Akcja BohaterON zakończona!

BohaterOn Reda

BohaterON – włącz historię! to ogólnopolska kampania o tematyce historycznej mająca na celu upamiętnienie i uhonorowanie uczestników Powstania Warszawskiego poprzez wysłanie im bezpłatnych kartek dystrybuowanych na terenie całego kraju. Projekt ma edukować Polaków, bazując na historiach Powstańców, wzmacniać poczucie tożsamości narodowej, krzewić postawy patriotyczne oraz budować wrażliwość społeczną. Nazwa akcji stanowi połączenie dwóch słów – polskiego „bohater” oraz angielskiego „ON”, czyli „włączyć”. Angielskie „ON” dosłownie włącza historię bohatera – film albo prezentację, na komputerze, w telewizji bądź na tablecie. Dziś w rocznicę kapitulacji Powstania Warszawskiego zakończyliśmy realizację tego projektu. Udało nam się napisać dość sporą liczbę kartek. Opiekunowie Szkolnego Koła Historycznego serdecznie dziękują wszystkim, którzy włączyli się w projekt.