Wyniki rekrutacji

Wyniki rekrutacji UWAGA! Zgodnie z zasadami rekrutacji określonymi w Ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (Dz.U. z 2021 r. poz. 1080), w tym z art. 14 ust. 1 pkt 2 stanowiącym o tym, że szkołą publiczną jest szkoła, która przeprowadza rekrutację uczniów w oparciu o zasadę powszechnej dostępności. Powiatowy Zespół Szkół w Redzie ogłosi ostateczne listy osób  zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych na rok szkolny Czytaj więcej…

Zmiana przydziału sal w dn.17 maja

W dniu 17 maja w salach 103 i 105 będą odbywały się egzaminy zawodowe. W związku z tym proszę  zapoznać się ze zmianami w przydziale sal lekcyjnych. (pobierz)

Rusza rekrutacja kadry Powiatowego Zespołu Szkół do projektu

Powiatowy Zespół Szkół w Redzie realizuje projekt „Nauczanie na miarę XXI wieku – rozwój kompetencji młodego Europejczyka” o nr 2019-1-PL01-KA101-064446 finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (POWER) w ramach projektu „Ponadnarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej“. Projekt jest adresowany do kadry Powiatowego Zespołu Szkół w Redzie. Projekt ma na celu umożliwienie nauczycielom Powiatowego Zespołu Czytaj więcej…

Zmiana przydziału sal

Uwaga! Zmiana przydziału sal w planie lekcji!!! Od poniedziałku 07.06.2021r rozpoczynają się egzaminy zawodowe w budynku B, które trwają do 25. 06 z wyjątkiem 2 dni:  14 i 15 czerwca. W związku z tym proszę się zapoznać z nowym przydziałem sal lekcyjnych na ten tydzień 7-11 czerwca. Plan lekcji nie uległ zmianie!!!! plan klas (pobierz)  

Noś maseczkę

Uwaga uczniowie! Przypominamy iż zgodnie z zaleceniami MEN i GIS zaleca się noszenie maseczek w  miejscach wspólnych – w korytarzach, klatkach schodowych czy szatniach.