klasa wojskowa – akademicka

Uczniowie klas wojskowych mają możliwość wzięcia udziału w edycji programu „Certyfikowane Wojskowe Klasy Mundurowe”/Oddziały Przygotowania Wojskowego pod patronatem Ministerstwa Obrony Narodowej.

W ramach projektu kadeci realizują zajęcia teoretyczne z zakresu edukacji wojskowej oraz co miesięczne szkolenie praktyczne „Wojskowe Dni Szkoleniowe” w jednostce wojskowej przez okres 3 semestrów. Zajęcia są prowadzone przez etatowych instruktorów żołnierzy zawodowych. Pod koniec drugiego semestru uczniowie biorą udział w tygodniowym szkoleniu poligonowym. Kadeci, którzy ukończą szkolenie  z wynikiem co najmniej dostatecznym i frekwencją minimum 70 %  otrzymują certyfikaty MON, które przybliżają do pracy i realizacji swoich pasji w służbach mundurowych.

Nauka w klasie wojskowej-akademickiej pod patronatem Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni, to:

 • dodatkowe punkty przy egzaminach do Uczelni Wojskowych
 • możliwość odbycia skróconej służby przygotowawczej  zakończonej przysięgą
 • pierwszeństwo przy naborze i wstąpieniu do zawodowej służby wojskowej w korpusie szeregowych
 • możliwość zostania żołnierzem Wojsk Terytorialnych w korpusie podoficerskim
 • nabycie wiedzy ogólnowojskowej i specjalistycznej w ramach szkolenia wojskowego
 • kontakt ze sprzętem wojskowym i możliwość doskonalenia posługiwaniem się nim
 • zajęcia wychowania fizycznego ukierunkowane pod kątem przyszłej służby wojskowej
 • solidnie przygotowanie do egzaminu maturalnego oraz do studiowania na uczelniach wyższych

Klasa wojskowa realizuje program kształcenia liceum ogólnokształcącego oraz innowacyjny program kształcenia klas mundurowych:

 • w programie nauczania strzelectwo, samoobrona, ratownictwo przedmedyczne, topografia wojskowa
 • obozy szkoleniowo – kondycyjne, nocne manewry, marsze kondycyjne, musztra, sztuki walki
 • dodatkowy przedmiot edukacja wojskowa, rozszerzony rozkład materiału z edukacji dla bezpieczeństwa, kształcenie obywatelskie
 • uczestnictwo w przedsięwzięciach poszerzających umiejętności ogólnowojskowe: zawody sprawnościowe, spotkania z kombatantami, zwiedzanie jednostek wojskowych, udział w wydarzeniach patriotycznych
 • w ramach kształcenia ogólnokształcącego kładziemy nacisk na rozwijanie takich kompetencji kluczowych dla zawodu żołnierza jak: języki obce, matematyka, fizyka, wychowanie fizyczne.