Elektroniczny system naboru

Drogi Kandydacie, czy wiesz, że do klas pierwszych technikum oraz liceum ogólnokształcącego w Powiatowym Zespole Szkół w Redzie  trzeba rekrutować z wykorzystaniem elektronicznego systemu wspomagania rekrutacji

https://nabor.pcss.pl/wejherowo

INSTRUKCJA elektronicznego systemu naboru (pobierz)

II etap naboru 

 

18 lipca 2022r  godz.9.00 test znajomości z języka polskiego dla kandydatów z Ukrainy sala 5B

 1. Zeskanuj świadectwo.
 2. Załącz pliki z skanem świadectwa.
 3. Wpisz oceny ze świadectwa.
 4. Przynieś kopię świadectwa do weryfikacji.
 5. Po otrzymaniu egzaminu ósmoklasisty.
 6. Wprowadź do systemu wyniki egzaminu.
 7. Zeskanuj zaświadczenia z wynikami egzaminu.
 8. Załącz pliki.
 9. Kopię świadectwa i kopię zaświadczenia z wynikami egzaminu przynieś do weryfikacji komisji rekrutacyjnej zapakowane do koszulki!
 10. Do 13 lipca 2022r do godz.15.00 przynieś do szkoły kopię świadectwa i zaświadczenia z egzaminu ósmoklasisty.

 

Jak wygląda przebieg rekrutacji elektronicznej:

 • Zostaniesz przydzielony tylko do jednego z preferowanych oddziałów, jeśli do żadnego ze wskazanych oddziałów nie uzyskałeś wystarczającej liczby punktów zapewniających przyjęcie, możesz nie zostać przyjęty do żadnego z wybranych oddziałów
 • Jeżeli uzyskałeś liczbę punktów uprawniającą Cię do przyjęcia do większej liczby oddziałów – zostaniesz przydzielony tylko do tego oddziału, który znajduje się najwyżej na liście Twoich preferencji.
 • Zostaniesz zakwalifikowany do przyjęcia do oddziału, który znajduje się najwyżej na liście Twoich preferencji, nie będziesz umieszczony na listach oddziałów o niższych preferencjach (nawet, jeżeli spełniasz kryteria przyjęć do tych oddziałów)
 •  Ubiegając się o przyjęcie do szkoły przy składaniu dokumentów możesz posługiwać się skanami/kopiami lub oryginałami świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz kopiami/ skanami lub oryginałami zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty.
 • Pamiętaj, jeżeli posługujesz się kopiami to tylko takimi, które zostały poświadczone przez dyrektora szkoły podstawowej, którą ukończyłeś.
 • Jeżeli zostałeś zakwalifikowany do przyjęcia w danej szkole musisz w punkcie naboru szkoły, do której zostałeś zakwalifikowany, złożyć oryginały wymaganych dokumentów: świadectwa oraz zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty. Jest to równoznaczne z wyrażeniem woli uczęszczania do oddziału, do którego zostałeś przyjęty. 
 • Jeżeli chcesz zmienić preferencje wyboru oddziału, udaj się do punktu rekrutacji szkoły pierwszego wyboru, która zaakceptowała Twój wniosek i poproś o usunięcie go. Potem możesz zmienić preferencje.
 • Ubiegając się o przyjęcie do naszej szkoły zobowiązany jesteś do zapoznania się ze Statutem Powiatowego Zespołu Szkół w Redzie, a z chwilą przyjęcia do szkoły do jego przestrzegania.
 • Ubiegając się o przyjęcie do szkoły na druku wniosku wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w dokumentach niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji do wszystkich typów szkół w Powiatowym Zespole Szkół w Redzie (zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych – Dz.U. 2019 poz. 1781).