Dokumenty

Rekrutacja na rok szkolny 2023/2024

Potrzebujesz pomocy w sprawie rekrutacji?

Zadzwoń pod numer telefonu 889 838 034, napisz zspreda@spoko.pl 

Dodatkowo pobierz dokumenty w zależności od typu szkoły OPW:

1.LICEUM Oddział Przygotowania Wojskowego OPW (maks. liczba os.30 jedna klasa wojskowa)

2.Technikum (technik eksploatacji portów i terminali/technik lotniskowych służb operacyjnych) Oddział Przygotowania Wojskowego OPW (maks. liczba os.30 jedna klasa)

Wraz ze świadectwem kandydat do klasy OPW musi dostarczyć zaświadczenie lekarskie ( lekarz rodzinny , pierwszego kontaktu)

 • oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego (pobierz)
 • orzeczenie lekarskie (pobierz)
 • test sprawności fizycznej (pobierz)
 • UWAGA! Dla tej klasy obowiązuje krótszy termin rekrutacji – kandydaci mogą składać podania od 15.05.2023 do 30.05.2023 r.Dodatkowo obowiązuje próba sprawności fizycznej w dniu 6-7.06.2023 r. od godz. 14.00.

Szczegółowy harmonogram przeprowadzanych testów zostanie podany do 5 czerwca 2023 r.

 • Do testu sprawności fizycznej podchodzą wszyscy kandydaci, którzy wybrali klasę OPW bez bez względu na preferencję.​ Ważne!! Przystąpienie do testu jest konieczne, aby wniosek kandydata do klasy OPW był rozpatrywany w kolejnych etapach rekrutacji !

TECHNIKUM MUNDUROWE i klasa policyjna(liceum)

 • oświadczenie rodziców/opiekunów prawnych (pobierz)

W rekrutacji na rok szkolny 2023/2024 badania lekarskie obowiązkowe do nauki w szkole o kształceniu zawodowym (technikum) kandydat wykonuje we własnym zakresie lub na terenie szkoły w jednym możliwym terminie wskazanym przez szkołę. Druk skierowania do lekarza można pobrać ze strony (pobierz)

Objaśnienie:

Badania lekarskie (nie może być lekarz rodzinny tylko lekarz medycyny pracy) uczeń zobowiązany jest przeprowadzić w czasie wakacji. Do badań przystępują tylko uczniowie technikum przyjęci do danego typu szkoły.

Na podstawie w/w badań uczeń otrzymuje zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w określonym zawodzie (dwa egzemplarze).

Jeden egzemplarz zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w określonym zawodzie uczeń niezwłocznie przekazuje szkole, do sekretariatu uczniowskiego. Drugi egzemplarz w/w zaświadczenia lekarskiego uczeń pozostawia przy sobie. Na badanie uczeń musi przyjść z rodzicem /opiekunem prawnym.

Na badanie uczeń przychodzi ze skierowaniem.

UWAGA! Uczniowie przyjęci do liceum nie muszą robić badań lekarskich.

Dokumenty które należy dostarczyć wraz z podaniem:

 1. Świadectwo ukończenia Szkoły Podstawowej
 2. Oryginał/kopia zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu egzaminu ósmoklasisty
 3. Akt urodzenia oryginał/kopia
 4. Dwa zdjęcia
 5. Karta zdrowia
 6. Opinia Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej (np. dysleksja)
 7. Zaświadczenie o udziale w olimpiadach (jeśli takowe posiadasz)

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych:

Rekrutacja obejmuje nabór na:

 • semestr I – dla absolwentów ośmioletniej szkoły podstawowej lub gimnazjum
 • semestr III – dla absolwentów zasadniczej szkoły zawodowej
 1. zasady rekrutacji (pobierz)
 2. wniosek kandydata (pobierz)

Wymagane dokumenty:

 • Wypełniony wniosek (do pobrania w sekretariacie lub na stronie szkoły)
 • 2 zdjęcia legitymacyjne (podpisane na odwrocie)
 • Świadectwo ukończenia szkoły programowo najwyższej (gimnazjum lub ośmioklasowej Szkoły Podstawowej lub Zasadniczej Szkoły Zawodowej)
 • Akt urodzenia lub jego kserokopia