Kadra pedagogiczna

Dyrektor szkoły

Dorota Nowicka – Klimowicz

Wicedyrektorzy

 

 

Marzena Zalewska

ds. dydaktyczno-wychowawczych

gab. nr 104 budynek A

Justyna Paliwoda

ds. kształcenia zawodowego

gab. nr 4 budynek B

 

Kinga Krajkowska

ds. Liceum Ogólnokształcącego

dla Dorosłych

i dydaktyczno-wychowawczych

gab. nr 104 budynek A

 

Kierownik Szkolenia Praktycznego

Tadeusz Puzio gab. nr 4 budynek B

Nauczyciele

Lp. Nauczyciele Przedmiot/obowiązek
1.        DOMARUS EWA Język polski
Zajęcia z wychowawcą/godziny z wychowawcą
2.        DOMINIUK BARBARA Fizyka
3.        DROTLEW ANNA Matematyka
Zajęcia z wychowawcą/godziny z wychowawcą
4.        DROŻAŃSKI MAREK Język angielski
5.        DZIECHCIOWSKA ANETA Język angielski
Język rosyjski
6.        FORMELLA JANUSZ Obsługa i konfiguracja sceny
7.        FORMELLA LECH Geodezja ogólna i zasady bezpieczeństwa w geodezji
Kartografia
Prawo w geodezji
Rysunek geodezyjny
Terenowe ćwiczenia geodezyjne
8.        GAJEWSKI SEBASTIAN Wychowanie fizyczne
9.        GRACZYK DANUTA Język rosyjski
10.     GUDALEWICZ MICHAŁ Informatyka
11.     GZIK ANETA Matematyka
Zajęcia z wychowawcą/godziny z wychowawcą
12.     HOPPE-DARZNIK IWONA Język polski
13.     IDZIAK-CIESIELSKA MARZENA Matematyka
14.     KACZYKOWSKA DOMINIKA (zastępstwo za Gatz Agnieszka) Język angielski
Zajęcia z wychowawcą/godziny z wychowawcą
15.     KALINOWSKI IRENEUSZ Edukacja wojskowa
Wychowanie fizyczne
Zajęcia z wychowawcą/godziny z wychowawcą
16.     KASPRZYK DAWID Historia
Wiedza o społeczeństwie
17.     KLAWIKOWSKA MAŁGORZATA Kreacja i wykonywanie projektów reklamy (grafika)
Opracowywanie oraz wykonywanie środków reklamowych(grafika)
Podstawy poligrafii
Podstawy projektowania publikacji
Projektowanie graficzne
Projektowanie publikacji
Przygotowanie prac graficznych do drukowania i publikacji
Zajęcia z wychowawcą/godziny z wychowawcą
18.     KLEIN-SZALKOWSKA JOANNA Język niemiecki
Muzyka
Zajęcia z wychowawcą/godziny z wychowawcą
19.     KOHNKE PIOTR Wychowanie fizyczne
20.     KORTUS BARBARA Maszyny i urządzenia cyfrowe
Planowanie i kontrolowanie produkcji poligraficznej
Podstawy poligrafii
Podstawy projektowania graficznego z bezpieczeństwem i higieną pracy
Zajęcia z wychowawcą/godziny z wychowawcą
21.     KOSIŃSKI PRZEMYSŁAW Eksploatacja środków transportu
Informatyka
Obsługa ładunków w portach i terminalach
Organizowanie obsługi magazynów i ładunków
Podróżni w portach i terminalach
Procesy magazynowe w portach i terminalach
Zajęcia z wychowawcą/godziny z wychowawcą
22.     KOSLER EWELINA Biologia
Obiekty małej architektury krajobrazu
Rośliny ozdobne w architekturze krajobrazu
Zajęcia z wychowawcą/godziny z wychowawcą
23.     KRAJEWSKA EWA Podstawy przedsiębiorczości
24.     KRAJKOWSKA KINGA Język polski
25.     KRAMPA TOMASZ (zastępstwo za Wenta Anna) Geografia
26.     KRAUSE PAULINA Język angielski
Język angielski w eksploatacji portów i terminali
Język angielski zawodowy w architekturze krajobrazu
Zajęcia z wychowawcą/godziny z wychowawcą
27.     LACH ZUZANNA ZUZANNA (zastepstwo za Lewandowska Anna) Podstawy architektury krajobrazu oraz bezpieczeństwo i higiena pracy
Prace w obiektach architektury krajobrazu
Projekty obiektów architektury krajobrazu
28.     LESNER TOMASZ Organizowanie obsługi magazynów i ładunków
Podróżni w portach i terminalach
Podstawy eksploatacji portów i terminali oraz bezpieczeństwo i higiena pracy
Procesy magazynowe w portach i terminalach
29.     Liczba porządkowa  
30.     LIŻEWSKA ANNA Drukowanie cyfrowe
Drukowanie cyfrowe i obróbka druków
Podstawy projektowania graficznego z bezpieczeństwem i higieną pracy
Zajęcia z wychowawcą/godziny z wychowawcą
31.     MACEK EWA Język angielski
Język angielski w działalności reklamowej
Język angielski zawodowy w grafice
Język angielski zawodowy w realizacji nagłośnień
Zajęcia z wychowawcą/godziny z wychowawcą
32.     MAJEWICZ MAGDA Język angielski
Język angielski w działalności reklamowej
Zajęcia z wychowawcą/godziny z wychowawcą
33.     MAJEWSKI PAWEŁ Cyfrowa obróbka i publikacja obrazu
Kreacja i wykonywanie projektów reklamy (grafika)
Projektowanie graficzne
Projektowanie publikacji
34.     MARCZEWSKA KATARZYNA Biblioteka
35.     MAZUREK VICTORIA(zastepstwo za Śedź Monika) Psycholog
36.     MROCZEK JOANNA Podstawy fotografii z bezpieczeństwem i higieną pracy
Podstawy rejestracji obrazu
Pracownia rejestracji obrazu
Teoria obrazu fotograficznego
37.     MRUCZKOWSKI HENRYK Religia/Etyka
38.     NAPIÓRKOWSKI KAZIMIERZ Matematyka
39.     NIELEK TOMASZ Informatyka
40.     NOWICKA-KLIMOWICZ DOROTA Historia
41.     PALIWODA JUSTYNA Projektowanie graficzne
Projektowanie publikacji
42.     PAŁKOWSKA JOANNA Pedagog
43.     PAUPA DANUTA DANUTA (zastępstwo za Chudzik Monika) Język polski
44.     PIÓRKOWSKI KAMIL Wychowanie fizyczne
Zajęcia z wychowawcą/godziny z wychowawcą
45.     PUZIO TADEUSZ Edukacja dla bezpieczeństwa
46.     RADECKA-MARZEC DARIA Język polski
47.     RENKIEWICZ IWONA Projekty obiektów architektury krajobrazu
48.     RONOWICZ SYLWIA Doradca zawodowy
Doradztwo zawodowe
Zajęcia z wychowawcą/godziny z wychowawcą
49.     RUSAK MICHAŁ Edukacja policyjna
50.     SACZEWSKI WOJCIECH Wychowanie fizyczne
Zajęcia z wychowawcą/godziny z wychowawcą
51.     SIEPETOWSKA AGNIESZKA Historia
Historia i społeczeństwo
Wiedza o społeczeństwie
Zajęcia z wychowawcą/godziny z wychowawcą
52.     SINIECKA JUSTYNA Geografia
Obsługa celna w portach i terminalach
Organizowanie obsługi ładunków i środków transportu bliskiego w portach i terminalach
Zajęcia z wychowawcą/godziny z wychowawcą
53.     SOBOŃ MAGDALENA Chemia
Zajęcia z wychowawcą/godziny z wychowawcą
54.     SOKOŁOWSKA DOROTA Ratownictwo
Wychowanie fizyczne
Zajęcia z wychowawcą/godziny z wychowawcą
55.     STACHNIK JOANNA Biologia
Przyroda
56.     STANISZ MAJA Język polski
Zajęcia z wychowawcą/godziny z wychowawcą
57.     STAŃCZYK KRYSTIAN Historia
Zajęcia z wychowawcą/godziny z wychowawcą
58.     SZMIGIEL PIOTR Język angielski
59.     SZTUKA URSZULA Fizyka
60.     TESMER ANGELIKA Historia sztuki
Plastyka
Podstawy projektowania graficznego z bezpieczeństwem i higieną pracy
Podstawy projektowania publikacji
Zajęcia z wychowawcą/godziny z wychowawcą
61.     TOMASZEWSKA MAGDALENA Fizyka
Matematyka
Zajęcia z wychowawcą/godziny z wychowawcą
62.     TREDER KATARZYNA Język rosyjski
Język rosyjski w eksploatacji portów i terminali
Zajęcia z wychowawcą/godziny z wychowawcą
63.     UHLENBERG ESTERA Geografia
64.     WAKAT-Informatyka Informatyka
Zagrożenia w cyberprzestrzeni
65.     WAKAT-PORTY I TERMINALE Obsługa podróżnych w portach i terminalach
Transport i prowadzenie dokumentacji w portach i terminalach
66.     WAKAT-WYCHOWANIE DO ŻYCIA W RODZINIE Wychowanie do życia w rodzinie
67.     WASILEWSKA EWA Obiekty architektury krajobrazu
Projekty obiektów architektury krajobrazu
68.     WIŚNIEWSKI KAROL Elementy toru fonii
Planowanie i wykonywanie nagłośnienia plenerowego, estradowego i teatralnego
Podstawy realizacji nagrań i nagłośnień
Systemy nagłośnieniowe
Zasady obsługi sceny oraz bezpieczeństwo i higiena pracy w realizacji nagłośnień
69.     WOLSZCZAK KATARZYNA Język angielski
70.     WOŁOSEWICZ GABRIEL Obsługa magazynów w portach i terminalach
Obsługa podróżnych w portach i terminalach
Podróżni w portach i terminalach
Procesy magazynowe w portach i terminalach
Transport w portach i terminalach
Zajęcia z wychowawcą/godziny z wychowawcą
71.     WYSOCKI ADAM Realizacja nagłośnień
72.     ZAKRZEWSKA IWONA Język niemiecki
Język niemiecki w eksploatacji portów i terminali
Zajęcia z wychowawcą/godziny z wychowawcą
73.     ZALEWSKA MARZENA Geografia
74.     ZEGZUŁA LUDWIK Religia/Etyka