EGZAMINY POPRAWKOWE SIERPIEŃ 2022

  Przebieg egzaminu: Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej i ustnej; egzamin z plastyki, muzyki, informatyki (zajęć komputerowych),  oraz wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę zadań praktycznych. Do części pisemnej i ustnej (praktycznej) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne przygotowuje minimum 2 zestawy pytań. Pytania egzaminacyjne zatwierdza Dyrektor Szkoły najpóźniej na dzień przed egzaminem poprawkowym. Pytania egzaminacyjne obejmują Czytaj więcej…

SPOTKANIA RODZICÓW

SPOTKANIA RODZICÓW (INFORMACYJNE) Z WYCHOWAWCAMI KLAS PIERWSZYCH 30.08.2022r GODZ.15.00

Uroczyste zakończenie roku szkolnego

Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2021/2022 odbędzie się na hali sportowej o godzinie 9.00, a po nim spotkania z Wychowawcami w salach wg poniższego przydziału sal

Stypendia

Zachęcamy do składania wniosków stypendialnych . Wypełnione wnioski składamy do p. S. Ronowicz (doradca zawodowy) gab. 100A lub do sekretariatu szkoły.   STYPENDIUM MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO (linki będą uaktualniane):   Stypendia Marszałka Województwa Pomorskiego finansowane z budżetu województwa pomorskiego (stypendia „budżetowe” w zakresie edukacji ogólnej) – nabór wniosków [URUCHOMIONY] do 1 sierpnia 2022 roku, Stypendia Marszałka Czytaj więcej…

Listy kandydatów do OPW /harmonogram testów

Listy kandydatów do OPW Liceum klasa wojskowa i technikum eksploatacji portów i terminali Na testy należy stawić się 15 min przed wyznaczoną godziną, dokonać rejestracji w punkcie rekrutacyjnym. Należy dostarczyć zgodę rodzica /opiekuna na udział w teście sprawności fizycznej (pobierz) Obowiązuje strój sportowy, buty halowe z kauczukową podeszwą bądź adidasy. 8 czerwca 2022 r. godz. 14.00 – 20.00 chłopcy (pobierz) 9 Czytaj więcej…