klasa policyjna

Języki obce

język angielski, język niemiecki

Przedmioty rozszerzone

geografia, chemia

Punkty uzyskane za oceny na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej z czterech przedmiotów

język polski, matematyka, język angielski*, chemia

Klasa policyjna jest propozycja dla osób, które swoją przyszłość łączą ze służbą w policji. W trakcie nauki młodzież przeszkolona będzie w zakresie: nabycia podstawowych umiejętności policjanta, strażnika miejskiego; wiedzy z zakresu psychologii zachowań przestępczych, prawa karnego i procesowego. Program nauczania został opracowany tak, aby zwiększyć szansę naszych absolwentów na powodzenie podczas niełatwych testów rekrutacyjnych (merytorycznych i sprawnościowych) do służby w policji  lub dalszej edukacji np. w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie, Szkole Policji w Słupsku. Na zajęciach z edukacji policyjnej przybliżymy specyfikę pracy policjantów. Ukończenie tej klasy ułatwia również absolwentowi podjęcie pracy w innych formacjach mundurowych np. Straży Granicznej, Bezpieczeństwie Wewnętrznym.

Nauka w klasie policyjnej, to:

  • udział w obozach klas mundurowych i surwiwalach,  
  • zwiększenie własnej sprawności fizycznej podczas marszy kondycyjnych,
  • udział w rozprawach sądowych, zajęcia z Laboratorium Kryminalistycznego,
  • namacalne poznanie logistyki Komendy Powiatowej Policji w Wejherowie – odział Reda,
  • udział w zajęciach z wykwalifikowaną kadrą policyjną,
  • nauka i doskonalenie umiejętności strzeleckich, podstawy chwytów, dźwigni, siły fizycznej i sportów walki, nauka udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej,
  • w programie nauczania kształcenie obywatelskie, nauka dowodzenia zespołem, podstawowa wiedzę z zakresu psychologii zachowań przestępczych, prawa karnego i procesowego,
  • uczestnictwo w przedsięwzięciach poszerzających umiejętności mundurowe: zawody sprawnościowe, udział w wydarzeniach patriotycznych i w akcjach policyjnych.