Klub mediacji

W naszej szkole uczniowie zaczęli przygotowywać się do działalności w Szkolnym Klubie Mediacji. Mimo utrudnionego kontaktu osobistego (związane to jest z szalejącą pandemią i obowiązującymi obostrzeniami) chętni uczniowie wzięli udział w szkoleniach przygotowujących ich do roli mediatorów szkolnych. Mamy nadzieje, że mediacje w naszej szkole staną się bardzo ważnym elementem w rozwiązywaniu konfliktów zarówno rówieśniczych jak i uczeń-nauczyciel, uczeń-rodzic, rodzic-nauczyciel. Zapraszamy do zapoznania Czytaj więcej…