Kalendarz szkolny

Kalendarz roku szkolnego 2019/2020:

 

Organizacja roku szkolnego

klasy I,II LO oraz klasy I, II, III Technikum
I semestr : 15 tygodni, II semestr: 22 tygodnie

Zakończenie roku szkolnego 26.06.2020r.

Klasy maturalne:

I semester : 15> tygodni, II semester : 14 tygodni

Zakończenie nauki : 24.04.2020r.

Dni robocze roku szkolnego: 185 dni

 • 15.11.2019r.  – wystawienie proponowanych ocen na I semestr
 • 11.12.2019 – wystawienie ocen za I semestr
 • 6.03.2019r. – wystawienie proponowanych ocen za II semestr/końcoworocznych w klasach maturalnych
 • 8.04.2020r. – wystawienie ocen końcowych w klasach maturalnych
 • 11.05.2020 – wystawienie proponowanych ocen końcoworocznych
 • 10.06.2019r. – wystawienie ocen końcoworocznych w  klasach I-III.

 

Dni dyrektorskie

 • 31.10.2019r. czwartek (1)
 • 02.01.2020, 03.01.2020 , czwartek, piątek (2)
 • Matura pisemna – dni dyrektorskie (3)
 • 30.04.2020– czwartek (1)
 • 12.06.2020 piątek (odpracowane 16.V.2020r.)

3 dni  do dyspozycji dyrektora szkoły

Wywiadówki/ konsultacje:

klasy II-IV godzina 17.00, klasy I godzina 17.30
Konsultacje do 19.00

 • 16.09.2019r.
    godzina 17.00  klasy II-IV, 
    godzina 18.00 klasy pierwsze Hala sportowa, następnie 18.30 w salach
 • 18.11.2019r.- wywiadówki/konsultacje oceny proponowane za I semestr
 • 9.03. 2020r. wywiadówki/konsultacje cała szkoła, maturzyści oceny proponowane za II semestr
 • 18.05.2020r.- wywiadówki/ konsultacje oceny proponowane za II semestr

Ważne terminy :

 • 14.10.2019- Święto KEN pn
 • 01.11.2019 – Wszystkich Świętych – piątek
 • 23.12.2019-02.01.2020r.- Boże Narodzenie/ Nowy Rok
 • 13.01.2020-24.01.2020r.- Ferie zimowe
 • 09.04.2020-14.04.2020r.- Wielkanoc
 • 01.05.2020, 03.05.2020r.-  piątek,  niedziela
 • 11.06.2020 r.– Boże Ciało

Rady Pedagogiczne zgodnie z zarządzeniami dyrektora szkoły – wstępnie określone terminy

 • 10.09.2019r.
 • 18.11.2019r.
 • 16.12.2019r.  klasyfikacja śródroczna
 • 20.04.2020r. klasyfikacja  klas maturalnych
 • 15.06.2020r. Klasyfikacja końcoworoczna