Egzaminy zawodowe

Egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie:

Zima (styczeń – luty 2019)
Termin składania deklaracji na sesję

styczeń-luty 2019

do 9 września 2018r.
Część pisemna Część praktyczna
Model „d” Model „w”, „wk” i „dk”
10 stycznia 2019 r. 9 stycznia 2019 r. od 11 stycznia do 16 lutego 2019 r.
Lato (czerwiec – lipiec 2019)
Termin składania deklaracji na sesję

czerwiec-lipiec 2019

do 18 lutego 2019r.
Część pisemna Model „d” Model „w”, „wk” i „dk”
18 czerwiec 2019 r. 17 czerwca 2019 r. od 21 czerwca do 4 lipca 2019 r.

Informacje Centralnej Komisji Egzaminacyjnej znajdują się pod adresem: cke.gov.pl/egzamin-zawodowy/

Informacje Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Gdańsku znajdują się pod adresem: www.oke.gda.pl

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie

Część pisemna trwa 60 minut – godz. 9.00, 13.00 i 16.00

Część praktyczna odbywa się na:

 • 2 zmiany dla kwalifikacji o czasie 180 minut i 240 minut – godz. 8.00 i 16.00
 • 3 zmiany dla kwalifikacji o czasie 120 minut i 150 minut – godz. 8.00, 12.00 i 16.00

Uczeń/słuchacz w trakcie nauki w szkole deklarację przystąpienia do egzaminu składa do dyrektora szkoły nie później niż na 4 miesiące przed ogłoszonym terminem egzaminu zawodowego.

Druk deklaracji:

Do sesji styczniowej deklarację należy złożyć do początku  09 września 2018r.

Do sesji czerwcowej deklarację należy złożyć do początku stycznia br.

Termin egzaminu ogłaszany jest na stronie OKE w Gdańsku nie później niż na 5 miesięcy przed egzaminem. Sesje egzaminacyjne odbywają się 2 razy w roku.

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE (w skrócie – egzamin z kwalifikacji zawodowych)

Egzamin zawodowy wg „nowych zasad” organizowany jest dla uczniów i absolwentów zasadniczych szkołach zawodowych, technikach i szkołach policealnych, którzy rozpoczęli naukę w szkołach ponadgimnazjalnych w roku szkolnym 2012/2013 lub w latach późniejszych.

INFORMACJE O EGZAMINIE POTWIERDZAJĄCYM KWALIFIKACJE W ZAWODZIE 

Technik architektury krajobrazu 314202

 1. Kwalifikacja – Projektowanie, urządzanie i pielęgnacja roślinnych obiektów architektury  krajobrazu  – symb. kwalif.: R.21.
 2. Kwalifikacja – Organizacja prac związanych z budową oraz konserwacją obiektów małej architektury krajobrazu –  symb. kwalif.: R.22.

Technik geodeta 311104

 1. Kwalifikacja –  Wykonywanie pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywanie wyników pomiarów – symb. kwalif.: B.34.
 2. Kwalifikacja –  Obsługa geodezyjna inwestycji budowlanych   –  symb. kwalif.: B.35. 
 3. Kwalifikacja – Wykonywanie prac geodezyjnych związanych z katastrem i gospodarką nieruchomościami –  symb. kwalif.: B.36.

Technik cyfrowych procesów graficznych 311911

 1. Kwalifikacja –  Przygotowywanie materiałów graficznych do procesu drukowania – symb. kwalif.: A.54.
 2. Kwalifikacja –   Wykonywanie i realizacja projektów multimedialnych   –  symb. kwalif.: A.25.
 3. Kwalifikacja – Drukowanie cyfrowe  –  symb. kwalif.: A.55.

 Technik grafiki i poligrafii cyfrowej

 1. Przygotowywanie oraz wykonywanie prac graficznych i publikacji cyfrowych AU.54
 2. Drukowanie cyfrowe i obróbka druków AU.55

 Technik organizacji reklamy 333906 

 1. Kwalifikacja –  Sprzedaż produktów i usług reklamowych – symb. kwalif.: A.26.
 2. Kwalifikacja –  Organizacja i prowadzenie kampanii reklamowej  –  symb. kwalif.: A.27.

Technik eksploatacji portów i terminali 333106

 1. Kwalifikacja –  Obsługa podróżnych w portach i terminalach- symb. kwalif.: A.33 
 2. Kwalifikacja –  Organizacja i prowadzenie prac związanych z przeładunkiem i magazynowaniem towarów i ładunków w portach i terminalach – symb. kwalif.: A.34