Pomoc psychologiczno-pedagogiczna

  poniedziałek  wtorek  środa  czwartek  piątek 
Joanna Pałkowska-PEDAGOG  9.00-12.30 
13.30-15.00 
10.00-14.00
9.00-14.00 11.30-15.30 8.00-12.00
Karolina Soboń-Jankowska-  DORADCA ZAWODOWY      12.00-18.00
  8.00-12.00
WAKAT PSYCHOLOG  14.00-18.00  14.00-18.00 
    13.30-15.30  
Anna Milewczyk PSYCHOLOG  8.00-11.00
9.00-13.00
13.00-17.00  14.00-18.00
10.00-14.00 
WAKAT
PEDAGOG SPECJALNY 
12.00-15.00 
8.00-12.00
8.00-12.00 
12.00-15.00
13.00-17.00 
Katarzyna Marczewska BIBLIOTEKARZ  8.00-14.00  9.00-15.00  8.00-14.00  8.00-14.00  10.00-16.00 
Sylwia Ronowicz DORADCA ZAWODOWY 
    12.00-14.00 
 
   

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w czasie nauczania zdalnego jest dostępna na Teams poza wyznaczonymi godzinami.

Punkty konsultacyjne
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
Rumia, ul. Pomorska 3
codziennie 8:00-15:00
telefon (058) 671-09-56
Stowarzyszenie Przyjaciół Rodzin
Wejherowo, ul. Dworcowa 12
poniedziałek 9:00-15:00 i 17:00-20:00
telefon w godz. dyżuru (058) 672-25-91

Drogi uczniu!

Nie potrafisz dogadać się z rodzicami?
Czujesz się odrzucony/a przez koleżanki bądź kolegów?
Masz trudność w odnalezieniu się w nowej szkolnej rzeczywistości?
Świetnie uczyłeś/aś się w poprzedniej szkole, a teraz Twoje oceny pogorszyły się?
Dużo się uczysz, a Twoje oceny nadal są kiepskie?
Nie potrafisz poradzić sobie ze swoimi uczuciami i emocjami?
Przeżywasz nieszczęśliwą miłość?
Zastanawiasz się, czy jesteś uzależniony/a od komputera/smartfona/tabletu?
Twój problem to alkohol, papierosy, dopalacze lub narkotyki?
Masz kiepski nastój i nie wiesz, jak sobie z tym poradzić?
Nie panujesz nad swoją agresją?
Czujesz, że nikt Cię nie rozumie?
Zdarza Ci się myśleć o wyrządzaniu sobie krzywdy lub o własnej śmierci?
Nie możesz dogadać się z nauczycielem? Czujesz się niesprawiedliwie traktowany/a?
Martwi Cię zachowanie Twojej koleżanki/kolegi i nie wiesz, jak jej/jemu pomóc?
A może po prostu chcesz pogadać i nie masz z kim?

Na dobry początek – pamiętaj, że:

Nie ma problemów nie do rozwiązania –  wspólnie poradzimy sobie z każdą trudnością, czasem wystarczy popatrzeć na sprawę z innej perspektywy.
Zawsze jestem po Twojej stronie, nie oceniam Cię i nie krytykuje Twoich uczuć.
To Ty decydujesz o swoim życiu – także o tym, jaką częścią swojej prywatności się ze mną podzielisz.

Drodzy rodzice!

Jeśli niepokoi Panią/Pana zachowanie dziecka;
Jeśli chce Pani/Pan porozmawiać o dziecku i relacjach z nim;
Jeśli potrzebuje Pani/Pan wsparcia w procesie wychowania;
Jeśli ma Pani/Pan pytania i nie wie, do kogo się z nimi zwrócić;

W wszystkich tych sytuacjach jestem do Państwa dyspozycji! Zapraszam na spotkanie codziennie w godzinach pracy, a także podczas konsultacji dla rodziców oraz po zebraniach.

Istnieje możliwość umówienia się w godzinach popołudniowych na terenie szkoły, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu.

Konwencja o Prawach Dziecka

Państwa-Strony niniejszej konwencji, uważając, że zgodnie z zasadami zawartymi w Karcie Narodów Zjednoczonych uznanie wrodzonej godności oraz równych i niezbywalnych praw wszystkich członków rodziny ludzkiej jest podstawą wolności, sprawiedliwości oraz pokoju na świecie, mając na uwadze, że ludy Narodów Zjednoczonych potwierdziły w Karcie swą wiarę w podstawowe prawa człowieka oraz w godność i wartość jednostki ludzkiej i postanowiły. Kliknij aby więcej się dowiedzieć...

Deklaracja Praw Człowieka

Powszechną Deklarację Praw Człowieka jako najwyższy cel wszystkich ludzi i narodów, aby wszyscy ludzie i wszystkie organy społeczeństwa – mając stale w pamięci niniejszą Deklarację – dążyły w drodze nauczania i wychowywania do rozwijania poszanowania tych praw i wolności i aby zapewniły za pomocą postępowych środków o zasięgu krajowym i międzynarodowym powszechne i skuteczne uznanie i stosowanie tej Deklaracji zarówno wśród narodów Państw Członkowskich, jak i wśród narodów zamieszkujących obszary podległe ich władzy. Kliknij aby więcej się dowiedzieć...

Jak rozpoznać czy dziecko bierze narkotyki

Bardzo późno dowiadujemy się, że ktoś z bliskich jest narkomanem. Nie każdy kto zażył narkotyku staje się od razu narkomanem. Aby dojść od pierwszego razu do uzależnienia, droga nie jest zbyt długa i poprzedzają je pewne oznaki.
Aby w porę zareagować i nie dopuścić do zagrożenia, poniższa ściągawka przedstawia charakterystyczne zachowania. Kliknij aby więcej się dowiedzieć...

Jak uchronić się przed sektami

Nie ma recepty na to jak uchronić się przed działalnością werbunkową sekt. Jedyna rada to mieć oczy szeroko otwarte i bacznie zwracać uwagę na ludzi, którzy nagle pojawiają się wokół Ciebie i z dnia na dzień deklarują się jako Twoi najlepsi przyjaciele. Jednocześnie twierdzą oni, że znają jedyny sposób na osiągnięcie zbawienia czy odnalezienia szczęścia.
Jest natomiast pewien sposób na to, aby sprawdzić czy nowo poznana grupa stanowi jakieś zagrożenie. Grupa psychologów i socjologów angielskich, w oparciu o doświadczenia ludzi, którym udało się wyrwać z sekt, stworzyła poniższą listę stwierdzeń. Mogą one pomóc przy wyrobieniu sobie opinii o nowo poznanej grupie. Wystarczy skreślić te punkty, które nie dotyczą poznanej przez Ciebie grupy. Kliknij aby więcej się dowiedzieć...

Depresja u młodzieży

 

 

Uczestniczymy w…

ARS, czyli jak dbać o miłość?

Nasza szkoła, pod patronatem Państwowej Inspekcji Sanitarnej, bierze czynny udział w programie profilaktycznym ARS, czyli jak dbać o miłość.

Jest on ujęty w programie profilaktyczno-wychowawczym szkoły. Koordynatorem na terenie szkoły jest pedagog, psycholog, z czynnym udziałem wszystkich wychowawców. Celem programu jest ograniczenie niekorzystnych następstw zdrowotnych, prokreacyjnych i społecznych związanych z używaniem i nadużywaniem substancji psychoaktywnych przez młodzież wchodzącą w dorosłe życie. Kliknij aby dowiedzieć się więcej…

Myślę pozytywnie

Nasza szkoła bierze udział w programie finansowanym ze środków Narodowego Programu Zdrowia oraz Ministerstwa Edukacji i Nauki: „Myślę pozytywnie” Jest to program kompleksowego wsparcia dzieci i młodzieży oraz rodziców i nauczycieli w profilaktyce zdrowia psychicznego oraz upowszechniania wiedzy na jego temat. Kliknij aby dowiedzieć się więcej…

Bierzemy czynny udział w Szkole Myślenia Pozytywnego.

Mediacje w szkole

Kliknij aby dowiedzieć się więcej…

Podstępne WZW

Celem tego programu edukacyjnego jest upowszechnienie wiedzy na temat wirusowego zapalenia wątroby typu A, B i C poprzez:

  • przekazanie wiedzy na temat ryzyka zakażenia HAV, HBV i HCV,
  • uświadomienie zagrożeń i zasad profilaktyki w tym zakresie,
  • pobudzenie do refleksji nad odpowiedzialnością w zakresie własnych zachowań  zdrowotnych,
  • kształtowanie postawy tolerancji i zrozumienia wobec osób zakażonych.

Program realizowany jest we współpracy z Fundacją „Gwiazda Nadziei”. Kliknij aby dowiedzieć się więcej…

Szkoła Demokracji

Celem programu jest zwiększenie udziału uczniów i uczennic w życiu szkoły oraz wzmocnienie samorządności uczniowskiej. Kliknij aby dowiedzieć się więcej…

Ogólnopolski program profilaktyki czerniaka „Znamię!- znam je?”

Nasza szkoła bierze udział w ogólnopolskim programie profilaktyki czerniaka pod patronatem Studenckiego Koła Naukowego Onkoma przy Klinice Gastroenterologii Onkologicznej w Centrum Onkologii – Instytucie im. Marii Skłodowskiej – Curie w Warszawie (SKN ONKOMA) .

Głównym celem naszych działań jest zwiększenie świadomości społecznej na temat czerniaka – czynników ryzyka oraz metod skutecznej profilaktyki.