Technik lotniskowych służb operacyjnych

Języki obce

język angielski, język rosyjski

Przedmioty rozszerzone

język angielski

Punkty uzyskane za oceny na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej z czterech przedmiotów

język polski, matematyka, język angielski*, fizyka

OPIS ZAWODU

Wraz z rozwojem transportu lotniczego obserwuje się zapotrzebowanie na specjalistów służb operacyjnych, których zaangażowanie przyczyni się do podniesienia jakości usług oraz bezpieczeństwa w portach lotniczych. Technik operacyjnych służb lotniczych wykonuje zadania związane z planowaniem, organizacją, nadzorowaniem prac lotniskowych służb operacyjnych oraz podejmuje działania w zakresie ochrony portu lotniczego. Zajmuje się monitorowaniem stanu infrastruktury portu lotniczego oraz koordynowaniem obsługi naziemnej statków powietrznych na płycie lotniska. Technik operacyjnych służb lotniczych potrafił współdziałać z lotniskowymi służbami żeglugi powietrznej.

Dynamiczny rozwój branży lotniczej spowodował wzrost zapotrzebowania na wykwalifikowany personel pracujący w działach służb operacyjnych portów lotniczych jak i podmiotów współpracujących z lotniskami. Jako Technik lotniskowych służb operacyjnych będziesz ustawiać samoloty na płycie postojowej, dbać o bezpieczeństwo i współpracować z kontrolerom ruchu lotniczego.

ZDOBYWANA WIEDZA I UMIEJĘTNOŚCI

W trakcie nauki zdobędziesz wiedzę i umiejętności w zakresie:

  • pozyskiwania oraz przekazywania informacji dotyczących działań operacyjnych w porcie lotniczym;
  • prowadzenia działań operacyjnych zgodnie z obowiązującymi procedurami w celu zapewnienia bezpieczeństwa operacji lotniczych;
  • współdziałania ze służbami żeglugi powietrznej;
  • współpracy z podmiotami uprawnionymi do prowadzenia działań w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa, w tym ochrony portu lotniczego przed aktami bezprawnej ingerencji.

CO DALEJ PO UKOŃCZENIU SZKOŁY

KARIERA EDUKACYJNA

Technikum umożliwia podjęcie nauki w szkołach wyższych na kierunkach: lotnictwo i kosmonautyka, zarządzanie portem lotniczym,  logistyka krajowa i międzynarodowa. Absolwent  może kontynuować naukę na innych kierunkach związanych z branżą bezpieczeństwa, spedycyjno-logistyczną i transportową.

KARIERA ZAWODOWA

Technik operacyjnych służb lotniczych może podjąć w: 

  • lotniskach państwowych, prywatnych, wojskowych;
  • terminalach pasażerskich i towarowych;
  • korporacjach lotniczych.

Absolwent może znaleźć zatrudnienie w  działach zamówień, infrastruktury w firmach branży lotniczej oraz działach logistyki i ekonomiki transportu lotniczego, aeroklubach, lotniczych ośrodkach naukowo-badawczych i wielu innych dziedzinach TSL. Znajdziesz pracę jako: koordynator ruchu naziemnego (marshaller), pracownik Straży Ochrony Lotniska, Dyżurny Operacyjny Portu Lotniczego, kontroler ruchu lotniczego, pracownik Straży Granicznej.

Po ukończeniu technikum zdobędziesz

  • świadectwa potwierdzające kwalifikacje:  TLO.02 Obsługa operacyjna portu lotniczego i współpraca ze służbami żeglugi powietrznej
  • dyplom z tytułem Technik lotniskowych służb operacyjnych
  • EUROPASS – suplement do dyplomu (w języku polskim i angielskim) uprawniający do wykonywania zawodu na europejskim rynku pracy