Egzaminyzawodowe

Sesja czerwiec/lipiec 2018

Harmonogram pracy ośrodka – część pisemna i praktyczna egzaminu sesja czerwiec/lipiec2018

 

Część Pisemna-60 minut

 

Oznaczenie kwalifikacji

nazwa

PISEMNY Liczba osób PISEMNY Godziny sesji w PZS Reda/sala data SALA
B.36 Wykonywanie prac geodezyjnych związanych z katastrem i gospodarką nieruchomościami 1 14.00 19.06.2018r 202
A.27

Organizacja i prowadzenie kampanii reklamowej

3 12.00 19.06.2018r 201
B.35

Obsługa geodezyjna inwestycji budowlanych

2 12.00 19.06.2018r 201
B.34 Wykonywanie pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywanie wyników tych pomiarów 10 10.00 19.06.2018r 203
R.21 Projektowanie,urządzanie i pielęgnacja roślinnych obiektów architektury krajobrazu 16 10.00 19.06.2018r. 202
A.33  Obsługa podróżnych w portach i terminalach 28 10.00 19.06.2018r. 3/4
A.54 Przygotowywanie materiałów graficznych do procesu drukowania 29 10.00 19.06.2018r. 101/201
CZĘŚĆ PRAKTYCZNA
Oznaczenie kwalifikacji FORMA nazwa Czas trwania PRAKTYCZNY

Liczba osób

PRAKTYCZNY Godziny sesji w ZSP Reda data SALA
A.26 DK Sprzedaż produktów i usług reklamowych 120min 5 8.00 26.06.2018r 103
A.27 DK Organizacja i prowadzenie kampanii reklamowej 180min 2

 

9.00

 

29.06.2018r 103
A.54 DK Przygotowywanie materiałów graficznych do procesu drukowania 180min 8 9.00

 

27.06.2018r 103
A.54 DK Przygotowywanie materiałów graficznych do procesu drukowania 180min 8 15.00 27.06.2018r 103
A.54 DK Przygotowywanie materiałów graficznych do procesu drukowania 180min 8 9.00 28.06.2018r 103
A.54 DK Przygotowywanie materiałów graficznych do procesu drukowania 180min 5 15.00 28.06.2018r 103
B.34 W Wykonywanie pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz

opracowywanie wyników pomiarów

180min 3 9.00 27.06.2018r 1
B.34 W Wykonywanie pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywanie wyników pomiarów 180min 3 15.00 27.06.2018r 1
B.34 W Wykonywanie pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywanie wyników pomiarów 180min 3 9.00 28.06.2018r 1
B.35 D Obsługa geodezyjna inwestycji budowlanych 180min 2 9.00 26.06.2018r 3
B.36 D Wykonywanie prac geodezyjnych związanych z katastrem i gospodarką nieruchomościami 180min 2 13.00 26.06.2018r 203
A.33 D Obsługa podróżnych w portach i terminalach 180min 28 9.00 26.06.2018r 201 i 202
R.21 D Projektowanie,urządzanie i pielęgnacja roślinnych obiektów architektury krajobrazu 120min 22 9.00 26.06.2018r 101 i 203

Informacje Centralnej Komisji Egzaminacyjnej znajdują się pod adresem:

 CKE – Przejdź

Informacje Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Gdańsku znajdują się pod adresem:

OKE- Przejdź

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie

Część pisemna trwa 60 minut – godz. 9.00, 13.00 i 16.00

Część praktyczna odbywa się na:

– 2 zmiany dla kwalifikacji o czasie 180 minut i 240 minut – godz. 8.00 i 16.00

– 3 zmiany dla kwalifikacji o czasie 120 minut i 150 minut – godz. 8.00, 12.00 i 16.00

Uczeń/słuchacz w trakcie nauki w szkole deklarację przystąpienia do egzaminu składa do dyrektora szkoły nie później niż na 4 miesiące przed ogłoszonym terminem egzaminu zawodowego.

  Druk deklaracji:

alt Deklaracja przystąpienia do egzaminu w zawodzie

wordDeklaracja przystąpienia do egzaminu w zawodzie

Do sesji styczniowej deklarację należy złożyć do początku  09 września 2018r.

Do sesji czerwcowej deklarację należy złożyć do początku stycznia br.

Termin egzaminu ogłaszany jest na stronie OKE w Gdańsku nie później niż na 5 miesięcy przed egzaminem. Sesje egzaminacyjne odbywają się 2 razy w roku.

 EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE (w skrócie – egzamin z kwalifikacji zawodowych)

Egzamin zawodowy wg „nowych zasad” organizowany jest dla uczniów i absolwentów zasadniczych szkołach zawodowych, technikach i szkołach policealnych, którzy rozpoczęli naukę w szkołach ponadgimnazjalnych w roku szkolnym 2012/2013 lub w latach późniejszych.

INFORMACJE O EGZAMINIE POTWIERDZAJĄCYM KWALIFIKACJE W ZAWODZIE 

  Technik architektury krajobrazu 314202

1) Kwalifikacja – Projektowanie, urządzanie i pielęgnacja roślinnych obiektów architektury  krajobrazu  – symb. kwalif.: R.21.

2) Kwalifikacja – Organizacja prac związanych z budową oraz konserwacją obiektów małej architektury krajobrazu –  symb. kwalif.: R.22.

 

  Technik geodeta 311104

1) Kwalifikacja –  Wykonywanie pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywanie wyników pomiarów – symb. kwalif.: B.34.

2) Kwalifikacja –  Obsługa geodezyjna inwestycji budowlanych   –  symb. kwalif.: B.35. 

3) Kwalifikacja – Wykonywanie prac geodezyjnych związanych z katastrem i gospodarką nieruchomościami –  symb. kwalif.: B.36.

 

  Technik cyfrowych procesów graficznych 311911

1) Kwalifikacja –  Przygotowywanie materiałów graficznych do procesu drukowania – symb. kwalif.: A.54.

2) Kwalifikacja –   Wykonywanie i realizacja projektów multimedialnych   –  symb. kwalif.: A.25.

3) Kwalifikacja – Drukowanie cyfrowe  –  symb. kwalif.: A.55.

 

Technik grafiki i poligrafii cyfrowej

 1)Przygotowywanie oraz wykonywanie prac graficznych i publikacji cyfrowych AU.54

2)Drukowanie cyfrowe i obróbka druków AU.55

 

 Technik organizacji reklamy 333906 

1) Kwalifikacja –  Sprzedaż produktów i usług reklamowych – symb. kwalif.: A.26.

2) Kwalifikacja –  Organizacja i prowadzenie kampanii reklamowej  –  symb. kwalif.: A.27.

 

   Technik eksploatacji portów i terminali 333106

 
1) Kwalifikacja –  Obsługa podróżnych w portach i terminalach- symb. kwalif.: A.33 

2) Kwalifikacja –  Organizacja i prowadzenie prac związanych z przeładunkiem i magazynowaniem

towarów i ładunków w portach i terminalach – symb. kwalif.: A.34