Egzaminy zawodowe

Egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie:

Harmonogram pracy ośrodka – część pisemna i praktyczna egzaminu sesja czerwiec/lipiec2021- podstawa programowa 2019 r.

CZĘŚĆ PRAKTYCZNA
Oznaczenie kwalifikacji FORMA nazwa Czas trwania PRAKTYCZNY

Liczba osób

PRAKTYCZNY Godziny sesji w ZSP Reda data SALA
SPL.02 D Obsługa podróżnych w portach i terminalach 120min 23 09.00 07.06.2021 104 B
SPL.02 D Obsługa podróżnych w portach i terminalach 120min 12 09.00

 

07.06.2021  2 B
PGF.04 DK Przygotowanie oraz wykonywanie prac graficznych i publikacji cyfrowych 180min 8 08.00 17.06.2021  102 B
PGF.04 DK Przygotowanie oraz wykonywanie prac graficznych i publikacji cyfrowych 180min 8 12.30 17.06.2021  102 B
PGF.04 DK Przygotowanie oraz wykonywanie prac graficznych i publikacji cyfrowych 180min 8 08.00 17.06.2021  103 B
PGF.04 DK Przygotowanie oraz wykonywanie prac graficznych i publikacji cyfrowych 180min 8 12:30 17.06.2021  103 B
PGF.07 DK Wykonywanie przekazu reklamowego 180min 8 08.00 11.06.2021 103 B
PGF.07 DK Wykonywanie przekazu reklamowego 180min 8 12.30 11.06.2021 103 B
PGF.07 DK Wykonywanie przekazu reklamowego 180min 6 17.00 11.06.2021 103 B
PGF.07 DK Wykonywanie przekazu reklamowego 180min 1 12.30 13.06.2021 102 B
 

Część Pisemna-60 minut

 

Oznaczenie kwalifikacji

nazwa

PISEMNY Liczba osób PISEMNY Godziny sesji w PZS Reda/sala data SALA
SPL.02 Obsługa podróżnych w portach i terminalach 11 09.00 08.06.2021 102 B
SPL.02 Obsługa podróżnych w portach i terminalach 12 12.00 08.06.2021 103 B
SPL.02 Obsługa podróżnych w portach i terminalach 12 12.00 08.06.2021 105 B
PGF.04 Przygotowanie oraz wykonywanie prac graficznych i publikacji graficznych 10 09.00 09.06.2021 102 B
PGF.04 Przygotowanie oraz wykonywanie prac graficznych i publikacji graficznych 11 12.00 09.06.2021 103 B
PGF.04 Przygotowanie oraz wykonywanie prac graficznych i publikacji graficznych 11 12.00 09.06.2021 105 B
PGF.07 Wykonywanie przekazu reklamowego 11 09.00 10.06.2021 105 B
PGF.07 Wykonywanie przekazu reklamowego 11 12.00 10.06.2021 105 B
PGF.07 Wykonywanie przekazu reklamowego 1 12.00 10.06.2021 103 B

 

Harmonogram pracy ośrodka – część pisemna i praktyczna egzaminu sesja czerwiec/lipiec 2021 – podstawa programowa 2017 r.

CZĘŚĆ PRAKTYCZNA
Oznaczenie kwalifikacji FORMA nazwa Czas trwania PRAKTYCZNY

Liczba osób

PRAKTYCZNY Godziny sesji w ZSP Reda data SALA
AU.29 DK Sprzedaż produktów i usług reklamowych 120min 1 16.00 25.06.2020 103 B
AU.29 DK Sprzedaż produktów i usług reklamowych 120min 1 16.00

 

25.06.2020  105 B
AU.30 DK Organizacja i prowadzenie kampanii reklamowej 180min 2 09.00 25.06.2020  103 B
AU.33 D Obsługa podróżnych w portach i terminalach 180min 5 09.00 21.06.2020  2 B
AU.34 D Organizacja i prowadzenie prac związanych z przeładunkiem oraz magazynowaniem towarów i ładunków w portach i terminalach 180min 14 13.00 21.06.2020  104 B
BD.32 D Wykonywanie prac geodezyjnych związanych z katastrem i gospodarką nieruchomościami 180min 1 09.00 21.06.2020  1 B
AU.55 W Drukowanie cyfrowe i obróbka druków 180min 2 15.00 25.06.2020  102 B
RL.22 D Organizacja prac związanych z budową oraz konserwacją obiektów małej architektury krajobrazu 120min 1 13.00 21.06.2020 5 B
 

Część Pisemna-60 minut

 

Oznaczenie kwalifikacji

nazwa

PISEMNY Liczba osób PISEMNY Godziny sesji w PZS Reda/sala data SALA
AU.30 Organizacja i prowadzenie kampanii reklamowej 1 12.00 22.06.2021 r. 2 B
AU.34 Organizacja i prowadzenie prac związanych z przeładunkiem oraz magazynowaniem towarów i ładunków w portach i terminalach 1 12.00 22.06.2021 r. 2 B
AU.54 Przygotowywanie oraz wykonywanie prac graficznych i publikacji cyfrowych 1 10.00 22.06.2021 r. 1 B
RL.21 Projektowanie,urządzanie i pielęgnacja roślinnych obiektów architektury krajobrazu 2 10.00 22.06.2021 r. 1 B
ST.02 Realizacja nagrań 2 10.00 22.06.2021 r. 1 B
AU.55 Drukowanie cyfrowe i obróbka druków 4 12.00 22.06.2021 r. 2 B
BD.32 Wykonywanie prac geodezyjnych związanych z katastrem i gospodarką nieruchomościami 1 12.00 22.06.2021 r. 2 B

Harmonogram pracy ośrodka – część pisemna i praktyczna egzaminu sesja czerwiec/lipiec 2021podstawa programowa 2012

CZĘŚĆ PRAKTYCZNA
Oznaczenie kwalifikacji FORMA nazwa Czas trwania PRAKTYCZNY

Liczba osób

PRAKTYCZNY Godziny sesji w ZSP Reda data SALA
R.21 D Projektowanie,urządzanie i pielegnacja roślinnych obiektów architektury 120min 1 09.00 21.06.2021 5 B

Informacje Centralnej Komisji Egzaminacyjnej znajdują się pod adresem: cke.gov.pl/egzamin-zawodowy/

Informacje Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Gdańsku znajdują się pod adresem: www.oke.gda.pl

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie

Część pisemna trwa 60 minut – godz. 9.00, 13.00 i 16.00

Część praktyczna odbywa się na:

  • 2 zmiany dla kwalifikacji o czasie 180 minut i 240 minut – godz. 8.00 i 16.00
  • 3 zmiany dla kwalifikacji o czasie 120 minut i 150 minut – godz. 8.00, 12.00 i 16.00

Uczeń/słuchacz w trakcie nauki w szkole deklarację przystąpienia do egzaminu składa do dyrektora szkoły nie później niż na 4 miesiące przed ogłoszonym terminem egzaminu zawodowego.

Druk deklaracji:

Do sesji styczniowej deklarację należy złożyć do początku  września br.

Do sesji czerwcowej deklarację należy złożyć do początku stycznia br.

Termin egzaminu ogłaszany jest na stronie OKE w Gdańsku nie później niż na 5 miesięcy przed egzaminem. Sesje egzaminacyjne odbywają się 2 razy w roku.