MATURA CZERWIEC 2020

MATURA CZERWIEC 2020 INFORMACJE DLA MATURZYSTÓW Maturzysto! Szczegółowy harmonogram matury dostępny jest u Wychowawcy (dotyczy Uczniów klas maturalnych, Absolwenci -dokładna godzina wejścia Ucznia na teren szkoły w różnych dniach. Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba zdrowa (zdający, nauczyciel, inny pracownik szkoły), bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną. Zdający, nauczyciel oraz każda inna osoba uczestnicząca w przeprowadzaniu egzaminu Czytaj więcej…

HARMONOGRAM KONSULTACJI DLA UCZNIÓW NA TERENIE SZKOŁY PZS w REDZIE

 OD 1 CZERWCA 2020 r. – 5 CZERWCA 2020 R. W godz. 8.00-14.00 HARMONOGRAM KONSULTACJI (pobierz) Zgodnie z : Rozporządzeniem MEN z 14 maja 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie czasowego funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U.2020.871) Rozporządzeniem MEN z dnia 14 maja 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania Czytaj więcej…

Drodzy Absolwenci!

Mimo wyjątkowej sytuacji panującej na świecie, niektórzy z Was będą niebawem wchodzić na rynek pracy i zapewne poszukują już podstawowych informacji dotyczących tego zagadnienia.  Aby wyjść Wam naprzeciw, firma C&A w swojej obszernej serii artykułów pt.: „Jak znaleźć pracę – praktyczne wskazówki w pigułce” podejmuje różne tematy związane z poszukiwaniami pierwszego pracodawcy. Można tam znaleźć porady dotyczące pisania życiorysu Czytaj więcej…

Szanowni Maturzyści!

Do części ustnej egzaminu maturalnego przystąpią TYLKO absolwenci, którzy do 22 maja przekażą do dyrektora szkoły informację o chęci przystąpienia do części ustnej egzaminu z jednego lub więcej przedmiotów – ze względu na konieczność przekazania wyniku z tego egzaminu lub tych egzaminów w postępowaniu rekrutacyjnym na uczelnię zagraniczną! Pozostali uczniowie przystępują tylko do egzaminu maturalnego w części pisemnej.

Uwaga Uczniowie!

Książki wypożyczone z biblioteki szkolnej trzeba zwrócić DO KOŃCA MAJA. Należy przynieść je do szkoły i włożyć umiejętnie do przygotowanego kartonu, który stoi bezpośrednio za drzwiami wejściowymi do budynku „A” po lewej stronie. KSIĄŻKI MUSZĄ BYĆ PODPISANE OŁÓWKIEM PO WEWNĘTRZNEJ STRONIE OKŁADKI. Można też umieścić w książce karteczkę ze swoimi danymi (imię, nazwisko, klasa). Dziękuję, Katarzyna Marczewska nauczyciel bibliotekarz

Zdalnie zaczytani

czyli kwarantanna z książką. Mamy już owoce szkolnego konkursu „Zdalnie zaczytani”, czyli kwarantanna z książką. Każde zdjęcie jest inne, każde manetyzuje, przyciąga wzrok… Uchyla na milimetr drzwi do świata autora fotografii i pozwala odczuć unikalny klimat czytania, odmienny dla każdego, dlatego tak inspirujący… Komisja Konkursowa nie miała łatwego zadania, ale oto są wyniki: 1 miejsce: Martyna Rinc, Czytaj więcej…