Egzamin maturalny w 2021 r.

matura 2021

WSZELKIE ZMIANY W DEKLARACJI MATURALNEJ MOŻNA NANIEŚĆ DO 7 LUTEGO 2021! Język polski jako przedmiot obowiązkowy Przeprowadzany na podstawie wymagań egzaminacyjnych, zawierających ograniczony zakres wymagań podstawy programowej. Czas trwania: 170 minut. Za rozwiązanie zadań można uzyskać maksymalnie 70 punktów, w tym: część 1:czytanie ze zrozumieniem, argumentowanie, znajomość zasad i posługiwanie się poprawną polszczyzną – 20 pkt (ok. 12–15 zadań – Czytaj więcej…

21 listopada – Dzień Życzliwości

Napisz coś miłego, zrób plakat, narysuj życzliwy rysunek. Prace, ich zdjęcie prześlij do 20 listopada na apalkowska@wp.pl. Najżyczliwsze prace zostaną nagrodzone punktami. Z Waszych prac stworzymy kolaż życzliwości PZS REDA. Zapraszamy do wspólnej zabawy. Samorząd Uczniowski

Ogólnopolski Projekt „Tradycyjny Sad”

Uczniowie z III AT (architektura krajobrazu) zakończyli udział w Ogólnopolskim Projekcie  „Tradycyjny Sad”. Jest to projekt, mającym na celu szerzenie wiedzy na temat starych odmian drzew owocowych, które charakteryzuje wyjątkowy smak owoców i naturalna odporność na mróz, choroby oraz szkodniki. Te cechy pozwalają na ochronę wyłącznie metodami biologicznymi, przez co unikamy skażenia spożywanych później owoców wszechobecną chemią. W II etapie zespół Czytaj więcej…

Debata o szkole

W ubiegłym tygodniu miała miejsce burzliwa i ciekawa dyskusja na temat polskiego szkolnictwa. Wiedza jest martwa – dzisiejszy system edukacji to: zakuć, zdać, zapomnieć to teza z jaką zmierzyli się 15 października przedstawiciele opozycji i propozycji. -Dyskutowaliśmy ze sobą z zachowaniem zasad kultury oraz poprawności językowej, używaliśmy tylko argumentów rzeczowych i merytorycznych, nikt nie pomyślał nawet o osobistych wycieczkach, które w jakikolwiek sposób umniejszały Czytaj więcej…

Szkolna debata na temat mediów

Debata oksfordzka – rodzaj debaty, w której zdecydowanie zabronione jest obrażanie bądź wyśmiewanie mówców strony przeciwnej. Zadaniem debaty jest dyskusja nad tezą. Debatują przeciwnicy tezy oraz jej obrońcy. Przewodniczy im marszałek, który ma do pomocy sekretarza czuwającego nad czasem i kolejnością wypowiedzi. W ubiegłym tygodniu członkowie Szkolnego Koła Debat rozpoczęli nowy rok od dyskusji nad tezą Media społecznościowe mają negatywny Czytaj więcej…