Wychowawcy klas

WYCHOWAWSTWA 2021/2022

KLASY PIERWSZE

LP KLASA WYCHOWAWCA
1.        1 A

Klasa policyjna

Kaczykowska Dominika
2.        1 B

 Klasa wojskowa

Siepetowska Agnieszka
3.        1 AT

Technik reklamy/technik nagłośnień

Tomaszewska Magdalena
4.        1 BT

Technik eksploatacji portów i terminali

Kosiński Przemysław
5. 1cT

Technik grafiki i poligrafii cyfrowej

Stanisz Maja
6. 1dT

Technik architektury krajobrazu/technik geodezji

 

Drotlew Anna
7. 1et

Technik fotografii i multimediów/technik grafiki i poligrafii cyfrowej

Soboń Magdalena

KLASY DRUGIE

LP KLASA WYCHOWAWCA
1.        2 A

Klasa policyjna

Paulina Krause
2.        2 B

 Klasa wojskowa

Ireneusz Kalinowski
3.        2 AT

Technik reklamy

Lidia Wasielke/ Cichowska Longina
4.        2 BT

Technik eksploatacji portów i terminali

Gabriel Wołosewicz
5.        2 CT

Technik grafiki i poligrafii cyfrowej/Technik realizacji nagłośnień

Maria Roczniewska/ Kortus Barbara
 6. 2DT  

Technik grafiki i poligrafii cyfrowej / Technik architektury krajobrazu

Angelika Tesmer
7. 2ET  

Technik eksploatacji portów i terminali

Ewa Domarus

KLASY TRZECIE

 na podbudowie gimnazjum

LP KLASA WYCHOWAWCA
1.        3 AG

Klasa policyjna

Wojciech Saczewski
2.        3 BG

 Klasa wojskowa

Sylwia Ronowicz
3.        3 ATG

Technik reklamy

Magda Majewicz
4.        3 BTG

Technik eksploatacji portów i terminali

Kamil Piórkowski
5.        3 CTG

Technik grafiki i poligrafii cyfrowej

Ewa Macek

na podbudowie szkoły podstawowej 

LP KLASA WYCHOWAWCA
1.        3 AP

Klasa policyjna

Maria Czerska
2.        3 BP

Klasa wojskowa

Krystian Stańczyk
3.        3 ATP

Technik architektury krajobrazu/technik realizacji nagłośnień

Anna Lewandowska/Kossler Ewelina
4.        3 BTP

Technik eksploatacji portów i terminali

Katarzyna Treder
5.        3 CTP

Technik grafiki i poligrafii cyfrowej

Małgorzata Klawikowska
6.        3 DTP

Technik reklamy/ Technik grafiki i poligrafii cyfrowej

Iwona Zakrzewska

 KLASY CZWARTE

L.P KLASA WYCHOWAWCA
1.         4aT

architektura krajobrazu/dźwięk

Joanna Klein-Szalkowska
2.         4bT

porty i terminale/mundurowa

Gzik Aneta
3.         4cT

grafika komputerowa

Anna Liżewska
4.         4dT

reklama

Iwona Ślepowrońska/Sokołowska Dorota
5.         4eT

porty i terminale/mundurowa

Justyna Siniecka

 

LICEUM ZAOCZNE DLA DOROSŁYCH LODD

L.P KLASA WYCHOWAWCA
1.         1LOD Tomasz Krampa
2.         2LOD Kasprzyk Dawid
3.         3LOD Piotr Szmigiel