 godzin 01.10.2019-28.10.2019
3 3 E T Technik eksploatacji portów i terminali/333106 AU.34 Organizacja i prowadzenie prac związanych z przeładunkiem oraz magazynowaniem towarów i ładunków w portach i terminalach 4 160 04.11.2019-02.12.2019
4 3 E T Technik geodeta/311104 BD.31 Wykonywanie pomiarów sytuacyjnych,wysokościowych i realizacyjnych oraz opracowywanie wyników tych pomiarów 4 160 04.11.2019-

02.12.2019

5 3 A T Technik architektury krajobrazu/314202 RL.22 Organizacja prac związanych z budową oraz konserwacją obiektów małej architektury krajobrazu 4 160 20.04.2020-

18.05.2020

6 3 A T Technik organizacji reklamy/333906 AU.30 Organizacja i prowadzenie kampanii reklamowej 4 160 20.04.2020-

18.05.2020