Przydział sal

 

Nr sali Pracownia Opiekun pracowni
 1B  Językowa  Katarzyna Treder/Aneta Dziechciowska
 2B  Matematyczna/logistyczna  Przemysław Kosiński
 3B  Logistyczna  Gabriel Wołosewicz
 5B  Językowa/muzyczna  Joanna Klein-Szalkowska
 6B  Graficzna  Anna Liżewska/Agata Wilk
 7B  Architektury krajobrazu Zuzanna Lach/Aldona Reszka
 101B  Reklama Justyna Hadryś
 102B  Druku publikacji cyfrowych  
 103B  Przygotowania produkcji poligraficznej Wiktoria Opałka
 104B  AULA Magdalena Tomaszewska/Anna Drotlew
 105B  Projektów graficznych/fotograficzna Barbara Kortus
 106B Realizacji nagrań i nagłośnień Karol Wiśniewski
 107B Realizacji nagrań i nagłośnień Karol Wiśniewski
 1A Biologiczna Joanna Stachnik
 2A  Chemiczna Magdalena Olszowiec
 3A  Matematyczna Marzena Idziak-Ciesielska
 4A  Matematyczna  Magdalena Tomaszewska
 CA Fizyczna  Dominiuk Barbara
 DA  Religii  Ludwik Zegzuła
EA Językowa Wolszczak Katarzyna
FA Językowa Dominika Kaczykowska
101A Polonistyczna Ewa Domarus/Iwona Hoppe-Darznik
102A Polonistyczna Danuta Paupa/Wsielka Lidia
201A Geograficzna Siniecka Justyna/Krawczuk Natalia
202A Polonistyczna Maja Stanisz
203A Historyczna Agnieszka Siepetowska/Krystian Stańczyk
204A Informatyczna Paweł Zajkowski