Egzaminy zawodowe

Egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie:

https://cke.gov.pl/images/_KOMUNIKATY/4._Komunikat_o_pomocach-cz.praktyczna_PP2019_BPO.04.pdf

 

 

Na egzamin uczeń zabiera:

  • dowód osobisty
  • kalkulator prosty
  • czarny długopis
  • oraz na egzamin praktyczny odpowiednio dla danej kwalifikacji:
Lp.  Oznaczenie kwalifikacji Nazwa kwalifikacji    Zdający przynosi na egzamin   
1.        AUD.06 Obsługa sceny MATERIAŁY ZAPEWNIA SZKOŁA
2.        AUD.07 Obsługa sceny MATERIAŁY ZAPEWNIA SZKOŁA
3.        OGR.03 Projektowanie, urządzanie i pielęgnacja roślinnych obiektów architektury krajobrazu kalkulator prosty*, ołówek HB, gumka do ścierania, linijka co najmniej 20 cm, trójkąt kreślarski, cyrkiel, temperówka, kredki ołówkowe 12 kolorów, cienkopisy kreślarskie czarne 3 grubościnp.: 0,5; 0,3 i 0,2
4.        OGR.04 Organizacja prac związanych z budową oraz konserwacją obiektów małej architektury krajobrazu kalkulator prosty*, ołówek HB, gumka do ścierania, linijka co najmniej 20 cm, trójkąt kreślarski, cyrkiel, temperówka, cienkopisy kreślarskie czarne 3 grubości np.: 0,5; 0,3 i 0,2
5.        SPL.02 Obsługa podróżnych w portach i terminalach kalkulator prosty*, ołówek, gumka, linijka, temperówka
6.        SPL.03 Obsługa ładunków w portach i terminalach kalkulator prosty*, ołówek, gumka, linijka, temperówka
7.        PGF.04 Przygotowywanie oraz wykonywanie prac graficznych i publikacji cyfrowych MATERIAŁY ZAPEWNIA SZKOŁA
8.        PGF.06 Planowanie i kontrola produkcji poligraficznej kalkulator prosty*, ołówek, gumka, linijka, temperówka
9.        PGF.07 Wykonywanie przekazu reklamowego MATERIAŁY ZAPEWNIA SZKOŁA
10.     PGF.08 Zarządzanie kampanią reklamową MATERIAŁY ZAPEWNIA SZKOŁA
11.     PGF.05 Drukowanie cyfrowe i obróbka druków MATERIAŁY ZAPEWNIA SZKOŁA

                             

 EGZAMIN ZAWODOWY –SESJA Lato 2023-2024

                                                HARMONOGRAM-PISEMNY

 

Lp. Kwalifikacja Data Godzina Ilość osób Nr sali
1

 

SPL.02-porty

SPL.02-porty

SPL.02-porty

SPL.02-porty

05.06.2024

 

08.00

08.00

08.00

08.00

 

14

10

6

12

 

103 B

105 B

102 B

6 B

 

2 SPL.03-porty

SPL.03-porty

SPL.03-porty

SPL.03-porty

05.06.2024

 

10.30

10.30

10.30

10.30

 

 

14

10

12

5

103 B

105 B

6 B

102 B

3 OGR.03-arch.

 

05.06.2024

 

13.00

 

15

 

103 B
4

 

OGR.04-arch.

OGR.04-arch.

05.06.2024

 

13.00 10

6

 

105 B

102 B

 

5 BUD.18-geodezja 05.06.2024 13.00 7 6 B
6

 

PGF.04-grafika

PGF.04-grafika

PGF.04-grafika

PGF.04-grafika

PGF.04-grafika

05.06.2024

 

15.30

 

14

12

10

6

1

 

103 B

6 B

105 B

102 B

3 B

 

7

 

 

PGF.07-reklama

 

05.06.2024

 

18.00

 

16

10

 

103 B

105 B

 

8

 

PGF.08-reklama

PGF.08-reklama

 

05.06.2024

 

18.00

18.00

14

7

 

 

6 B

102B

 

9 PGF.05-grafika

PGF.05-grafika

PGF.05-grafika

 

06.06.2024

 

 

8.00

8.00

8.00

 

 

 

14

1

9

 

 

103 B

3B

105B         

 

 

10 AUD.02-foto 06.06.2024 10.30 15 103 B
11 AUD.07-nagłośnienia 06.06.2024 13.00 9 103 B
12 AUD.06-nagłośnienia 06.06.2024 08.00 2 102 B

         

 

EGZAMIN ZAWODOWY –SESJA LATO 2023/2024

      Harmonogram – Praktyczny

 

Lp. Kwalifikacja Data Godzina Ilość osób Nr sali
1 OGR.03-arch.(120)

OGR.04-arch.(120)

SPL.02-porty (120)

SPL.02-porty (120)

SPL.02-porty (120)

SPL.03-porty (150)

SPL.03-porty (150)

SPL.03-porty (150)

SPL.03-porty (150)

 

03.06.2024

03.06.2024

03.06.2024

03.06.2024

03.06.2024

03.06.2024

03.06.2024

03.06.2024

03.06.2024

09.00

13.00

09.00

09.00

09.00

13.00

13.00

13.00

13.00

16

16

24

10

8

12

12

9

8

 2 B

 2 B

 104 B

 1 B

 5 B

 201 A

 202 B

 1 B

 5 B

 

2 PGF.04-grafika(180) PGF.04-grafika(180)

PGF.04-grafika(180)

PGF.04-grafika(180)

 

13.06.2024

13.06.2024

13.06.2024

13.06.2024

08.00

12.30

17.00

17.00

16

15

15

1

6 B

6 B

6 B

105 B

3 PGF.05-grafika (120)

PGF.05-grafika (120)

PGF.05-grafika (120)

PGF.05-grafika (120)

PGF.05-grafika (120)

PGF.05-grafika (120)

PGF.05-grafika (120)

PGF.05-grafika (120)

07.06.2024

07.06.2024

07.06.2024

08.06.2024

08.06.2024

08.06.2024

10.06.2024

10.06.2024

08.00

12.00

16.00

08.00

12.00

16.00

08.00

12.00

4

4

4

4

4

3

1

1

6 B

6 B

6 B

6 B

6 B

6 B

6 B

6 B

4

 

PGF.07-reklama (180)

PGF.07-reklama (180)

 

10.06.2024

10.06.2024

08.00

12.30

15

15

103 B

103 B

5 PGF.08-reklama (180)

PGF.08-reklama (180)

 

13.06.2024

13.06.2024

08.00

12.30

11

11

105 B

105 B

 

6 AUD.07-dźwięki (120)

AUD.07-dźwięki (120)

AUD.07-dźwięki (120)

AUD.07-dźwięki )120)

10.06.2024

10.06.2024

10.06.2024

11.06.2024

08.00

12.00

16.00

08.00

3

3

3

1

104 B

104 B

104 B

104 B

7 BUD.18-geodezja (180)

BUD.18-geodezja (180)

BUD.18-geodezja (180)

06.06.2024

06.06.2024

06.06.2024

08.00

12.30

17.00

3

2

2

104 B

104 B

104 B

8 AUD.02-foto (180)

AUD.02-foto (180)

AUD.02-foto (180)

04.06.2024

04.06.2024

04.06.2024

08.00

12.30

17.00

5

5

5

104 B i 105 B

104 B i 105 B

104 B i 105 B

         

 

 

 

 

Informacje Centralnej Komisji Egzaminacyjnej znajdują się pod adresem: cke.gov.pl/egzamin-zawodowy/

Informacje Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Gdańsku znajdują się pod adresem: www.oke.gda.pl

Uczeń/słuchacz w trakcie nauki w szkole deklarację przystąpienia do egzaminu składa do dyrektora szkoły nie później niż na 4 miesiące przed ogłoszonym terminem egzaminu zawodowego.

Druk deklaracji:

Do sesji styczniowej deklarację należy złożyć do początku  września br.

Do sesji czerwcowej deklarację należy złożyć do początku stycznia br.

Termin egzaminu ogłaszany jest na stronie OKE w Gdańsku nie później niż na 5 miesięcy przed egzaminem. Sesje egzaminacyjne odbywają się 2 razy w roku.