Kadra pedagogiczna

Dyrektor szkoły

Dorota Nowicka – Klimowicz

Wicedyrektorzy

 

  

Marzena Zalewska

ds. dydaktyczno-wychowawczych

gab. nr 104 budynek A

Justyna Paliwoda

ds. kształcenia zawodowego

gab. nr 4 budynek B

  

Sylwia Ronowicz

ds. Liceum Ogólnokształcącego

dla Dorosłych

i dydaktyczno-wychowawczych

gab. nr 104 budynek A

 

Kierownik Szkolenia Praktycznego

Tadeusz Puzio gab. nr 4 budynek B

Zastępca Kierownika Szkolenia Praktycznego

Karolina Soboń – Jankowska gab. nr 4 budynek B

Nauczyciele

Lp. Nauczyciele Przedmiot/obowiązek
1. ABRAHAM ANETA Język hiszpański
2. BEKISZ GABRIELA Geodezja ogólna i zasady bezpieczeństwa w geodezji
Prace geodezyjne i kartograficzne
3. DOMARUS EWA Język polski
Zajęcia z wychowawcą/godziny z wychowawcą
4. DOMINIUK BARBARA Fizyka
5. DOPKE KINGA Język angielski
Język angielski w eksploatacji portów i terminali
Język angielski zawodowy w architekturze krajobrazu
Język angielski zawodowy w grafice
6. DROTLEW ANNA Matematyka
Zajęcia z wychowawcą/godziny z wychowawcą
7. DROŻAŃSKI MAREK Język angielski
Język angielski zawodowy
Język angielski zawodowy w geodezji
Język angielski zawodowy w realizacji nagłośnień
8. DZIECHCIOWSKA ANETA Język angielski
Język rosyjski
Zajęcia z wychowawcą/godziny z wychowawcą
9. DZIECIELSKA ELŻBIETA Geografia
Nauczanie indywidualne
10. DZIENIS JOANNA Basen
Wychowanie fizyczne
Zajęcia z wychowawcą/godziny z wychowawcą
11. FALKOWSKA ANGELIKA Matematyka
Nauczanie indywidualne
12. HADRYŚ JUSTYNA Dokumentowanie obsługi klienta
Elementy psychologii, prawa i etyki w reklamie
Planowanie i przygotowanie kampanii reklamowej
Podstawy reklamy oraz bezpieczeństwo i higiena pracy
Zajęcia z wychowawcą/godziny z wychowawcą
Zarządzanie procesem realizacji kampanii reklamowej
13. HOPPE-DARZNIK IWONA Język polski
Nauczanie indywidualne
14. IDZIAK-CIESIELSKA MARZENA Matematyka
15. JAGIEŁŁO AGNIESZKA Język hiszpański
16. JANKOWSKI CEZARY Eksploatacja środków transportu
Nauczanie indywidualne
17. JASTRZĘBSKA-RADTKE ANDŻELIKA Informatyka
Matematyka
18. KACZYKOWSKA DOMINIKA Język angielski
Zajęcia z wychowawcą/godziny z wychowawcą
19. KALINOWSKI IRENEUSZ Basen
Strzelectwo
Szkolenie dla Oddziałów Przygotowania Wojskowego
Wychowanie fizyczne
Zajęcia teoretyczne przygotowania wojskowego
Zajęcia z wychowawcą/godziny z wychowawcą
20. KASPRZYK DAWID Historia
Historia i teraźniejszość
21. KLEIN-SZALKOWSKA JOANNA Chór
Język niemiecki
Muzyka
Zajęcia z wychowawcą/godziny z wychowawcą
22. KLINCEWICZ DOROTA Historia
Historia i teraźniejszość
Zajęcia z wychowawcą/godziny z wychowawcą
23. KORTUS BARBARA Maszyny i urządzenia cyfrowe
Nauczanie indywidualne
Zajęcia z wychowawcą/godziny z wychowawcą
24. KOSIŃSKI PRZEMYSŁAW Eksploatacja środków transportu
Fizyka
Nauczanie indywidualne
Organizowanie obsługi magazynów i ładunków
Planowanie działań służb operacyjnych
Podstawy eksploatacji portów i terminali oraz bezpieczeństwo i higiena pracy
Zajęcia z wychowawcą/godziny z wychowawcą
25. LACH ZUZANNA Dobieranie roślin do urządzania obiektów architektury krajobrazu
Obiekty architektury krajobrazu
Pracownia aranżacji wnętrz
Projekty obiektów architektury krajobrazu
Zajęcia z wychowawcą/godziny z wychowawcą
26. LIŻEWSKA ANNA Drukowanie cyfrowe i obróbka druków
Podstawy poligrafii
Podstawy projektowania graficznego z bezpieczeństwem i higieną pracy
27. MAJEWICZ MAGDA Język angielski
Zajęcia z wychowawcą/godziny z wychowawcą
28. MAJEWSKI PAWEŁ Cyfrowa obróbka i publikacja obrazu
Kreacja i wykonywanie projektów reklamy (grafika)
Projektowanie publikacji
29. MARCZEWSKA KATARZYNA Biblioteka szkolna
30. MILEWCZYK ANNA Psycholog szkolny
31. MROCZEK JOANNA Pracownia rejestracji obrazu
Wykonywanie fotografii reportażowej i okolicznościowej
32. MRUCZKOWSKI HENRYK Religia/Etyka
33. NOWICKA-KLIMOWICZ DOROTA Elementy psychologii, prawa i etyki w reklamie
Historia
34. OLSZOWIEC MAGDALENA Chemia
Zajęcia z wychowawcą/godziny z wychowawcą
35. OLSZEWSKA URSZULA Edukacja penitencjarna
36. OPAŁKA WIKTORIA Plastyka
Pracownia przygotowania materiałów cyfrowych
Projektowanie graficzne
Przygotowanie materiałów cyfrowych
Tworzenie witryn internetowych
37. PALIWODA JUSTYNA Kontrola produkcji poligraficznej
Planowanie produkcji poligraficznej
38. PAŁKOWSKA JOANNA Język angielski
Pedagog szkolny
Zajęcia z wychowawcą/godziny z wychowawcą
39. PAUPA DANUTA Język polski
Zajęcia z wychowawcą/godziny z wychowawcą
40. PAWŁOWSKA JOANNA Matematyka
41. PIOTROWSKA-KIRSCHLING AGNIESZKA Chemia
Nauczanie indywidualne
42. PIÓRKOWSKI KAMIL Wychowanie fizyczne
43. POTRYKUS ANETA Edukacja policyjna
44. PTAK-FEDYK WIOLETTA Fizyka
45. PUZIO TADEUSZ Edukacja dla bezpieczeństwa
46. RADECKA-MARZEC DARIA Język polski
47. RESZKA ALDONA Podstawy architektury krajobrazu oraz bezpieczeństwo i higiena pracy
Prace w obiektach architektury krajobrazu
Rośliny ozdobne w architekturze krajobrazu
Urządzanie i pielęgnacja obiektów roślinnych
48. RONOWICZ SYLWIA Biznes i zarządzanie
Doradztwo zawodowe
49. RZEPPA NATALIA Badania reklamy
Biznes i zarządzanie
Nauczanie indywidualne
Podstawy przedsiębiorczości
Przekaz i komunikat w reklamie
Strategia w reklamie
50. SACZEWSKI WOJCIECH Wychowanie fizyczne
Zajęcia z wychowawcą/godziny z wychowawcą
51. SIEPETOWSKA AGNIESZKA Historia
Wiedza o społeczeństwie
Zajęcia z wychowawcą/godziny z wychowawcą
52. SINIECKA JUSTYNA Geografia
Zajęcia z wychowawcą/godziny z wychowawcą
53. SKÓLSKA IWONA Geodezja ogólna i zasady bezpieczeństwa w geodezji
Geomatyka
Kartografia
Prace geodezyjne i kartograficzne
Prawo w geodezji
Rysunek geodezyjny
Terenowe ćwiczenia geodezyjne
54. SOBOŃ-JANKOWSKA KAROLINA Kierownik Szkolenia Praktycznego / Doradca zawodowy
55. SOKOŁOWSKA DOROTA Wychowanie fizyczne
56. STACHNIK JOANNA Biologia
Zajęcia z wychowawcą/godziny z wychowawcą
57. STANISZ MAJA Język polski
Zajęcia z wychowawcą/godziny z wychowawcą
58. STAŃCZYK KRYSTIAN Historia
Nauczanie indywidualne
Zajęcia z wychowawcą/godziny z wychowawcą
59. SZMIDTKA SEBASTIAN Geodezja inżynieryjna
Terenowe ćwiczenia geodezyjne
60. SZMIGIEL PIOTR Język angielski
61. SZULC GRZEGORZ Wychowanie fizyczne
Zajęcia z wychowawcą/godziny z wychowawcą
62. TOMASZEWSKA MAGDALENA Fizyka
Matematyka
Zajęcia z wychowawcą/godziny z wychowawcą
63. TREDER KATARZYNA Język rosyjski
Nauczanie indywidualne
Zajęcia z wychowawcą/godziny z wychowawcą
64. UHLENBERG ESTERA Geografia
Zajęcia z wychowawcą/godziny z wychowawcą
65. WASIELKA LIDIA Język polski
Zajęcia z wychowawcą/godziny z wychowawcą
66. WILK AGATA Drukowanie 3 D
Kreacja i wykonywanie projektów reklamy (grafika)
Laboratorium multimedialne
Programowanie i obsługiwanie procesu druku 3D
Rysunek techniczny
Wykonywanie i publikacja projektów multimedialnych
Zajęcia z wychowawcą/godziny z wychowawcą
7. WIŚNIEWSKI KAROL Authoring i archiwizacja dźwięku
Montaż dźwięku
Planowanie i wykonywanie nagłośnienia plenerowego, estradowego i teatralnego
Planowanie nagłośnienia plenerowego, estradowego i teatralnego
Podstawy realizacji nagrań i nagłośnień
Podstawy realizacji nagrań i nagłośnień z bezpieczeństwem i higieną pracy
Systemy nagłośnieniowe
Urządzenia dźwiękowe do realizacji nagłośnienia
Wykonywanie nagłośnienia plenerowego, estradowego i teatralnego
68. WITKOWSKA ELŻBIETA Biologia
Nauczanie indywidualne
69. WOLSZCZAK KATARZYNA Język angielski
Nauczanie indywidualne
Zajęcia z wychowawcą/godziny z wychowawcą
70. WOŁOSEWICZ GABRIEL Obsługa podróżnych w portach i terminalach
Organizacja i funkcjonowanie portów lotniczych
Podróżni w portach i terminalach
Transport w portach i terminalach
Zajęcia z wychowawcą/godziny z wychowawcą
71. ZAJKOWSKI PAWEŁ Informatyka
Zajęcia z wychowawcą/godziny z wychowawcą
72. ZAKRZEWSKA IWONA Język niemiecki
Zajęcia z wychowawcą/godziny z wychowawcą
73. ZALEWSKA MARZENA Geografia
74. ZATWARNICKA ANNA Biologia
75. ZEGZUŁA LUDWIK Religia/Etyka
76. ŻEBROWSKA ANNA Język angielski
Język angielski w działalności reklamowej
Język angielski zawodowy w fotografii