Egzaminy zawodowe

Egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie:

Formuła 2012

Komunikat o przyborach pomocniczych – część pisemna w sesji styczeń-luty 2022

Komunikat o przyborach pomocniczych – część praktyczna w sesji styczeń-luty 2022

Formuła 2017

Formuła 2019

Termin dodatkowy:

Uczeń lub słuchacz, który z przyczyn losowych lub zdrowotnych nie przystąpił do egzaminu w terminie głównym, lub przerwał ten egzamin w części pisemnej lub części praktycznej, może przystąpić do egzaminu w terminie dodatkowym. W tym celu należy złożyć do dyrektora szkoły udokumentowany wniosek (Załącznik 33) nie później niż w dniu, w którym odbywa się część pisemna lub część praktyczna egzaminu. Dalszy tok postępowania jest następujący:
dyrektor szkoły przekazuje do okręgowej komisji egzaminacyjnej wniosek nie później niż następnego dnia po jego otrzymaniu,

dyrektor okręgowej komisji rozpatruje wniosek w ciągu 2 dni,

dyrektor okręgowej komisji przekazuje rozstrzygnięcie dyrektorowi szkoły, który przesłał wniosek,

rozstrzygnięcie dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej jest ostateczne.

Wniosek o przystąpienie do egzaminu w terminie dodatkowym

Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu zawodowego – FORMUŁA 2019 – przeprowadzanego w 2022 r.

 

 

 

Harmonogram pracy ośrodka – część pisemna i praktyczna egzaminu sesja styczeń/luty 2022

                                              Podstawa programowa 2019 r.(klasy 3)

CZĘŚĆ PRAKTYCZNA
Oznaczenie kwalifikacji FORMA nazwa Czas trwania PRAKTYCZNY

Liczba osób

PRAKTYCZNY Godziny sesji w ZSP Reda data SALA
SPL.02 D Obsługa podróżnych w portach i terminalach 120min 3 09.00 10.01.2022 2 B
PGF.04 DK Przygotowanie oraz wykonywanie prac graficznych i publikacji cyfrowych 180min 10 12:30 20.01.2022  103 B
PGF.07 DK Wykonywanie przekazu reklamowego 180min 4 17.00 20.01.2022 103 B
PGF.07 DK Wykonywanie przekazu reklamowego 180min 1 17.00 20.01.2022 102 B
 

Część Pisemna-60 minut

 

Oznaczenie kwalifikacji

nazwa

PISEMNY Liczba osób PISEMNY Godziny sesji w PZS Reda/sala data SALA
PGF.04 Przygotowanie oraz wykonywanie prac graficznych i publikacji graficznych 2 09.00 11.01.2022 105 B
PGF.07 Wykonywanie przekazu reklamowego 1 09.00 11.01.2022 105 B

 

 

Harmonogram pracy ośrodka – część pisemna i praktyczna egzaminu sesja styczeń/luty 2022

                                              Podstawa programowa 2017 r.( klasy 4)

Egzamin praktyczny
Oznaczenie kwalifikacji FORMA nazwa Czas trwania PRAKTYCZNY

Liczba osób

PRAKTYCZNY Godziny sesji w ZSP Reda data SALA
AU.29 DK Sprzedaż produktów i usług reklamowych 120min 1 16.00 18.01.2022 103 B
AU.29 DK Sprzedaż produktów i usług reklamowych 120min 1 16.00

 

18.01.2022  105 B
AU.30 DK Organizacja i prowadzenie kampanii reklamowej 180min 12 09.00 13.01.2022  103 B
AU.30 DK Organizacja i prowadzenie kampanii reklamowej 180min 9 15.00 13.01.2022  103 B
AU.30 DK Organizacja i prowadzenie kampanii reklamowej 180min 1 15.00 13.01.2022  105 B
AU.33 D Obsługa podróżnych w portach i terminalach 180min 2 09.00 10.01.2022  1 B
AU.34 D AU.34 Organizacja i prowadzenie prac związanych z przeładunkiem oraz magazynowaniem towarów i ładunków w portach i terminalach 180min 15 13.00 10.01.2022  201 A
AU.34 D AU.34 Organizacja i prowadzenie prac związanych z przeładunkiem oraz magazynowaniem towarów i ładunków w portach i terminalach 180min 15 13.00 10.01.2022 202 A
AU.34 D AU.34 Organizacja i prowadzenie prac związanych z przeładunkiem oraz magazynowaniem towarów i ładunków w portach i terminalach 180 15 13.00 10.01.2022 203 A
AU.34 D AU.34 Organizacja i prowadzenie prac związanych z przeładunkiem oraz magazynowaniem towarów i ładunków w portach i terminalach 180 5 13.00 10.01.2022 101 A
AU.55 W Drukowanie cyfrowe i obróbka druków 180min 6 09.00 27.01.2022 102 B
AU.55 W Drukowanie cyfrowe i obróbka druków 180min 6 15.00 27.01.2022 102 B
AU.55 W Drukowanie cyfrowe i obróbka druków 180min 6 09.00 28.01.2022 102 B
AU.55 W Drukowanie cyfrowe i obróbka druków 180min 6 15.00 28.01.2022 102 B
AU.55 W Drukowanie cyfrowe i obróbka druków 180min 1 09.00 29.01.2022 102 B
BD.32 D Wykonywanie prac geodezyjnych związanych z katastrem i gospodarką nieruchomościami 180min 1 09.00 10.01.2022 7 B
ST.03 W Realizacja nagłośnień 180min 3 09.00 28.01.2022 104 B
ST.03 W Realizacja nagłośnień 180min 3 15.00 28.01.2022 104 B
ST.03 W Realizacja nagłośnień 180min 2 09.00 29.01.2022 104 B
RL.21 D Projektowanie, urządzanie i pielęgnacja roślinnych obiektów architektury krajobrazu 120min 1 09.00 10.01.2022 5 B
RL.22 D Organizacja prac związanych z budową oraz konserwacją obiektów małej architektury krajobrazu 120min 11 13.00 10.01.2022 2 B
 

Część Pisemna-60 minut

 

Oznaczenie kwalifikacji

nazwa

PISEMNY Liczba osób PISEMNY Godziny sesji w PZS Reda/sala data SALA
AU.30 Organizacja i prowadzenie kampanii reklamowej 20 12.00 11.01.2022 r. 104 B
AU.30 Organizacja i prowadzenie kampanii reklamowej 1 12.00 11.01.2022 r. 206 A
AU.34 Organizacja i prowadzenie prac związanych z przeładunkiem oraz magazynowaniem towarów i ładunków w portach i terminalach 15 12.00 11.01.2022 r. 201 A
AU.34 Organizacja i prowadzenie prac związanych z przeładunkiem oraz magazynowaniem towarów i ładunków w portach i terminalach 15 12.00 11.01.2022 r. 202 A
AU.34 Organizacja i prowadzenie prac związanych z przeładunkiem oraz magazynowaniem towarów i ładunków w portach i terminalach 15 12.00 11.01.2022 r. 203 A
AU.34 Organizacja i prowadzenie prac związanych z przeładunkiem oraz magazynowaniem towarów i ładunków w portach i terminalach 5 12.00 11.01.2022 r. 2 B
AU.55 Drukowanie cyfrowe i obróbka druków 13 12.00 11.01.2022 r. 101 A
AU.55 Drukowanie cyfrowe i obróbka druków 13 12.00 11.01.2022 r. 102 A
AU.55 Drukowanie cyfrowe i obróbka druków 1 12.00 11.01.2022 r. 5 A
RL.21  Projektowanie, urządzanie i pielęgnacja roślinnych obiektów architektury krajobrazu 1 10.00 11.01.2022 r. 2 A
RL.22  Organizacja prac związanych z budową oraz konserwacją obiektów małej architektury krajobrazu 11 12.00 11.01.2022 r. 2 B
ST.02 Realizacja nagrań 2 10.00 11.01.2022 r. 2 A
ST.03 Realizacja nagłośnień 8 12.00 11.01.2022 r. 3 A

Informacje Centralnej Komisji Egzaminacyjnej znajdują się pod adresem: cke.gov.pl/egzamin-zawodowy/

Informacje Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Gdańsku znajdują się pod adresem: www.oke.gda.pl

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie

Część pisemna trwa 60 minut – godz. 9.00, 13.00 i 16.00

Część praktyczna odbywa się na:

  • 2 zmiany dla kwalifikacji o czasie 180 minut i 240 minut – godz. 8.00 i 16.00
  • 3 zmiany dla kwalifikacji o czasie 120 minut i 150 minut – godz. 8.00, 12.00 i 16.00

Uczeń/słuchacz w trakcie nauki w szkole deklarację przystąpienia do egzaminu składa do dyrektora szkoły nie później niż na 4 miesiące przed ogłoszonym terminem egzaminu zawodowego.

Druk deklaracji:

Do sesji styczniowej deklarację należy złożyć do początku  września br.

Do sesji czerwcowej deklarację należy złożyć do początku stycznia br.

Termin egzaminu ogłaszany jest na stronie OKE w Gdańsku nie później niż na 5 miesięcy przed egzaminem. Sesje egzaminacyjne odbywają się 2 razy w roku.