Wychowawcy klas

WYCHOWAWSTWA 2020/2021

LP KLASA WYCHOWAWCA
1.       1 A

Klasa policyjna

Paulina Krause
2.       1 B

Klasa wojskowa

Ireneusz Kalinowski
3.       1 AT

Technik reklamy

Lidia Wasielke
4.       1 BT

Technik eksploatacji portów i terminali

Gabriel Wołosewicz
5.       1 CT

Technik grafiki i poligrafii cyfrowej/Technik realizacji nagłośnień

Maria Roczniewska
6.       1DT 

Technik grafiki i poligrafii cyfrowej / Technik architektury krajobrazu

Angelika Tesmer
7.       1ET 

Technik eksploatacji portów i terminali

Ewa Domarus
8.       2 AG

Klasa policyjna

Wojciech Saczewski
9.       2 BG

Klasa wojskowa

Sylwia Ronowicz
10.    2 ATG

Technik reklamy

Magda Majewicz
11.    2 BTG

Technik eksploatacji portów i terminali

Kamil Piórkowski
12.    2 CTG

Technik grafiki i poligrafii cyfrowej

Ewa Macek
13.    2 AP

Klasa policyjna

Maria Czerska
14.    2 BP

Klasa wojskowa

Krystian Stańczyk
15.    2 ATP

Technik architektury krajobrazu/technik realizacji nagłosnień

Anna Lewandowska
16.    2 BTP

Technik eksploatacji portów i terminali

Katarzyna Treder
17.    2 CTP

Technik grafiki i poligrafii cyfrowej

Małgorzata Klawikowska
18.    2 DTP

Technik reklamy/ Technik grafiki i poligrafii cyfrowej

Iwona Zakrzewska
19.    3aT

Technik architektury krajobrazu /dźwięk

Joanna Klein-Szalkowska
20.    3bT

Technik eksploatacji portów i terminali

Gzik Aneta
21.    3cT

Technik grafiki i poligrafii cyfrowej

Anna Liżewska
22.    3dT

Technik reklamy

Iwona Ślepowrońska
23.    3eT

Technik eksploatacji portów i terminali

Justyna Siniecka
24.    3aLO

policyjna

Dorota Sokołowska
25.    3bLO

wojskowa

Anieszka Siepetowska
26.    4aT

Technik architektury krajobrazu / Technik reklamy

Danuta Paupa
27.    4bT

Technik eksploatacji portów i terminali

Gabriel Wołosewicz
28.    4cT

Technik grafiki i poligrafii cyfrowej

Barbara Kortus
29.    4dT

Technik grafiki i poligrafii cyfrowej

Jowita Ogoenwema
30.    4eT

Technik eksploatacji portów i terminali /Technik geodezji

Iwona Hoppe-Darznik