Kadra pedagogiczna

Dyrektor szkoły

Dorota Nowicka – Klimowicz

Wicedyrektorzy

 

 

Marzena Zalewska

ds. dydaktyczno-wychowawczych

gab. nr 104 budynek A

Justyna Paliwoda

ds. kształcenia zawodowego

gab. nr 4 budynek B

 

Kinga Krajkowska

ds. Liceum Ogólnokształcącego

dla Dorosłych

i dydaktyczno-wychowawczych

gab. nr 104 budynek A

 

Kierownik Szkolenia Praktycznego

Tadeusz Puzio gab. nr 4 budynek B

Nauczyciele

Lp. Nauczyciele Przedmiot/obowiązek
1 ABRAHAM ANETA język hiszpański
2 BOGALECKA BEATA biologia
3 CICHOWSKA LONGINA przedmioty zawodowe reklama
4 CZERSKA MARIA chemia
5 DOBRZYNIECKA KLAUDIA pzedmioty zawodowe grafika
6.        DOMARUS EWA Język polski
Zajęcia z wychowawcą/godziny z wychowawcą
7       DOMINIUK BARBARA Fizyka
8.        DROTLEW ANNA Matematyka
Zajęcia z wychowawcą/godziny z wychowawcą
9       DROŻAŃSKI MAREK Język angielski
10.        DZIECHCIOWSKA ANETA Język angielski
Język rosyjski
11       
12      KLEBBA WERONIKA Geodezja ogólna i zasady bezpieczeństwa w geodezji
Kartografia
Prawo w geodezji
Rysunek geodezyjny
Terenowe ćwiczenia geodezyjne
13      MIRANOWICZ PIOTR wychowanie fizyczne
14      GRACZYK DANUTA Język rosyjski
15    GUDALEWICZ MICHAŁ Informatyka
16    GZIK ANETA Matematyka
Zajęcia z wychowawcą/godziny z wychowawcą
17 HOPPE-DARZNIK IWONA Język polski
18.     IDZIAK-CIESIELSKA MARZENA Matematyka
19    KACZYKOWSKA DOMINIKA (zastępstwo za Gatz Agnieszka) Język angielski
Zajęcia z wychowawcą/godziny z wychowawcą
20    KALINOWSKI IRENEUSZ Edukacja wojskowa
Wychowanie fizyczne
Zajęcia z wychowawcą/godziny z wychowawcą
21   KASPRZYK DAWID Historia
Wiedza o społeczeństwie
22.     KLAWIKOWSKA MAŁGORZATA Kreacja i wykonywanie projektów reklamy (grafika)
Opracowywanie oraz wykonywanie środków reklamowych(grafika)
Podstawy poligrafii
Podstawy projektowania publikacji
Projektowanie graficzne
Projektowanie publikacji
Przygotowanie prac graficznych do drukowania i publikacji
Zajęcia z wychowawcą/godziny z wychowawcą
22    KLEIN-SZALKOWSKA JOANNA Język niemiecki
Muzyka
Zajęcia z wychowawcą/godziny z wychowawcą
23   KOHNKE PIOTR Wychowanie fizyczne
24 KORTUS BARBARA Maszyny i urządzenia cyfrowe
Planowanie i kontrolowanie produkcji poligraficznej
Podstawy poligrafii
Podstawy projektowania graficznego z bezpieczeństwem i higieną pracy
Zajęcia z wychowawcą/godziny z wychowawcą
25    KOSIŃSKI PRZEMYSŁAW Eksploatacja środków transportu
Informatyka
Obsługa ładunków w portach i terminalach
Organizowanie obsługi magazynów i ładunków
Podróżni w portach i terminalach
Procesy magazynowe w portach i terminalach
Zajęcia z wychowawcą/godziny z wychowawcą
26.     KOSLER EWELINA Biologia
Obiekty małej architektury krajobrazu
Rośliny ozdobne w architekturze krajobrazu
Zajęcia z wychowawcą/godziny z wychowawcą
27   KRAJEWSKA EWA Podstawy przedsiębiorczości
28    KRAJKOWSKA KINGA Język polski
29    KRAMPA TOMASZ (zastępstwo za Wenta Anna) Geografia
30    KRAUSE PAULINA Język angielski
Język angielski w eksploatacji portów i terminali
Język angielski zawodowy w architekturze krajobrazu
Zajęcia z wychowawcą/godziny z wychowawcą
31   LACH ZUZANNA ZUZANNA (zastepstwo za Lewandowska Anna) Podstawy architektury krajobrazu oraz bezpieczeństwo i higiena pracy
Prace w obiektach architektury krajobrazu
Projekty obiektów architektury krajobrazu
32 LESNER TOMASZ Organizowanie obsługi magazynów i ładunków
Podróżni w portach i terminalach
Podstawy eksploatacji portów i terminali oraz bezpieczeństwo i higiena pracy
Procesy magazynowe w portach i terminalach
33  Liczba porządkowa  
33  LIŻEWSKA ANNA Drukowanie cyfrowe
Drukowanie cyfrowe i obróbka druków
Podstawy projektowania graficznego z bezpieczeństwem i higieną pracy
Zajęcia z wychowawcą/godziny z wychowawcą
34 MACEK EWA Język angielski
Język angielski w działalności reklamowej
Język angielski zawodowy w grafice
Język angielski zawodowy w realizacji nagłośnień
Zajęcia z wychowawcą/godziny z wychowawcą
35 MAJEWICZ MAGDA Język angielski
Język angielski w działalności reklamowej
Zajęcia z wychowawcą/godziny z wychowawcą
36   MAJEWSKI PAWEŁ Cyfrowa obróbka i publikacja obrazu
Kreacja i wykonywanie projektów reklamy (grafika)
Projektowanie graficzne
Projektowanie publikacji
37   MARCZEWSKA KATARZYNA Biblioteka
38 MAZUREK VICTORIA(zastepstwo za Śedź Monika) Psycholog
39   MROCZEK JOANNA Podstawy fotografii z bezpieczeństwem i higieną pracy
Podstawy rejestracji obrazu
Pracownia rejestracji obrazu
Teoria obrazu fotograficznego
40   MRUCZKOWSKI HENRYK Religia/Etyka
41    NAPIÓRKOWSKI KAZIMIERZ Matematyka
42    NIELEK TOMASZ Informatyka
43.     NOWICKA-KLIMOWICZ DOROTA Historia
44    PALIWODA JUSTYNA Projektowanie graficzne
Projektowanie publikacji
45   PAŁKOWSKA JOANNA Pedagog
46    PAUPA DANUTA DANUTA (zastępstwo za Chudzik Monika) Język polski
47    PIÓRKOWSKI KAMIL Wychowanie fizyczne
Zajęcia z wychowawcą/godziny z wychowawcą
48   PUZIO TADEUSZ Edukacja dla bezpieczeństwa
49    RADECKA-MARZEC DARIA Język polski
50    RENKIEWICZ IWONA Projekty obiektów architektury krajobrazu
51.     RONOWICZ SYLWIA Doradca zawodowy
Doradztwo zawodowe
Zajęcia z wychowawcą/godziny z wychowawcą
52 RUSAK MICHAŁ Edukacja policyjna
53.     SACZEWSKI WOJCIECH Wychowanie fizyczne
Zajęcia z wychowawcą/godziny z wychowawcą
54 SIEPETOWSKA AGNIESZKA Historia
Historia i społeczeństwo
Wiedza o społeczeństwie
Zajęcia z wychowawcą/godziny z wychowawcą
55  SINIECKA JUSTYNA Geografia
Obsługa celna w portach i terminalach
Organizowanie obsługi ładunków i środków transportu bliskiego w portach i terminalach
Zajęcia z wychowawcą/godziny z wychowawcą
56 SOBOŃ MAGDALENA Chemia
Zajęcia z wychowawcą/godziny z wychowawcą
57 SOKOŁOWSKA DOROTA Ratownictwo
Wychowanie fizyczne
Zajęcia z wychowawcą/godziny z wychowawcą
58  STACHNIK JOANNA Biologia
Przyroda
59 STANISZ MAJA Język polski
Zajęcia z wychowawcą/godziny z wychowawcą
60   STAŃCZYK KRYSTIAN Historia
Zajęcia z wychowawcą/godziny z wychowawcą
61 SZMIGIEL PIOTR Język angielski
62 SZTUKA URSZULA Fizyka
63   TESMER ANGELIKA Historia sztuki
Plastyka
Podstawy projektowania graficznego z bezpieczeństwem i higieną pracy
Podstawy projektowania publikacji
Zajęcia z wychowawcą/godziny z wychowawcą
64    TOMASZEWSKA MAGDALENA Fizyka
Matematyka
Zajęcia z wychowawcą/godziny z wychowawcą
65    TREDER KATARZYNA Język rosyjski
Język rosyjski w eksploatacji portów i terminali
Zajęcia z wychowawcą/godziny z wychowawcą
66   UHLENBERG ESTERA Geografia
66.     WAKAT-Informatyka Informatyka
Zagrożenia w cyberprzestrzeni
67.     WAKAT-PORTY I TERMINALE Obsługa podróżnych w portach i terminalach
Transport i prowadzenie dokumentacji w portach i terminalach
68   WAKAT-WYCHOWANIE DO ŻYCIA W RODZINIE Wychowanie do życia w rodzinie
69.     WASILEWSKA EWA Obiekty architektury krajobrazu
Projekty obiektów architektury krajobrazu
70   WIŚNIEWSKI KAROL Elementy toru fonii
Planowanie i wykonywanie nagłośnienia plenerowego, estradowego i teatralnego
Podstawy realizacji nagrań i nagłośnień
Systemy nagłośnieniowe
Zasady obsługi sceny oraz bezpieczeństwo i higiena pracy w realizacji nagłośnień
71  WOLSZCZAK KATARZYNA Język angielski
72.     WOŁOSEWICZ GABRIEL Obsługa magazynów w portach i terminalach
Obsługa podróżnych w portach i terminalach
Podróżni w portach i terminalach
Procesy magazynowe w portach i terminalach
Transport w portach i terminalach
Zajęcia z wychowawcą/godziny z wychowawcą
73      
74.     ZAKRZEWSKA IWONA Język niemiecki
Język niemiecki w eksploatacji portów i terminali
Zajęcia z wychowawcą/godziny z wychowawcą
75    ZALEWSKA MARZENA Geografia
76.     ZEGZUŁA LUDWIK Religia/Etyka