Audiobooki w bibliotece szkolnej

Biblioteka naszej szkoły przystąpiła do realizacji projektu „Cyfrowe biblioteki multimedialne jako narzędzie wychowania patriotycznego”. Projekt współfinansowany jest przez Ministerstwo Obrony Narodowej. Celem projektu jest wspieranie rozwoju świadomości obywatelskiej oraz budowanie więzi i wspólnoty społecznej w oparciu o kulturowe i historyczne dziedzictwo narodowe. W ramach realizowanego projektu szkoła otrzymała z fundacji Wolne dźwięki 30 audiobooków. Fundacja zdecydowała się w ten sposób upowszechnić polską literaturę i prezentować dorobek wybitnych pisarzy. Zachęcam wszystkich uczniów i nauczycieli do wypożyczania audiobooków. Wykaz audiobooków, które otrzymaliśmy w ramach realizacji projektu znajduje się w gablocie na korytarzu przy bibliotece.

Ewa Czajkowska