Dokumenty

Rekrutacja na rok szkolny 2022/2023

Potrzebujesz pomocy w sprawie rekrutacji?

Zadzwoń pod numer telefonu 889 838 034, napisz zspreda@spoko.pl lub przyjdź do sali nr1 w budynku B od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 15.00 od 01.04.2022r.

Dodatkowo pobierz dokumenty w zależności od typu szkoły OPW:

1.LICEUM Oddział Przygotowania Wojskowego OPW (maks. liczba os.30 jedna klasa wojskowa)

2.Technikum (technik eksploatacji portów i terminali) Oddział Przygotowania Wojskowego OPW (maks. liczba os.30 jedna klasa)

Wraz ze świadectwem kandydat do klasy OPW musi dostarczyć zaświadczenie lekarskie ( lekarz rodzinny , pierwszego kontaktu)

 • oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego (pobierz)
 • orzeczenie lekarskie (pobierz)
 • test sprawności fizycznej (pobierz)
 • UWAGA! Dla tej klasy obowiązuje krótszy termin rekrutacji – kandydaci mogą składać podania od 16.05.2022 do 31.05.2022 r.Dodatkowo obowiązuje próba sprawności fizycznej w dniu 8-9.06.2022 r. o godz. 14.00.

Szczegółowy harmonogram przeprowadzanych testów zostanie podany do 7 czerwca 202 r.

 • Do testu sprawności fizycznej podchodzą wszyscy kandydaci, którzy wybrali klasę OPW bez bez względu na preferencję.​ Ważne!! Przystąpienie do testu jest konieczne, aby wniosek kandydata do klasy OPW był rozpatrywany w kolejnych etapach rekrutacji !

TECHNIKUM MUNDUROWE i klasa policyjna(liceum)

 • oświadczenie rodziców/opiekunów prawnych (pobierz)

W rekrutacji na rok szkolny 2022/2023 badania lekarskie obowiązkowe do nauki w szkole o kształceniu zawodowym (technikum) kandydat wykonuje we własnym zakresie lub na terenie szkoły w jednym możliwym terminie wskazanym przez szkołę. Druk skierowania do lekarza można pobrać ze strony (pobierz)

Objaśnienie:

Badania lekarskie (nie może być lekarz rodzinny tylko lekarz medycyny pracy) uczeń zobowiązany jest przeprowadzić w czasie wakacji. Do badań przystępują tylko uczniowie technikum przyjęci do danego typu szkoły.

Na podstawie w/w badań uczeń otrzymuje zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w określonym zawodzie (dwa egzemplarze).

Jeden egzemplarz zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w określonym zawodzie uczeń niezwłocznie przekazuje szkole, do sekretariatu uczniowskiego. Drugi egzemplarz w/w zaświadczenia lekarskiego uczeń pozostawia przy sobie. Na badanie uczeń musi przyjść z rodzicem /opiekunem prawnym.

Na badanie uczeń przychodzi ze skierowaniem.

UWAGA! Uczniowie przyjęci do liceum nie muszą robić badań lekarskich.

Dokumenty które należy dostarczyć wraz z podaniem:

 1. Świadectwo ukończenia Szkoły Podstawowej
 2. Oryginał/kopia zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu egzaminu ósmoklasisty
 3. Akt urodzenia oryginał/kopia
 4. Dwa zdjęcia
 5. Karta zdrowia
 6. Opinia Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej (np. dysleksja)
 7. Zaświadczenie o udziale w olimpiadach (jeśli takowe posiadasz)

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych:

Rekrutacja obejmuje nabór na:

 • semestr I – dla absolwentów ośmioletniej szkoły podstawowej lub gimnazjum
 • semestr III – dla absolwentów zasadniczej szkoły zawodowej
 1. zasady rekrutacji (pobierz)
 2. harmonogram rekrutacji (pobierz)
 3. wniosek kandydata (pobierz)

Wymagane dokumenty:

 • Wypełniony wniosek (do pobrania w sekretariacie lub na stronie szkoły)
 • 2 zdjęcia legitymacyjne (podpisane na odwrocie)
 • Świadectwo ukończenia szkoły programowo najwyższej (gimnazjum lub ośmioklasowej Szkoły Podstawowej lub Zasadniczej Szkoły Zawodowej)
 • Akt urodzenia lub jego kserokopia

 

Dokonaj trafnego wyboru

czyli poradnik krok-po-kroku jak zostać uczniem naszej szkoły

Zapoznaj się z ofertą szkoły i wypełnij podanie

Wniosek do szkoły należy wypełnić online poprzez system https://nabor.pcss.pl/wejherowo od 16.05.2022 .

Możesz kandydować do wszystkich trzech szkół wchodzących w skład Powiatowego Zespołu Szkół w Redzie. Jeśli masz wątpliwości zadzwoń pod numer 889 838 034, napisz do nas na adres zspreda@spoko.pl lub przyjdź do sali sekretariatu w budynku(w godzinach od 8:00 – 15:00) i zapytaj.

Co znaczy kolejność wyboru szkoły?

 • jeżeli najbardziej zależy Ci żeby dostać się do klasy wojskowej w liceum mundurowym, wpisujesz cyfrę 1 w kwadracie oznaczającym Twój wybór,
 • jeśli rozważasz na drugim miejscu kierunek technik reklamy, wpisujesz w odpowiednim kwadracie cyfrę 2,
 • w ten sposób cyfrą 3 możesz zaznaczyć jeszcze jeden kierunek.

 

Przynieś dokumenty do szkoły

Od 16 maja do 20 czerwca możesz składać dokumenty do wybranej przez Ciebie szkoły na wybrany kierunek. Razem z wnioskiem możesz już zostawić kopię aktu urodzenia, 2 zdjęcia oraz kartę zdrowia.

UWAGA! Dla tej klasy OPW obowiązuje krótszy termin rekrutacji od 16 maja do 31 maja.

Jeżeli nie przygotowałeś podania w domu, możesz wypełnić je w szkole.

Wszystkie dokumenty schowaj do „koszulki” lub koperty podpisanej imieniem i nazwiskiem,  tak aby nic z niej nie wypadło. Jeśli składasz tylko podanie nie musisz go chować do koperty.

Test sprawności fizycznej

Jeżeli złożyłeś dokumenty do liceum lub technikum mundurowego oddział OPW, to przeprowadzona zostanie próba sprawności fizycznej, za zgodąw obecności rodzica/opiekuna prawnego.

Próba sprawności fizycznej sprawności  zaplanowana jest na:

 • 08 czerwca 2022 r. godz. 14.00 – 17.00 chłopcy,
 • 09 czerwca 2022 r. godz. 14.00 – 17.00 dziewczęta.

 

Listy osób przyjętych do szkoły

Czekasz do dnia zakończenia roku szkolnego. Od 24 czerwca do 13 lipca dodajesz  w systemie nabór : świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty. Jeśli jesteś zdecydowany, że naukę chcesz podjąć w naszych murach, to możesz już zostawić oryginały dokumentów.

21 lipca zostanie podana lista kandydatów zakwalifikowanychniezakwalifikowanych do szkoły. To nie znaczy jeszcze, że już jesteś przyjęty albo że się nie dostałeś do naszej szkoły.

Jeśli znajdziesz się na listach osób zakwalifikowanych, masz 7 dni na potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego. W dniach 22-28 lipca musi to zrobić rodzic lub opiekun prawny (nie musisz być przy tym obecny).

Co to znaczy? To znaczy że osoby, które nie dostarczyły oryginałów świadectw zostają usunięte z listy uczniów zakwalifikowanych do danego typu szkoły i zwalniają się miejsca dla uczniów którzy nie zostali zakwalifikowani.

Dalej czekasz… aż 29 lipca podana zostanie lista kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do szkoły.

W tym dniu dowiesz się do jakiej klasy zostałeś przyjęty, kiedy będziesz miał spotkanie z wychowawcą oraz dostaniesz listę podręczników, które należy zakupić.

Teraz możesz już chwile odetchnąć. Witamy w NASZEJ szkole.

Badania lekarskie

Jeżeli złożyłeś dokumenty do technikum oraz technikum mundurowego pobierasz od komisji rekrutacyjnej na terenie szkoły skierowanie na badanie lekarskie obowiązkowe do nauki  w szkole o kształceniu zawodowym. Badanie wykonujesz u lekarza medycyny pracy na własny koszt lub  na terenie szkoły w jednym możliwym terminie wskazanym przez szkołę. Druk skierowania do lekarza można pobrać ze strony.

Brak badania do dnia 24.09.2022 r. skutkować będzie skreśleniem z listy uczniów.