Kalendarz szkolny

Kalendarz roku szkolnego 2023/2024:

Organizacja roku szkolnego  Dni dyrektorskie  Wywiadówki 
/konsultacje  
Rady Pedagogiczne 

 

 

Przerwy Świąteczne/ 

Ferie 

Klasy I,II,III, Klasy I,II, III,IV 

37 tyg. 

I semestr:16 

II semestr:21 

Zakończenie I semestru: 18.12.2023r. 

Zakończenie roku szkolnego: 21.06.2024r. 

 

Klasy maturalne: 

I semestr:16 

II semestr:17 

Zakończenie I semestru: 18.12.2023r. 

Zakończenie nauki: 26.04.2024r.  

 

Dni robocze roku szkolnego: 

 

17.11.2023r. – wystawienie proponowanych ocen na I semestr 

14.12.2023r. – wystawienie ocen za I semestr 

20.03.2024r. – wystawienie ocen proponowanych końcowych w klasach maturalnych 

17.04.2024r. – wystawienie ocen końcowych w klasach maturalnych 

17.05.2024r.- wystawienie ocen proponowanych końcoworocznych 

12.06.2024r.- wystawienie ocen końcoworocznych 

13.10.2023 r. – Pt 2.05.2024r. – Czw. 

7,8, 9. 05.2024 r-matura 

31.05.2024r.- pt po Bożym Ciele 

 

Zostają do dyspozycji : 3 dni 

30.08.2023r godz.15.00 Spotkania organizacyjne wychowawców klas pierwszych 25.09.2023r.  

Godz. 16.30 spotkanie dla klas pierwszych Aula  

Godz. 17.00 Wywiadówka szkolna/zebrania z rodzicami  

 

20.11.2023r. 

Wywiadówki/konsultacje oceny proponowane za I semestr 

25.03.2024r. 

Wywiadówki/konsultacje cała szkoła, maturzyści oceny proponowane końcowe 

20.05.2024r. 

Wywiadówki/konsultacje oceny proponowane za II semestr 

Rady Pedagogiczne zgodnie z zarządzeniami dyrektora szkoły  

25.09.23r. Rada Pedagogiczna godz. 14.10 ? 

 

18.12.2023r. klasyfikacja I semestr 

 

22.04.2023r. klasyfikacja klas maturalnych 

 

17.06.2023r. klasyfikacja roczna 

 

14.10.2023r. –Święto KEN (sobota) 01.11.2023r. – Wszystkich Świętych (środa) 

 

11.11.2023r. –sobota 

23.12.2023r-1.01.2024r. – Przerwa Świąteczna 

 

28.11.2023 Dzień Patrona Szkoły 

 

6.01.2024r.- Święto Trzech Króli- sobota 

29.01.-11.02- Ferie zimowe 

 

1.03.2024r. – Święto Żołnierzy Wyklętych (piątek) 

 

28.03.-2.04- Wielkanoc 

 21.05.2024r. Dzień Otwarty Szkoły/Piknik Mundurowy 

 

1.05.24r. –środa, 3.05.24r. (piątek) 

 

21.05.24r – Dzień Kadeta 

 

30.05.2023r. – Boże Ciało(czwartek) 

 

22.06.-31.08.2024r.- Ferie Letnie 

 

       
       

Rady Pedagogiczne zgodnie z zarządzeniami dyrektora szkoły