Egzaminy zawodowe

Egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie:

Sesja czerwiec/lipiec 2019

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający na egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie w sesji czerwiec-lipiec 2019 r.

Harmonogram pracy ośrodka – część pisemna i praktyczna egzaminu sesja czerwiec/lipiec2019
Podstawa programowa 2012 r.

CZĘŚĆ PRAKTYCZNA
Oznaczenie kwalifikacji FORMA nazwa Czas trwania PRAKTYCZNY

Liczba osób

PRAKTYCZNY Godziny sesji w ZSP Reda data SALA
A.25 DK Wykonywanie i realizacja projektów multimedialnych 180min 18 9.00 25.06.2019r 102 i 103
A.25 DK Wykonywanie i realizacja projektów multimedialnych 180min 7

 

15.00

 

25.06.2019r 102 i 103
A.26 DK Sprzedaż produktów i usług reklamowych 120min 1 12.00

 

24.06.2019r 102
A.27 DK Organizacja i prowadzenie kampanii reklamowej 180min 2 9.00 26.06.2019r 102 i 103
A.33 D Obsługa podróżnych w portach i terminalach 180min 3 9.00 17.06.2019r 2
A.54 DK Przygotowywanie materiałów graficznych do procesu drukowania 180min 4 9.00 27.06.2019r 103
B.35 D Obsługa geodezyjna inwestycji budowlanych 180min 9 9.00 17.06.2019r 3
R.21 D Projektowanie,urządzanie i pielęgnacja roślinnych obiektów architektury krajobrazu 120min 1 9.00 17.06.2019r 4
 

Część Pisemna-60 minut

 

Oznaczenie kwalifikacji

nazwa

PISEMNY Liczba osób PISEMNY Godziny sesji w PZS Reda/sala data SALA
A.25 Wykonywanie i realizacja projektów multimedialnych 24 12.00 18.06.2019r 201 i 202
A.27

Organizacja i prowadzenie kampanii reklamowej

1 12.00 18.06.2019r 203
B.35

Obsługa geodezyjna inwestycji budowlanych

9 12.00 18.06.2019r 203
B.34 Wykonywanie pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywanie wyników tych pomiarów 1 10.00 18.06.2019r 107
A.54 Przygotowywanie materiałów graficznych do procesu drukowania 1 10.00 18.06.2019r. 107

Harmonogram pracy ośrodka – część pisemna i praktyczna egzaminu sesja czerwiec/lipiec2019
Podstawa programowa 2017 r.

CZĘŚĆ PRAKTYCZNA
Oznaczenie kwalifikacji FORMA nazwa Czas trwania PRAKTYCZNY

Liczba osób

PRAKTYCZNY Godziny sesji w ZSP Reda data SALA
AU.29 DK Sprzedaż produktów i usług reklamowych 120min 8 8.00 24.06.2019r 103
AU.29 DK Sprzedaż produktów i usług reklamowych 120min  

5

12.00

 

24.06.2019r  103
AU.33 D Obsługa podróżnych w portach i terminalach 180min 17 9.00

 

17.06.2019r 201
AU.33 D Obsługa podróżnych w portach i terminalach 180min 17 9.00 17.06.2019r 202
AU.33 D Obsługa podróżnych w portach i terminalach 180min 7 9.00 17.06.2019r 203
AU.54 DK Przygotowywanie oraz wykonywanie prac graficznych do procesu drukowania 180min 9 9.00 27.06.2019r 102
AU.54 DK Przygotowywanie oraz wykonywanie prac graficznych do procesu drukowania 180min 9 15.00 27.06.2019r 102
AU.54 DK Przygotowywanie oraz wykonywanie prac graficznych do procesu drukowania 180min 8 15.00 27.06.2019r 103
AU.54 DK Przygotowywanie oraz wykonywanie prac graficznych do procesu drukowania 180min 9 9.00 28.06.2019r 102
AU.54 DK Przygotowywanie oraz wykonywanie prac graficznych do procesu drukowania 180min 6 15.00 28.06.2019r 102
AU.54 DK Przygotowywanie oraz wykonywanie prac graficznych do procesu drukowania 180min 1 9.00 28.06.2019r 103
AU.54 DK Przygotowywanie oraz wykonywanie prac graficznych do procesu drukowania 180min 1 15.00 28.06.2019 103
RL.21 D Projektowanie ,urządzanie i pielęgnacja roślinnych obiektów architektury krajobrazu 180min 12 9.00 17.06.2019r 101
 

Część Pisemna-60 minut

 

Oznaczenie kwalifikacji

nazwa

PISEMNY Liczba osób PISEMNY Godziny sesji w PZS Reda/sala data SALA
AU.29 Sprzedaż produktów i usług reklamowych 13 14.00 18.06.2019r 201
AU.33 Obsługa podróżnych w portach i terminalach 15 10.00 18.06.2019r 201
AU.33 Obsługa podróżnych w portach i terminalach 2 10.00 18.06.2019r 201
AU.33 Obsługa podróżnych w portach i terminalach 17 10.00 18.06.2019r 202
AU.33 Obsługa podróżnych w portach i terminalach 7 10.00 18.06.2019r. 203
AU.54 Przygotowywanie oraz wykonywanie prac graficznych i publikacji cyfrowych 17 10.00 18.06.2019r. 101
AU.54 Przygotowywanie oraz wykonywanie prac graficznych i publikacji cyfrowych 10 10.00 18.06.2019r. 203
AU.54 Przygotowywanie oraz wykonywanie prac graficznych i publikacji cyfrowych 15 10.00 18.06.2019r. 4
AU.54 Przygotowywanie oraz wykonywanie prac graficznych i publikacji cyfrowych 1 10.00 18.06.2019r. 2
RL.21 Projektowanie,urządzanie i pielęgnacja roślinnych obiektów architektury krajobrazu 12 10.00 18.06.2019r. 3

 

Zima (styczeń – luty 2019)
Termin składania deklaracji na sesję

styczeń-luty 2019

do 9 września 2018r.
Część pisemna Część praktyczna
Model „d” Model „w”, „wk” i „dk”
10 stycznia 2019 r. 9 stycznia 2019 r. od 11 stycznia do 16 lutego 2019 r.
Lato (czerwiec – lipiec 2019)
Termin składania deklaracji na sesję

czerwiec-lipiec 2019

do 18 lutego 2019r.
Część pisemna Model „d” Model „w”, „wk” i „dk”
18 czerwiec 2019 r. 17 czerwca 2019 r. od 21 czerwca do 4 lipca 2019 r.

Informacje Centralnej Komisji Egzaminacyjnej znajdują się pod adresem: cke.gov.pl/egzamin-zawodowy/

Informacje Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Gdańsku znajdują się pod adresem: www.oke.gda.pl

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie

Część pisemna trwa 60 minut – godz. 9.00, 13.00 i 16.00

Część praktyczna odbywa się na:

 • 2 zmiany dla kwalifikacji o czasie 180 minut i 240 minut – godz. 8.00 i 16.00
 • 3 zmiany dla kwalifikacji o czasie 120 minut i 150 minut – godz. 8.00, 12.00 i 16.00

Uczeń/słuchacz w trakcie nauki w szkole deklarację przystąpienia do egzaminu składa do dyrektora szkoły nie później niż na 4 miesiące przed ogłoszonym terminem egzaminu zawodowego.

Druk deklaracji:

Do sesji styczniowej deklarację należy złożyć do początku  09 września 2018r.

Do sesji czerwcowej deklarację należy złożyć do początku stycznia br.

Termin egzaminu ogłaszany jest na stronie OKE w Gdańsku nie później niż na 5 miesięcy przed egzaminem. Sesje egzaminacyjne odbywają się 2 razy w roku.

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE (w skrócie – egzamin z kwalifikacji zawodowych)

Egzamin zawodowy wg „nowych zasad” organizowany jest dla uczniów i absolwentów zasadniczych szkołach zawodowych, technikach i szkołach policealnych, którzy rozpoczęli naukę w szkołach ponadgimnazjalnych w roku szkolnym 2012/2013 lub w latach późniejszych.

INFORMACJE O EGZAMINIE POTWIERDZAJĄCYM KWALIFIKACJE W ZAWODZIE 

Technik architektury krajobrazu 314202

 1. Kwalifikacja – Projektowanie, urządzanie i pielęgnacja roślinnych obiektów architektury  krajobrazu  – symb. kwalif.: R.21.
 2. Kwalifikacja – Organizacja prac związanych z budową oraz konserwacją obiektów małej architektury krajobrazu –  symb. kwalif.: R.22.

Technik geodeta 311104

 1. Kwalifikacja –  Wykonywanie pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywanie wyników pomiarów – symb. kwalif.: B.34.
 2. Kwalifikacja –  Obsługa geodezyjna inwestycji budowlanych   –  symb. kwalif.: B.35. 
 3. Kwalifikacja – Wykonywanie prac geodezyjnych związanych z katastrem i gospodarką nieruchomościami –  symb. kwalif.: B.36.

Technik cyfrowych procesów graficznych 311911

 1. Kwalifikacja –  Przygotowywanie materiałów graficznych do procesu drukowania – symb. kwalif.: A.54.
 2. Kwalifikacja –   Wykonywanie i realizacja projektów multimedialnych   –  symb. kwalif.: A.25.
 3. Kwalifikacja – Drukowanie cyfrowe  –  symb. kwalif.: A.55.

 Technik grafiki i poligrafii cyfrowej

 1. Przygotowywanie oraz wykonywanie prac graficznych i publikacji cyfrowych AU.54
 2. Drukowanie cyfrowe i obróbka druków AU.55

 Technik organizacji reklamy 333906 

 1. Kwalifikacja –  Sprzedaż produktów i usług reklamowych – symb. kwalif.: A.26.
 2. Kwalifikacja –  Organizacja i prowadzenie kampanii reklamowej  –  symb. kwalif.: A.27.

Technik eksploatacji portów i terminali 333106

 1. Kwalifikacja –  Obsługa podróżnych w portach i terminalach- symb. kwalif.: A.33 
 2. Kwalifikacja –  Organizacja i prowadzenie prac związanych z przeładunkiem i magazynowaniem towarów i ładunków w portach i terminalach – symb. kwalif.: A.34