Egzaminy zawodowe

Egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie:

Wytyczne dotyczące organizowania i przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie (EPKwZ) i egzaminu zawodowego (EZ) w sesji zimowej (styczeń – luty) 2021 r.

Harmonogram pracy ośrodka – część pisemna i praktyczna egzaminu sesja styczeń/luty2021

                                              Podstawa programowa 2017 r.

CZĘŚĆ PRAKTYCZNA
Oznaczenie kwalifikacji FORMA nazwa Czas trwania PRAKTYCZNY

Liczba osób

PRAKTYCZNY Godziny sesji w ZSP Reda data SALA
AU.29 DK Sprzedaż produktów i usług reklamowych 120min 1 8.00 18.01.2021 103 B
AU.29 DK Sprzedaż produktów i usług reklamowych 120min 6 12.00

 

18.01.2021  103 B
AU.30 DK Organizacja i prowadzenie kampanii reklamowej 120min 5 9.00 13.01.2021  103 B
AU.30 DK Organizacja i prowadzenie kampanii reklamowej 120min 5 15.00 13.01.2021  103 B
AU.33 D Obsługa podróżnych w portach i terminalach 180min 10 9.00 11.01.2021  6 B
AU.34 D Organizacja i prowadzenie prac związanych z przeładunkiem oraz magazynowaniem towarów w portach i terminalach 180min 12 13:00 11.01.2021  201 A
AU.34 D Organizacja i prowadzenie prac związanych z przeładunkiem oraz magazynowaniem towarów w portach i terminalach 180min 12 13.00 11.01.2021  202 A
AU.34 D Organizacja i prowadzenie prac związanych z przeładunkiem oraz magazynowaniem towarów w portach i terminalach 180min 12 13.00 11.01.2021  203 A
RL.21 D Projektowanie,urządzanie i pielęgnacja roślinnych obiektów architektury krajobrazu 120min 2 9.00 11.01.2021 5 B
AU.54 DK Przygotowywanie oraz wykonywanie prac graficznych i publikacji cyfrowych 180min 1 9.00 13.01.2021 102 B
AU.54 DK Przygotowywanie oraz wykonywanie prac graficznych i publikacji cyfrowych 180min 6 15.00 13.01.2021 102 B
AU.55 W Drukowanie cyfrowe i obróbka druków 180min 1 9.00 14.01.2021 102 B
AU.55 W Drukowanie cyfrowe i obróbka druków 180min 6 15.00 14.01.2021 102 B
AU.55 W Drukowanie cyfrowe i obróbka druków 180min 6 9.00 15.01.2021 102 B
AU.55 W Drukowanie cyfrowe i obróbka druków 180min 6 15.00 15.01.2021 102 B
AU.55 W Drukowanie cyfrowe i obróbka druków 180min 6 9.00 18.01.2021 102 B
AU.55 W Drukowanie cyfrowe i obróbka druków 180min 6 15.00 18.01.2021 102 B
AU.55 W Drukowanie cyfrowe i obróbka druków 180min 6 9.00 19.01.2021 102 B
RL.22 D Organizacja prac związanych z budową oraz konserwacją obiektów małej architektury krajobrazu 120min 8 13.00 11.01.2021 1 B
BD.32 D Wykonywanie prac geodezyjnych związanych z katastrem i gospodarką nieruchomościami 180min 7 9.00 11.01.2021 7 B
 

Część Pisemna-60 minut

 

Oznaczenie kwalifikacji

nazwa

PISEMNY Liczba osób PISEMNY Godziny sesji w PZS Reda/sala data SALA
AU.30 Organizacja i prowadzenie kampanii reklamowej 10 12.00 12.01.2021 r. 106 B
AU.33 Obsługa podróżnych w portach i terminalach 1 10.00 12.01.2021r. 1 B
AU.34 Organizacja i prowadzenie prac związanych z przeładunkiem oraz magazynowaniem towarów w portach i terminalach 12 12.00 12.01.2021r 201 A
AU.34 Organizacja i prowadzenie prac związanych z przeładunkiem oraz magazynowaniem towarów w portach i terminalach 12 12.00 12.01.2021r 202 A
AU.34 Organizacja i prowadzenie prac związanych z przeładunkiem oraz magazynowaniem towarów w portach i terminalach 12 12.00 12.01.2021r 203 A
AU.54 Przygotowywanie oraz wykonywanie prac graficznych i publikacji cyfrowych 1 10.00 12.01.2021r 1 B
BD.32 Wykonywanie prac geodezyjnych związanych z katastrem i gospodarką nieruchomościami 7 10.00 12.01.2021r 6 B
RL.21 Projektowanie,urządzanie i pielęgnacja roślinnych obiektów architektury krajobrazu 5 10.00 12.01.2021 r. 7 B
RL.22 Organizacja prac związanych z budową oraz konserwacją obiektów małej architektury krajobrazu 8 12.00 12.01.2020 r. 6 B
ST.02 Realizacja nagrań 5 10.00 12.01.2021 1 B
AU.55 Drukowanie cyfrowe i obróbka druków 20 12.00 12.01.2021 104 B ( aula)
AU.55 Drukowanie cyfrowe i obróbka druków 16 12.00 12.01.2021 2 B
AU.55 Drukowanie cyfrowe i obróbka druków 1 12.00 12.01.2021 5 B

2021                                                    Formuła 2012

Harmonogram pracy ośrodka – część pisemna i praktyczna egzaminu sesja styczeń/luty 2021

CZĘŚĆ PRAKTYCZNA
Oznaczenie kwalifikacji FORMA nazwa Czas trwania PRAKTYCZNY

Liczba osób

PRAKTYCZNY Godziny sesji w ZSP Reda data SALA
B.36 D Wykonywanie prac geodezyjnych związanych z katastrem i gospodarką nieruchomościami 180min 1 13.00 11.01.2021 5 B
CZĘŚĆ PISEMNA-60 minut
Oznaczenie kwalifikacji

nazwa

PISEMNY Liczba osób PISEMNY Godziny sesji w PZS Reda/sala data SALA
B.34 Wykonywanie pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywanie wyników pomiarów

 

1 10.00 12.01.2021            3 B

 

Informacje Centralnej Komisji Egzaminacyjnej znajdują się pod adresem: cke.gov.pl/egzamin-zawodowy/

Informacje Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Gdańsku znajdują się pod adresem: www.oke.gda.pl

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie

Część pisemna trwa 60 minut – godz. 9.00, 13.00 i 16.00

Część praktyczna odbywa się na:

 • 2 zmiany dla kwalifikacji o czasie 180 minut i 240 minut – godz. 8.00 i 16.00
 • 3 zmiany dla kwalifikacji o czasie 120 minut i 150 minut – godz. 8.00, 12.00 i 16.00

Uczeń/słuchacz w trakcie nauki w szkole deklarację przystąpienia do egzaminu składa do dyrektora szkoły nie później niż na 4 miesiące przed ogłoszonym terminem egzaminu zawodowego.

Druk deklaracji:

Do sesji styczniowej deklarację należy złożyć do początku  września br.

Do sesji czerwcowej deklarację należy złożyć do początku stycznia br.

Termin egzaminu ogłaszany jest na stronie OKE w Gdańsku nie później niż na 5 miesięcy przed egzaminem. Sesje egzaminacyjne odbywają się 2 razy w roku.

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE (w skrócie – egzamin z kwalifikacji zawodowych)

Egzamin zawodowy wg „nowych zasad” organizowany jest dla uczniów i absolwentów zasadniczych szkołach zawodowych, technikach i szkołach policealnych, którzy rozpoczęli naukę w szkołach ponadgimnazjalnych w roku szkolnym 2012/2013 lub w latach późniejszych.

INFORMACJE O EGZAMINIE POTWIERDZAJĄCYM KWALIFIKACJE W ZAWODZIE 

Technik architektury krajobrazu 314202

 1. Kwalifikacja – Projektowanie, urządzanie i pielęgnacja roślinnych obiektów architektury  krajobrazu  – symb. kwalif.: R.21.
 2. Kwalifikacja – Organizacja prac związanych z budową oraz konserwacją obiektów małej architektury krajobrazu –  symb. kwalif.: R.22.

Technik geodeta 311104

 1. Kwalifikacja –  Wykonywanie pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywanie wyników pomiarów – symb. kwalif.: B.34.
 2. Kwalifikacja –  Obsługa geodezyjna inwestycji budowlanych   –  symb. kwalif.: B.35. 
 3. Kwalifikacja – Wykonywanie prac geodezyjnych związanych z katastrem i gospodarką nieruchomościami –  symb. kwalif.: B.36.

Technik cyfrowych procesów graficznych 311911

 1. Kwalifikacja –  Przygotowywanie materiałów graficznych do procesu drukowania – symb. kwalif.: A.54.
 2. Kwalifikacja –   Wykonywanie i realizacja projektów multimedialnych   –  symb. kwalif.: A.25.
 3. Kwalifikacja – Drukowanie cyfrowe  –  symb. kwalif.: A.55.

 Technik grafiki i poligrafii cyfrowej

 1. Przygotowywanie oraz wykonywanie prac graficznych i publikacji cyfrowych AU.54
 2. Drukowanie cyfrowe i obróbka druków AU.55

 Technik organizacji reklamy 333906 

 1. Kwalifikacja –  Sprzedaż produktów i usług reklamowych – symb. kwalif.: A.26.
 2. Kwalifikacja –  Organizacja i prowadzenie kampanii reklamowej  –  symb. kwalif.: A.27.

Technik eksploatacji portów i terminali 333106

 1. Kwalifikacja –  Obsługa podróżnych w portach i terminalach- symb. kwalif.: A.33 
 2. Kwalifikacja –  Organizacja i prowadzenie prac związanych z przeładunkiem i magazynowaniem towarów i ładunków w portach i terminalach – symb. kwalif.: A.34