Egzaminy zawodowe

Egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie:

 

Na egzamin uczeń zabiera:

  • dowód osobisty
  • kalkulator prosty
  • czarny długopis
  • oraz na egzamin praktyczny odpowiednio dla danej kwalifikacji:
Lp.  

Oznaczenie kwalifikacji

Nazwa kwalifikacji    Zdający przynosi na egzamin   
1.        AUD.06 Obsługa sceny MATERIAŁY ZAPEWNIA SZKOŁA
2.        AUD.07 Obsługa sceny MATERIAŁY ZAPEWNIA SZKOŁA
3.        OGR.03 Projektowanie, urządzanie i pielęgnacja roślinnych obiektów architektury krajobrazu kalkulator prosty*, ołówek HB, gumka do ścierania, linijka co najmniej 20 cm, trójkąt kreślarski, cyrkiel, temperówka, kredki ołówkowe 12 kolorów, cienkopisy kreślarskie czarne 3 grubości

np.: 0,5; 0,3 i 0,2

4.        OGR.04 Organizacja prac związanych z budową oraz konserwacją obiektów małej architektury krajobrazu kalkulator prosty*, ołówek HB, gumka do ścierania, linijka co najmniej 20 cm, trójkąt kreślarski, cyrkiel, temperówka, cienkopisy kreślarskie czarne 3 grubości np.: 0,5; 0,3 i 0,2
5.        SPL.02 Obsługa podróżnych w portach i terminalach kalkulator prosty*, ołówek, gumka, linijka, temperówka
6.        SPL.03 Obsługa ładunków w portach i terminalach kalkulator prosty*, ołówek, gumka, linijka, temperówka
7.        PGF.04 Przygotowywanie oraz wykonywanie prac graficznych i publikacji cyfrowych MATERIAŁY ZAPEWNIA SZKOŁA
8.        PGF.06 Planowanie i kontrola produkcji poligraficznej kalkulator prosty*, ołówek, gumka, linijka, temperówka
9.        PGF.07 Wykonywanie przekazu reklamowego MATERIAŁY ZAPEWNIA SZKOŁA
10.     PGF.08 Zarządzanie kampanią reklamową MATERIAŁY ZAPEWNIA SZKOŁA
11.     PGF.05 Drukowanie cyfrowe i obróbka druków MATERIAŁY ZAPEWNIA SZKOŁA

 

 

Harmonogram egzaminu potwierdzającego  kwalifikacje w zawodzie

(nowa formuła egzaminu) 2022/2023

Sesja  czerwiec 2023-Formuła 2019

   Egzamin praktyczny

L.p. Oznaczenie kwalifikacji Forma (model) egzaminu Czas trwania egzaminu Data egzaminu Godzina rozpoczęcia egzaminu Numer sali/miejsca egzaminu Liczba zdających
1. OGR.03 D 120 min 01.06.2023 r. 09:00 2 B 18
2. OGR.04 D 120 min 01.06.2023 r. 13:00 2 B 13
3. SPL.02 D 120 min 01.06.2023 r. 09:00 104 B 28
4. SPL.02 D 120 min 01.06.2023 r. 09:00 206 A 1
5. SPL.03 D 150 min 01.06.2023 r. 13:00 104 B 26
6. PGF.04 DK 180 min 14.06.2023 r. 08:00 6 B 10
7. PGF.04 DK 180 min 14.06.2023 r. 08:00 105 B 10
8. PGF.04 DK 180 min 14.06.2023 r. 12:30 105 B 10
9. PGF.04 DK 180 min 14.06.2023 r. 12:30 6 B 7
10. PGF.07 DK 180 min 13.06.2023 r. 08:00 103 B 10
11. PGF.07 DK 180 min 13.06.2023 r. 08:00 105 B 8
12. PGF.08 DK 180 min 15.06.2023 r. 08:00 6 B 10
13. PGF.08 DK 180 min 15.06.2023 r. 08:00 105 B 6
14. AUD.06 W 120 min 06.06.2023 r. 08:00 104 B 3
15. AUD.06 W 120 min 06.06.2023 r. 12:00 104 B 3
16. AUD.06 W 120 min 06.06.2023 r. 16:00 104 B 3
17. AUD.07 W 120 min 07.06.2023 r. 08:00 104 B 3
18. AUD.07 W 120 min 07.06.2023 r. 12:00 104 B 3
19. AUD.07 W 120 min 07.06.2023 r. 16:00 104 B 3
20. PGF.05 W 120 min 06.06.2023 r. 08:00 6 B 4
21. PGF.05 W 120 min 06.06.2023 r. 12:00 6 B 4
22. PGF.05 W 120 min 06.06.2023 r. 16:00 6 B 4
23. PGF.05 W 120 min 07.06.2023 r. 08:00 6 B 4
24. PGF.05 W 120 min 07.06.2023 r. 12:00 6 B 4
25. PGF.05 W 120 min 07.06.2023 r. 16:00 6 B 4
26. PGF.05 W 120 min 16.06.2023 r. 08:00 6 B 4
27. PGF.05 W 120 min 16.06.2023 r. 12:00 6 B 4
28. PGF.05 W 120 min 16.06.2023 r. 16:00 6 B 4
29. PGF.05 W 120 min 17.06.2023 r. 08:00 6 B 4
30. PGF.05 W 120 min 17.06.2023 r. 12:00 6 B 1
31. PGF.05 W 120 min 17.06.2023 r. 16:00 6 B 1

Pisemny komputerowy

L.p. Oznaczenie kwalifikacji Forma (model) egzaminu Czas trwania egzaminu Data egzaminu Godzina rozpoczęcia egzaminu Numer sali/miejsca egzaminu Liczba zdających
1. SPL.02 pisemny 

komputerowy

60 min. 02.06.2023 r 08:00 103 B 14
2. SPL.02 pisemny komputerowy 60 min. 02.06.2023 r 08:00 105 B 10
3. SPL.02 pisemny komputerowy 60 min. 02.06.2023 r 08:00 106 B 4
4. SPL.02 pisemny komputerowy 60 min. 02.06.2023 r 08:00 3 B 1
5. SPL.03 pisemny komputerowy 60 min. 02.06.2023 r 08:00 102 B 8
6. SPL.03 pisemny komputerowy 60 min. 02.06.2023 r 08:00 6 B 12
7. SPL.03 pisemny komputerowy 60 min. 02.06.2023 10:30 106 B 6
8. OGR.03 pisemny komputerowy 60 min. 02.06.2023 r 10:30 102 B  6
9. OGR.03 pisemny komputerowy 60 min. 02.06.2023 r 10:30 105 B  10
10. OGR.04 pisemny komputerowy 60 min. 02.06.2023 r 10:30 103 B  13
11. AUD.06 pisemny komputerowy 60 min. 02.06.2023 r 10:30 6 B  11
12. AUD.07 pisemny komputerowy 60 min. 02.06.2023 r 13.00 6 B  9
13. PGF.04 pisemny komputerowy 60 min. 02.06.2023 r 13:00 102 B 8
14. PGF.04 pisemny komputerowy 60 min. 02.06.2023 r 13:00 103 B  14
15. PGF.04 pisemny komputerowy 60 min. 02.06.2023 r 13:00 105 B 10
16. PGF.04 pisemny komputerowy 60 min. 02.06.2023 r 13:00 106 B 5
17. PGF.07 pisemny komputerowy 60 min. 02.06.2023 r 15:30 103 B  14
18. PGF.08 pisemny komputerowy 60 min. 02.06.2023 r 15.30 102 B 8
19. PGF.08 pisemny komputerowy 60 min. 02.06.2023 r 15.30 105 B 8
20. PGF.05 pisemny komputerowy 60 min. 02.06.2023 r 15.30 6 B 12
21. PGF.05 pisemny komputerowy 60 min. 02.06.2023 r 15.30 3 B  1
22. PGF.05 pisemny komputerowy 60 min. 02.06.2023 r 18.00 103 B 14
23. PGF.05 pisemny komputerowy 60 min. 02.06.2023 r 18.00 105 B 10
24. PGF.05 pisemny komputerowy 60 min. 02.06.2023 r 18.00 106 B  3

Informacje Centralnej Komisji Egzaminacyjnej znajdują się pod adresem: cke.gov.pl/egzamin-zawodowy/

Informacje Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Gdańsku znajdują się pod adresem: www.oke.gda.pl

Uczeń/słuchacz w trakcie nauki w szkole deklarację przystąpienia do egzaminu składa do dyrektora szkoły nie później niż na 4 miesiące przed ogłoszonym terminem egzaminu zawodowego.

Druk deklaracji:

Do sesji styczniowej deklarację należy złożyć do początku  września br.

Do sesji czerwcowej deklarację należy złożyć do początku stycznia br.

Termin egzaminu ogłaszany jest na stronie OKE w Gdańsku nie później niż na 5 miesięcy przed egzaminem. Sesje egzaminacyjne odbywają się 2 razy w roku.