Kalendarz szkolny

Kalendarz roku szkolnego 2022/2023:

ORGANIZACJA ROKU SZKOLNEGO 2022/2023

Organizacja roku szkolnego Dni dyrektorskie Wywiadówki
/konsultacje

 

Przerwy

Świąteczne/

Ferie

Klasy I,II LO

Klasy I, II, III Tech.

 

I semestr : 17

II  semestr :21

Zakończenie I semestru: 5.01.2023
Zakończenie roku szkolnego 23.06.2023r.

 

Klasy maturalne:

I semestr : 17

II semestr : 13

Zakończenie I semestru: 5.01.2023r.
Zakończenie nauki : 28.04.2023r.

 

Dni robocze roku szkolnego:  dni 181

 

18.11.2022r.  -wystawienie proponowanych ocen na I semestr

22.12.2022r. – wystawienie ocen za I semestr

17.03.2023r. – wystawienie proponowanych ocen za II semestr/końcoworocznych w klasach maturalnych

19.04.2023r. – wystawienie ocen końcowych w klasach maturalnych

19.05.2023r– wystawienie proponowanych ocen końcoworocznych

14.06.2023r.- wystawienie ocen końcoworocznych w  klasach I-III.

 

1.   31.10.2022 pn

2.   4-8.05.2023czw,pt,pn

3.   9.06.2023 pt

 

5 dni do dyspozycji dyrektora w ramach egzaminów zewnętrznych

 

05.09.2022r.
 spotkania organizacyjne wychowawców klas

21.11.2022r.-wywiadówki/konsultacje oceny proponowane za I semestr

20.03. 2023r. wywiadówki/konsultacje cała szkoła, maturzyści oceny proponowane za II semestr

22.05.2023r.wywiadówki/ konsultacje oceny proponowane za II semestr

 

14.10.2022- Święto KEN  piątek (dzień pracy nauczycieli)

01.11.2022 – Wszystkich Świętych –  wtorek

11.11.2022-  piątek

23.12.2022-01.01.2023r.- Boże Narodzenie/ Nowy Rok

06.01.2023-  Święto Trzech Króli  piątek

16.01.2023-29.01.2023r.- Ferie zimowe

6-11.04.2023- Wielkanoc

01.05.2023, 03.05.2023r.-  poniedziałek ,  środa

(18.03.2023 – sobota -dzień otwarty szkoły – odpracowanie 2.05.2023)

9.06.2023r.– Boże Ciało czwartek

 

 

 

Rady Pedagogiczne zgodnie z zarządzeniami dyrektora szkoły