Rozstrzygnięcie przetargu z dnia 09.08.2016

Rozstrzygnięcie przetargu z dnia 9 sierpnia 2016 r. – nr ogłoszenia 300621-2016 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na: „Remont pomieszczeń gospodarczych i magazynowych w piwnicy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Redzie, 84-240 Reda, ul. Łąkowej 36/38 z dn. 09.08.2016 r.”

Przetarg

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na: „Remont pomieszczeń gospodarczych i magazynowych w piwnicy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Redzie, 84-240 Reda, ul. Łąkowej 36/38”

Rozstrzygnięcie przetargu z dnia 22.07.2016

Rozstrzygnięcie przetargu z dnia 22.07.2016 r. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na: „Remont pomieszczeń gospodarczych i magazynowych piwnicy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Redzie, 84-240 Reda, ul. Łąkowej 36/38”

Przetarg

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na: „Remont pomieszczeń gospodarczych i magazynowych w piwnicy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Redzie, 84-240 Reda, ul. Łąkowej 36/38”

Rozstrzygnięcie przetargu z dnia 07.06.2016

Ogłoszenie wyników postępowania przetargowego na wykonanie robót związanych z remontem: „Usunięcie skutków zalania pomieszczeń Hali sportowej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Redzie przy ul. Łąkowej 36/38”