Kalendarz szkolny

Kalendarz roku szkolnego 2020/2021:

 

Organizacja roku szkolnego

klasy I,II LO oraz klasy I, II, III Technikum
I semestr : 16 tygodni, II semestr: 21 tygodni

Zakończenie I semestru: 21.12.2020 r.
Zakończenie roku szkolnego 25.06.2021r.

Klasy maturalne:

I semestr: 16 tygodni, II semestr: 13 tygodni

Zakończenie nauki : 30.04.2021 r.

Dni robocze roku szkolnego: 182 dni

 • 20.11.2020 r. – wystawienie proponowanych ocen na I semestr
 • 17.12.2020 r. – wystawienie ocen za I semestr
 • 29.03.2021 r. – wystawienie proponowanych ocen za II semestr/końcoworocznych w klasach maturalnych
 • 21.04.2021 r. – wystawienie ocen końcowych w klasach maturalnych
 • 14.05.2021 r. – wystawienie proponowanych ocen końcoworocznych
 • 16.06.2021 r. – wystawienie ocen końcoworocznych w klasach I-III

Dni dyrektorskie

 • 2.11.2020 – poniedziałek (1)
 • 22.12.2020 – wtorek (1)
 • Egzaminy zawodowe : (2)
 • Matura pisemna : dni dyrektorskie(3)
 • 04.06.2021 piątek (1)
 • dzień do dyspozycji dyrektora szkoły

Wywiadówki/ konsultacje:

 • 14.09.2020 r.
  g.17 klasy II-IV,
  g. 18. klasy pierwsze
 • 23.11.2020 r.– wywiadówki/konsultacje oceny proponowane za I semestr
 • 21.12.2020 r.– klasyfikacja śródroczna
 • 29.03. 2021 r. wywiadówki/konsultacje cała szkoła, maturzyści oceny proponowane za II semestr
 • 26.04.2021 r. – Klasyfikacja klas maturalnych
 • 17.05.2021 r.– wywiadówki/ konsultacje oceny proponowane za II semestr
 • 21.06.2021 r. – klasyfikacja końcoworoczna

Ważne terminy :

 • 14.10.2020 r.– Święto KEN
 • 01.11.2020 r. – Wszystkich Świętych – niedziela
 • 11.11.2020 r.– środa
 • 23.12.2020-02.01.2021 r. – Boże Narodzenie/ Nowy Rok
 • 06.01.2021 r.– Święto Trzech Króli środa
 • 04.01.2021-17.01.2021 r. – Ferie zimowe
 • 01.04.2021-06.04.2021 r. – Wielkanoc
 • 01.05.2021, 03.05.2021 r. – sobota, poniedziałek
 • 03.06.2021 r. – Boże Ciało

Rady Pedagogiczne zgodnie z zarządzeniami dyrektora szkoły