Architektura krajobrazu

Technik architektury krajobrazu HISZPANIA-SEVILLA 17.09-01.10.2017r.  Celem pracy było poznawanie kultury hiszpańskiej i nauka języka, poznanie flory Hiszpanii i prace arborystyczne w Parku Alamillo w Sevilli. Dwutygodniowe praktyki ,były podzielone na dwie części, na teoretyczną oraz praktyczną.  W pierwszym tygodniu nauki, uczniowie uczęszczali na wykłady, dotyczące bioróżnorodności, ekologii i racjonalnego gospodarowania wodą. W tej części uczniowie podzieleni na grupy projektowali fragmenty zieleni Czytaj więcej…

Marketing i reklama

ZAGRANICZNA PRAKTYKA ZAWODOWA Technik organizacji reklamy Na przełomie czerwca i lipca 2017 roku, na praktyki do Hiszpanii wyjechała pierwsza grupa, którą była grupa Marketingu. Wyjazd rozpoczął się od podróży do Warszawy, skąd uczniowie polecieli do Malagi z przesiadką w Amsterdamie. Pierwszy dzień uczniowie spędzili na zwiedzaniu starego miasta Malagi i aklimatyzacji w nowym miejscu. Wieczorem, uczniowie udali się do Sevilli, gdzie już następnego Czytaj więcej…

Geodezja po hiszpańsku

Projekt międzynarodowy w ramach programu POWER prowadzony przez EuroMind Celem pracy było poznawanie kultury hiszpańskiej i nauka języka, wykonanie pracy geodezyjnej w Parku Północnym i nauka pracy w zespole. Uczniowie zostali podzielenie na dwa 8-osobowe zespoły, a każdych z nich dostał za zadanie opracowanie mapy zasadniczej różnych obszarów Parku Północnego w Ubedzie. Geodeci wykonywali zadania zgodnie z obowiązującymi praktykami i przepisami prawa geodezyjnego Czytaj więcej…

ZAGRANICZNE PRAKTYKI ZAWODOWE UCZNIÓW PZS REDA W HISZPANII

  Szkoła nasza w roku szkolnym 2016-2017 i 2017-2018 realizuje projekt zagranicznych praktyk zawodowych pod nazwą: „Profesjonalni w swoich zawodach – praktyka zawodowa uczniów ZSP w Hiszpanii”. Projekt został zatwierdzony do realizacji ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) w ramach projektu „Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego” realizowanego Czytaj więcej…