Dokumenty

Rekrutacja na rok szkolny 2024/2025

Potrzebujesz pomocy w sprawie rekrutacji? Zadzwoń pod numer telefonu 889 838 034 lub napisz szkola@zspreda.pl 

Dokumenty które należy dostarczyć do szkoły – wszyscy kandydaci

 1. Wniosek o przyjęcie do szkoły wydrukowany z elektronicznego systemu wspomagania naboru
 2. Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej
 3. Zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu egzaminu ósmoklasisty
 4. Akt urodzenia oryginał/kopia
 5. Dwa zdjęcia
 6. zdjęcie do m-legitymacji wysłane na adres sekretariat@pzsreda.edu.pl, przycięte do rozmiaru szerokość: 35 mm, wysokość: 45 mm, 600 dpi, od góry zdjęcia do górnej linii włosów: 3 mm 
 7. Karta zdrowia
 8. Opinia Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej (np. dysleksja)
 9. Zaświadczenie o udziale w olimpiadach (jeśli takowe posiadasz)
 10. Podpisana przez rodzica/opiekuna prawnego klauzula RODO

Dokumenty dodatkowe – Oddziały Przygotowania Wojskowego

 1. liceum – klasa wojskowa OPW (liczba miejsc: 30 – jedna klasa)
 2. technikum – kierunek technik eksploatacji portów i terminali OPW/ technik lotniskowych służb operacyjnych OPW (liczba miejsc: 30 – jedna klasa)

*orzeczenie lekarskie może wypełnić lekarz rodzinny, sportowy, medycyny pracy

Listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej


Do testu sprawności fizycznej podchodzą wszyscy kandydaci, którzy wybrali klasę OPW bez bez względu na preferencję.​ Należy stawić się z opiekunem prawnym.

( Uwaga! W przypadku nieobecności opiekuna prawnego można upoważnić osobę dorosłą z rodziny).

Upoważnienie opiekuna druk (pobierz)

Ważne! Przystąpienie do testu jest konieczne, aby wniosek kandydata do klasy OPW był rozpatrywany w kolejnych etapach rekrutacji!

Dokumenty dodatkowe – klasa penitencjarna (liceum)

Skierowanie na badania lekarskie – wszyscy uczniowie przyjęci do technikum

W rekrutacji na rok szkolny 2024/2025 badania lekarskie obowiązkowe do nauki w szkole o kształceniu zawodowym (technikum) kandydat wykonuje we własnym zakresie lub na terenie szkoły w jednym możliwym terminie wskazanym przez szkołę.

Na badanie uczeń przychodzi ze skierowaniem.

Objaśnienie:

Badania lekarskie (nie może być lekarz rodzinny tylko lekarz medycyny pracy) uczeń zobowiązany jest przeprowadzić w czasie wakacji. Do badań przystępują tylko uczniowie technikum przyjęci do danego typu szkoły.
Na podstawie w/w badań uczeń otrzymuje zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w określonym zawodzie (dwa egzemplarze).

Jeden egzemplarz zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w określonym zawodzie uczeń niezwłocznie przekazuje szkole, do sekretariatu uczniowskiego. Drugi egzemplarz w/w zaświadczenia lekarskiego uczeń pozostawia przy sobie. Na badanie uczeń musi przyjść z rodzicem /opiekunem prawnym.

UWAGA! Uczniowie przyjęci do liceum nie muszą robić badań lekarskich.

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych

Rekrutacja obejmuje nabór na:

 • semestr I – dla absolwentów ośmioletniej szkoły podstawowej lub gimnazjum
 • semestr III – dla absolwentów zasadniczej szkoły zawodowej
 1. zasady rekrutacji (pobierz)
 2. wniosek kandydata (pobierz)

Wymagane dokumenty:

 • Wypełniony wniosek (do pobrania w sekretariacie lub na stronie szkoły)
 • 2 zdjęcia legitymacyjne (podpisane na odwrocie)
 • zdjęcie do m-legitymacji wysłane na adres sekretariat@pzsreda.edu.pl, przycięte do rozmiaru szerokość: 35 mm, wysokość: 45 mm, 600 dpi, od góry zdjęcia do górnej linii włosów: 3 mm 
 • Świadectwo ukończenia szkoły programowo najwyższej (gimnazjum lub ośmioklasowej Szkoły Podstawowej lub Zasadniczej Szkoły Zawodowej)
 • Akt urodzenia lub jego kserokopia