Szkoły dla dorosłych

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych – Zasady Rekrutacji

Do Szkoły przyjmowani są absolwenci gimnazjum, ośmioletniej szkoły podstawowej oraz zasadniczej szkoły zawodowej. Kandydaci ubiegający się o miejsce w Liceum powinni mieć ukończone 18 lat.

Placówka Oferuję naukę w dwóch cyklach:

  • semestr I – dla absolwentów ośmioletniej szkoły podstawowej lub gimnazjum
  • semestr III – dla absolwentów zasadniczej szkoły zawodowe

Prowadzimy stałą rekrutację bez egzaminów wstępnych. Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych w formie zaocznej jest szkołą, której ukończenie umożliwia uzyskanie wykształcenia średniego oraz świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego. Egzamin dojrzałości, przeprowadzany w naszej szkole jest zgodnie z zasadami „nowej matury”.

Świadectwa wydawane Słuchaczom są równorzędne ze świadectwami odpowiedniego typu szkoły publicznej.

Liceum dla Dorosłych jest bezpłatne.

Zajęcia będą odbywały się co dwa tygodnie w piątek od 16.00 do 20.00 i w sobotę od 8.00 do 18.00.

Zapisy do Liceum

Osoby, które podjęły już decyzję, że chcą chodzić właśnie chodzić do naszej szkoły, zapraszamy do siedziby Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Redzie ul. Łąkowa 38. Nie wymagamy wcześniejszego umawiania się w celu wypełnienia formularza zgłoszeniowego, zapraszamy w godzinach pracy sekretariatu szkoły od 8.30-16.00.

  1. zasady rekrutacji (pobierz)
  2. harmonogram rekrutacji (pobierz)
  3. wniosek kandydata (pobierz)