Rada rodziców

Skład prezydium Rady Rodziców

przy Powiatowym Zespole Szkół w Redzie

Przewodniczący Rady Rodziców: PanTomasz Białk

Zastępca Przewodniczącego Rady Rodziców: Pani Dorota Kurłowicz

Skarbnik: Pan Michał Kunikowski

 

Konto Rady Rodziców

Bank Spółdzielczy RUMIA 38 8351 0003 0019 4871 2000 0010

w tytule wpłaty proszę wpisać: darowizna na Szkole uczeń / klasa, kwota 15 zł / miesiąc