Dokumenty

Rekrutacja na rok szkolny 2021/2022

Potrzebujesz pomocy w sprawie rekrutacji?

Zadzwoń pod numer telefonu 889 838 034, napisz zspreda@spoko.pl lub przyjdź do sali nr 1 w budynku B od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 15.00 .

Dodatkowo pobierz dokumenty w zależności od typu szkoły:

LICEUM I TECHNIKUM MUNDUROWE

 • oświadczenie rodziców/opiekunów prawnych (pobierz)
 • zgoda rodzica na udział w próbie sprawności fizycznej (pobierz) oraz dodatkowa zgoda (pobierz)

W rekrutacji na rok szkolny 2021/2022 badania lekarskie obowiązkowe do nauki w szkole o kształceniu zawodowym (technikum) kandydat wykonuje we własnym zakresie lub na terenie szkoły w jednym możliwym terminie wskazanym przez szkołę. Druk skierowania do lekarza można pobrać ze strony (pobierz)

Objaśnienie:

Badania lekarskie (nie może być lekarz rodzinny tylko lekarz medycyny pracy) uczeń zobowiązany jest przeprowadzić w czasie wakacji. Do badań przystępują tylko uczniowie technikum przyjęci do danego typu szkoły.

Na podstawie w/w badań uczeń otrzymuje zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w określonym zawodzie (dwa egzemplarze).

Jeden egzemplarz zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w określonym zawodzie uczeń niezwłocznie przekazuje szkole, do sekretariatu uczniowskiego. Drugi egzemplarz w/w zaświadczenia lekarskiego uczeń pozostawia przy sobie. Na badanie uczeń musi przyjść z rodzicem /opiekunem prawnym.

Na badanie uczeń przychodzi ze skierowaniem.

UWAGA! Uczniowie przyjęci do liceum nie muszą robić badań lekarskich.

Dokumenty które należy dostarczyć wraz z podaniem:

 1. Świadectwo ukończenia Szkoły Podstawowej
 2. Oryginał/kopia zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu egzaminu ósmoklasisty
 3. Akt urodzenia oryginał/kopia
 4. Dwa zdjęcia
 5. Karta zdrowia
 6. Opinia Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej (np. dysleksja)
 7. Zaświadczenie o udziale w olimpiadach (jeśli takowe posiadasz)

 

Dokonaj trafnego wyboru

czyli poradnik krok-po-kroku jak zostać uczniem naszej szkoły

Zapoznaj się z ofertą szkoły i wypełnij podanie

Wniosek do szkoły należy wypełnić na stronie elektronicznego naboru Powiatu Wejherowskiego od 17.05.2021 .

Możesz kandydować do wszystkich trzech szkół wchodzących w skład Powiatowego Zespołu Szkół w Redzie. Jeśli masz wątpliwości zadzwoń pod numer 889 838 034, napisz do nas na adres zspreda@spoko.pl lub przyjdź do sali nr 1 w budynku B (w godzinach od 8:00 – 15:00) i zapytaj.

Co znaczy kolejność wyboru szkoły?

 • jeżeli najbardziej zależy Ci żeby dostać się do klasy wojskowej w liceum mundurowym, wpisujesz cyfrę 1 w kwadracie oznaczającym Twój wybór,
 • jeśli rozważasz na drugim miejscu kierunek technik reklamy, wpisujesz w odpowiednim kwadracie cyfrę 2,
 • w ten sposób cyfrą 3 możesz zaznaczyć jeszcze jeden kierunek.

 

Przynieś dokumenty do szkoły

Od 17 maja do 21 czerwca możesz składać dokumenty do wybranej przez Ciebie szkoły na wybrany kierunek. Razem z wnioskiem możesz już zostawić kopię aktu urodzenia, 2 zdjęcia oraz kartę zdrowia.

Jeżeli nie przygotowałeś podania w domu, możesz wypełnić je w szkole.

Wszystkie dokumenty schowaj do „koszulki” lub koperty podpisanej imieniem i nazwiskiem,  tak aby nic z niej nie wypadło. Jeśli składasz tylko podanie nie musisz go chować do koperty.

Test sprawności fizycznej

Jeżeli złożyłeś dokumenty do liceum lub technikum mundurowego, to dla chętnych osób przeprowadzana zostanie próba sprawności fizycznej, za zgodąw obecności rodzica/opiekuna prawnego.

Odpowiednie dokumenty są do pobrania poniżej:

 • zgoda rodzica na udział w próbie sprawności fizycznej (pobierz) oraz dodatkowa zgoda (pobierz).

Próba sprawności fizycznej sprawności dla chętnych zaplanowana jest na:

 • 14 czerwca 2021 r. godz. 14.00 – 17.00 chłopcy,
 • 15 czerwca 2021 r. godz. 14.00 – 17.00 dziewczęta.

Listy osób przyjętych do szkoły

Czekasz do dnia zakończenia roku szkolnego. Od 25 czerwca do 14 lipca uzupełniasz wniosek o przyjęcie do szkoły o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty. Jeśli jesteś zdecydowany, że naukę chcesz podjąć w naszych murach, to możesz już zostawić oryginały dokumentów.

22 lipca zostanie podana lista kandydatów zakwalifikowanychniezakwalifikowanych do szkoły. To nie znaczy jeszcze, że już jesteś przyjęty albo że się nie dostałeś do naszej szkoły.

Jeśli znajdziesz się na listach osób zakwalifikowanych, masz 7 dni na potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego. W dniach 23-30 lipca musi to zrobić rodzic lub opiekun prawny (nie musisz być przy tym obecny).

Co to znaczy? To znaczy że osoby, które nie dostarczyły oryginałów świadectw zostają usunięte z listy uczniów zakwalifikowanych do danego typu szkoły i zwalniają się miejsca dla uczniów którzy nie zostali zakwalifikowani.

Dalej czekasz… aż 2 sierpnia podana zostanie lista kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do szkoły.

W tym dniu dowiesz się do jakiej klasy zostałeś przyjęty, kiedy będziesz miał spotkanie z wychowawcą oraz dostaniesz listę podręczników, które należy zakupić. Na terenie szkoły będzie też krawiec, który pobierze od Ciebie wymiary do uszycia munduru lub mundurka do technikum.

Teraz możesz już chwile odetchnąć. Witamy w NASZEJ szkole.

Badania lekarskie

Jeżeli złożyłeś dokumenty do technikum oraz technikum mundurowego pobierasz od komisji rekrutacyjnej na terenie szkoły skierowanie na badanie lekarskie obowiązkowe do nauki  w szkole o kształceniu zawodowym. Badanie wykonujesz u lekarza medycyny pracy na własny koszt lub  na terenie szkoły w jednym możliwym terminie wskazanym przez szkołę. Druk skierowania do lekarza można pobrać ze strony (pobierz)

Brak badania do dnia 24.09.2021 r. skutkować będzie skreśleniem z listy uczniów.