Technikum mundurowe

Technikum Mundurowe poza tradycyjnymi lekcjami z przedmiotów ogólnokształcących i zajęć zawodowych, pozwala rozwijać na zajęciach specjalizacyjnych zainteresowania związane ze służbami mundurowymi: musztra, obóz kondycyjny, samoobrona, strzelectwo, ratownictwo medyczne itp. W „dni mundurowe” strojem szkolnym jest mundur.

Nauka w technikum kończy się maturą. Po zdaniu w trakcie edukacji egzaminu z kwalifikacji wymaganych w danym zawodzie uczeń otrzyma dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe, a tym samym tytuł technika. Atutem technikum mundurowego jest ułatwiony wstęp na uczelnie mundurowe oraz zdobycie wiedzy i umiejętności umożliwiających dalszą naukę na wszystkich kierunkach studiów i szkół policealnych.

Technikum Mundurowe poza tradycyjnymi lekcjami z przedmiotów ogólnokształcących i zajęć zawodowych, pozwala rozwijać na zajęciach specjalizacyjnych zainteresowania związane ze służbami mundurowymi: musztra, obóz kondycyjny, samoobrona, strzelectwo, ratownictwo medyczne itp. W „dni mundurowe” strojem szkolnym jest mundur.

Nauka w technikum kończy się maturą. Po zdaniu w trakcie edukacji egzaminu z kwalifikacji wymaganych w danym zawodzie uczeń otrzyma dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe, a tym samym tytuł technika. Atutem technikum mundurowego jest ułatwiony wstęp na uczelnie mundurowe oraz zdobycie wiedzy i umiejętności umożliwiających dalszą naukę na wszystkich kierunkach studiów i szkół policealnych.